vier 3d hoeken draaipunt 4
rotatie: 0, 90, 180 en 270 graden

 

 

drie 3d hoeken, draaipunten 2, 4 en 6

 

 

 3d hoek in draaipunt 4, rotatie, 180 graden
verplaatsing in y richting, y+4*a

 

 

 

 

vier 3d hoeken, zie de schets voor de code

 

De schets met de gedraaide hoeken

 

De schets met de gedraaide hoeken

header hoek3d na4n

 

 

hoekbalk, "Hoek3d_na4n"                                    terug naar de inleiding

hoekbalk:  n breed, a = sqrt(2n*n*); diep en 4n lang

 

class Hoek3d_na4n extends Vormen { 
 Hoek3d_na4n(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, color c2_, color c3_, color c4_, color c5_) { 
  super(); 
  n = n_; 
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_; c2 = c2_; c3 = c3_; c4 = c4_; c5 = c5_; 
   d = d_; 
 } 
 
 void display() {  
  // noStroke(); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek)); 
  fill(c1); 
  beginShape(); 
  //hoek 
  float a = sqrt(2*n*n); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(2*a, -2*a); vertex(4*a, 0); vertex(7*a/2, a/2); vertex(2*a, -a);} 
  if (d == 4) {vertex(-3*a/2, 5*a/2); vertex(-2*a, 2*a); vertex(0, 0); vertex(2*a, 2*a); vertex(3*a/2, 5*a/2); vertex(0, a);} 
  if (d == 6) {vertex(-7*a/2, a/2); vertex(-4*a, 0); vertex(-2*a, -2*a); vertex(0, 0); vertex(-a/2, a/2); vertex(-2*a, -a);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral 3naLi 
  fill(c2); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(7*a/2, 3*a/2); vertex(2*a, 0);vertex(2*a, -a); vertex(7*a/2, a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(3*a/2, 7*a/2); vertex(0, 2*a);vertex(0,a); vertex(3*a/2, 5*a/2);} 
  if (d == 6) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-2*a, 0);vertex(-2*a, -a); vertex(-a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral 3naRe 
  fill(c3); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, 3*a/2); vertex(a/2, a/2); vertex(2*a,-a); vertex(2*a, 0);} 
  if (d == 4) {vertex(-3*a/2, 7*a/2); vertex(-3*a/2, 5*a/2); vertex(0,a); vertex(0, 2*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-7*a/2, 3*a/2); vertex(-7*a/2, a/2); vertex(-2*a,-a); vertex(-2*a, 0);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral naRe 
  fill(c5); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(7*a/2, 3*a/2); vertex(7*a/2, a/2); vertex(4*a, 0); vertex(4*a, a);} 
  if (d == 4) {vertex(3*a/2, 7*a/2); vertex(3*a/2, 5*a/2); vertex(2*a, 2*a); vertex(2*a, 3*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(0, a);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral naLi 
  beginShape(); 
  fill(c4); 
  if (d == 2) {vertex(0, a); vertex(0, 0); vertex(a/2, a/2); vertex(a/2, 3*a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(-3*a/2, 7*a/2); vertex(-2*a, 3*a); vertex(-2*a, 2*a); vertex(-3*a/2, 5*a/2);} 
  if (d == 6) {vertex(-7*a/2, 3*a/2); vertex(-4*a, a); vertex(-4*a, 0); vertex(-7*a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}
 
Schets: in elkaar geschoven 3d hoeken
de schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass:  "Hoek3d_na4n"
De schets op de server met de draaipunt rotatie methoden in actie
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() {  
 size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/18;  
 float a = sqrt(2*n*n);  
 
 int ch1 = color(255,0,0,100); 
 int ch2 = color(0,255,0,100); 
 int ch3 = color(0,0,255,100); 
 int ch4 = color(255,255,0,100); 
 int ch5 = color(255,0,255,100); 
 vorm = new Vormen[4]; 
 vorm[0] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x, y-5*a/2, 0,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5);  
 
 vorm[1] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x+5*a/2, y, 90, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5); 
 
 vorm[2] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x, y+5*a/2, 180, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5); 
 
 vorm[3] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x-5*a/2, y, 270, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5); 
 
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 // background(0);  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line (0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 4; i++)    
 {    
  vorm[i].display();  
 }   
  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
} 
 void keyPressed() {  
    if (key == 's') {  
  noLoop();  
 } 
  
  if (key == 'r') {   
  loop();  
 }  
 }