animatie 1 met acht boxen "Box_nh".                              terug naar de inleiding
met de "s" toets stopt, en met iedere andere toets start de animatie

                                                                         roterende boxen in fullscreen 

 

zie animatie 2 met acht boxen "Box_nh" 

De schets maakt gebruik van objecten van de class  "Box_nh"  en van de superclass  "Vormen" 

 

vorm = [];
let x; let n; let hoek = 0; let ruitjes; sliderCreeren = true;
function setup() {
 buttonR1 = createButton('reset h0');
 buttonR1.position(20,40);buttonR1.style('width','70px');
 buttonR1.mouseClicked(buttonR1Action);
 buttonH1 = createButton('reset h45');
 buttonH1.position(20,80);buttonH1.style('width','80px');
 buttonH1.mouseClicked(buttonH1Action);
 buttonH2 = createButton('reset h90');
 buttonH2.position(110,80);buttonH2.style('width','80px');
 buttonH2.mouseClicked(buttonH2Action);
 button0 = createButton('(x,y) 0');
 button0.position(20,120);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 buttondp0 = createButton('dp 0');
 buttondp0.position(100,120);buttondp0.style('width','70px');
 buttondp0.mouseClicked(buttondp0Action);
 button1 = createButton('(x,y) 1');
 button1.position(20,160);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 buttondp1 = createButton('dp 1');
 buttondp1.position(100,160);buttondp1.style('width','70px');
 buttondp1.mouseClicked(buttondp1Action);
 button2 = createButton('(x,y) 2');
 button2.position(20,200);button2.style('width','70px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 buttondp2 = createButton('dp 2');
 buttondp2.position(100,200);buttondp2.style('width','70px');
 buttondp2.mouseClicked(buttondp2Action);
 button3 = createButton('(x,y) 3');
 button3.position(20,240);button3.style('width','70px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 buttondp3 = createButton('dp 3');
 buttondp3.position(100,240);buttondp3.style('width','70px');
 buttondp3.mouseClicked(buttondp3Action);
 button4 = createButton('(x,y) 4');
 button4.position(20,280);button4.style('width','70px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('(x,y) 5');
 button5.position(20,320);button5.style('width','70px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('(x,y) 6');
 button6.position(20,360);button6.style('width','70px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 
 if (sliderCreeren) {
 sliderBox0tm3 = createSlider(0, 200, 50, 1);
 sliderBox0tm3.position(20, 390); sliderBox0tm3.style('width', '100px');
 sliderBox4tm7 = createSlider(0, 200, 50, 1);
 sliderBox4tm7.position(20, 410); sliderBox4tm7.style('width', '100px');
}
 sliderCreeren = false; //want de slider mag maar een keer worden aangemaakt
 
 buttonRuitAU = createButton('ruitjes aan/uit');
 buttonRuitAU.position(20,440);buttonRuitAU.style('width','100px');
 buttonRuitAU.mouseClicked(buttonRuitAUAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,480);buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 x = width/2;
 let y = height/2; n = height/10; let h = sqrt(2*n*n);
 let sw = n/100; let sc = color(0);
 let cb1 = color(255, 210, 59, 50); let cb2 = color(255, 196, 44, 50);
 let cb3 = color(237, 144, 2, 100); let cb4 = color(221, 255, 111, 50);
 let cb5 = color(205, 252, 51, 50); let cb6 = color(292, 250, 8, 100);
 
 vorm[0] = new Box_nh(n*2, h, 1, x+n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[1] = new Box_nh(n*2, h, 2, x+n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[2] = new Box_nh(n*2, h, 4, x-n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[3] = new Box_nh(n*2, h, 5, x-n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[4] = new Box_nh(n*2, h, 1, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 vorm[5] = new Box_nh(n*2, h, 2, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 vorm[6] = new Box_nh(n*2, h, 4, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 vorm[7] = new Box_nh(n*2, h, 5, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 ruitjespap = new Ruitjes(n, x,y);
}
 
function draw() {
 // background('#E6FBFF');
clear();
background('rgba(255,255,255, 0)');
alfaBoxen03();
alfaBoxen47();
for (let i = 0; i < 8; i++)
{
 vorm[i].display();
}
 
if (ruitjes){
  ruitjespap.display();
  for(let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].dpAan();}}
 
 if (key == 's' || key == 'S') { }
  else
 {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);}
}
 
function buttonH1Action(){hoek = 45;setup();}
function buttonH2Action(){hoek = 90;setup();}
function buttonR1Action(){hoek = 0; setup();}
 
function button0Action()
 {vorm[0].x = x+2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x-2*n; vorm[3].x = x-2*n;}
function button1Action()
 {vorm[0].x = x; vorm[1].x = x; vorm[2].x = x; vorm[3].x = x;}
function button2Action()
 {vorm[0].x = x+3*n; vorm[1].x = x+3*n; vorm[2].x = x-3*n; vorm[3].x = x-3*n;}
function button3Action()
 {vorm[0].x = x+4*n; vorm[1].x = x+4*n; vorm[2].x = x-4*n; vorm[3].x = x-4*n;}
function button4Action()
 {vorm[0].x = x+2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x; vorm[3].x = x;}
function button5Action()
 {vorm[0].x = x+2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x-3*n; vorm[3].x = x-3*n;}
function button6Action()
 {vorm[0].x = x-2*n; vorm[1].x = x-2*n; vorm[2].x = x-2*n; vorm[3].x = x-2*n;}
function buttondp0Action()
 {vorm[0].d = 1; vorm[1].d = 2; vorm[2].d = 4; vorm[3].d = 5;
 vorm[4].d = 1; vorm[5].d = 2; vorm[6].d = 4; vorm[7].d = 5}
function buttondp1Action()
 {vorm[0].d = 3; vorm[1].d = 3; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 3;
 vorm[4].d = 7; vorm[5].d = 7; vorm[6].d = 7; vorm[7].d = 7}
function buttondp2Action()
 {vorm[0].d = 3; vorm[1].d = 7; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 7;
 vorm[4].d = 3; vorm[5].d = 7; vorm[6].d = 3; vorm[7].d = 7}
function buttondp3Action()
 {vorm[0].d = 2; vorm[1].d = 6; vorm[2].d = 1; vorm[3].d = 4;
 vorm[4].d = 6; vorm[5].d = 2; vorm[6].d = 4; vorm[7].d = 1}
function alfaBoxen03() {let sliderAlfa = sliderBox0tm3.value();
 for (let i = 0; i< 4; i++)
 {vorm[i].c1 = color(255, 210, 59,sliderAlfa);
  vorm[i].c2 = color(255, 196, 44,sliderAlfa);
  vorm[i].c3 = color(237, 144, 2, sliderAlfa+50);}}
function alfaBoxen47() {let sliderAlfa = sliderBox4tm7.value();
 for (let i = 4; i< 8; i++)
 {vorm[i].c1 = color(221, 255, 111,sliderAlfa);
  vorm[i].c2 = color(205, 252, 51,sliderAlfa);
  vorm[i].c3 = color(292, 250, 8, sliderAlfa+50);}}
function buttonRuitAUAction()
 {if(ruitjes){ruitjes=false;}else{ruitjes=true;}}
 function buttonDAction(){save('vier_hoekbalken_vier_boxen.png');}
 
 

 

 

 

box nh09