animatie 2 met acht boxen "Box_nh" (box met vierkant als top)                             terug naar de inleiding

ga naar de roterende boxen 

In deze animatie selecteer je met toetsen 1 t/m 9 verschillende draaipunten.

met de "s" toets stopt, en met iedere andere toets start de animatie

Door bepaalde toetscombinaties, van de toetsen 2 t/m 9, te kiezen verandert het rotatiebeeld, zo kan je 256 rotatie beelden maken.
Toets 1  hetsteld de oorspronkelijke instelling (is de resetknop)

zie animatie 1 met acht boxen "Box_nh " waar met de toetsen de boxen in x richting verplaatsen.

De schets maakt gebruik van objecten van de class  "Box_nh"  en van de superclass  "Vormen" 

 

 

 Vormen [] vorm; 
 int dp1 = 6; int dp2 = 6; int dp3 = 6; int dp4 = 6;
 int dp5 = 6; int dp6 = 6; int dp7 = 6; int dp0 = 6;
 
void setup() {  
 size(780, 560);  
 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;  
 float h = sqrt(2*n*n);
 int cb1 = color(255, 0, 0, 50); 
 int cb2 = color(0, 255, 0, 100); 
 int cb3 = color(0, 0, 255, 100);
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Box_nh(n*2, h, dp1, x,  y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[1] = new Box_nh(n*2, h, dp2, x,  y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[2] = new Box_nh(n*2, h, dp3, x+n, y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[3] = new Box_nh(n*2, h, dp4, x-n, y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[4] = new Box_nh(n*2, h, dp5, x,  y, 180, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[5] = new Box_nh(n*2, h, dp6, x,  y, 180, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[6] = new Box_nh(n*2, h, dp7, x-n, y, 180, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[7] = new Box_nh(n*2, h, dp0, x+n, y, 180, color(cb1), color(cb2), color(cb3)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else 
 {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[5]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[3]);  
 vorm[5].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 } 
}
 void keyPressed() { 
  
 if (key == '1') { 
  dp1 = 6; dp2 = 6; dp3 = 6; dp4 = 6; dp5 = 6; dp6 = 6; dp7 = 6; dp0 = 6; 
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  dp1 = 1;  
  setup();   
 } 
  
 if (key == '3') {     
  dp2 = 2;  
  setup();   
 } 
  if (key == '4') {     
  dp3 = 3;  
  setup();   
 }  
  if (key == '5') {     
  dp4 = 4; 
  setup();   
 }  
  
  if (key == '6') {     
  dp5 = 5; 
  setup();   
 }  
 
  if (key == '7') {     
  dp6 = 6; 
  setup();   
 }  
 
  if (key == '8') {     
  dp6 = 7; 
  setup();   
 } 
  if (key == '9') {     
  dp0 = 0; 
  setup();   
 }  
}