ruiten uitgeschakeld

Boxen die een onmogelijke driehoek vormen.                   terug naar de inleiding

                                                                                             onmogelijke driehoek in fullscreen

 

De twee ruiten (line 54 en 55) maken het bedrog compleet.

de schets maakt gebruik van objecten van de classes  "Box"  , "Ruit"  en de superclass "Vormen"

 

let vorm = []; rood=true; groen=false; blauw=false; sliderAan = true;
 let kl1; let kl2; let kl3; let ds = 1.5; boxpos = true; ruit = true;
function setup() {
 buttonC1 = createButton('blauw');
 buttonC1.position(20,80);buttonC1.style('width','70px');
 buttonC1.mouseClicked(buttonC1Action);
 buttonC2 = createButton('rood');
 buttonC2.position(20,120);buttonC2.style('width','70px');
 buttonC2.mouseClicked(buttonC2Action);
 buttonC3 = createButton('groen');
 buttonC3.position(20,160);buttonC3.style('width','70px');
 buttonC3.mouseClicked(buttonC3Action);
 buttonB = createButton('positie boxen');
 buttonB.position(20,200);buttonB.style('width','100px');
 buttonB.mouseClicked(buttonBAction);
 buttonR = createButton('ruiten aan/uit');
 buttonR.position(20,240);buttonR.style('width','100px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 
 if (sliderAan) {
   sliderhoek = createSlider(-180, 120, -30, 1);
   sliderhoek.position(20,280);
   sliderhoek.style('width', '80px');
   sliderAan = false;
  }
 
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,320);buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);blauw
 
createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 let x = width/2;  let y = height/1.4; let n = height/8;
 let sw = n/50;  let sc = color(0); let hoek = -30;
 let positie = 60; let dp = 7;
 let xcos = cos(radians(positie));
 let ysin = sin(radians(positie));
 
 if(blauw){kl1=color(39,95,139);kl2=color(15,195,245);kl3=color(133,199,252);}
 if(rood) {kl1=color(209,2,38); kl2=color(255,41,48); kl3=color(255,134,138);}
 if(groen){kl1=color(48,152,32);kl2=color(72,245,47); kl3=color(133,245,116);}
 
 vorm[0] = new Box(n,n,dp, x-n*ds*xcos,  y-n*ds*ysin,  hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[1] = new Box(n,n,dp, x-n*2*ds*xcos, y-n*2*ds*ysin, hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[2] = new Box(n,n,dp, x-n*3*ds*xcos, y-n*3*ds*ysin, hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[3] = new Box(n,n,dp, x-n*ds*xcos,  y-n*3*ds*ysin, hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[4] = new Box(n,n,dp, x+n*ds*xcos,  y-n*3*ds*ysin, hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 
 vorm[5] = new Box(n,n,dp, x+n*3*ds*xcos, y-n*3*ds*ysin, hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[6] = new Box(n,n,dp, x+n*2*ds*xcos, y-n*2*ds*ysin, hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 
 vorm[7] = new Box(n,n,dp, x+n*ds*xcos, y-n*ds*ysin,  hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[8] = new Box(n,n,dp, x,        y,      hoek, kl1,kl2,kl3,sw,sc);
 vorm[9] = new Ruit(n,3, x-n*ds*xcos, y-n*ds*ysin,  0, kl3,sw,sc);
 vorm[10] = new Ruit(n,dp, x-n*ds*xcos, y-n*ds*ysin,  -60, kl2,sw,sc);
}
function draw() {
clear();
background('rgba(255,255,255, 0)');
boxhoek();
  for (let i = 0; i < 9; i++)
{
 vorm[i].display();
}
if (ruit) {vorm[9].display(); vorm[10].display();}
}
function buttonC1Action(){blauw=true; rood=false;groen=false; setup();}
function buttonC2Action(){blauw=false;rood=true; groen=false; setup();}
function buttonC3Action(){blauw=false;rood=false;groen=true; setup();}
function buttonBAction()
{if(boxpos){ds=1.8; boxpos=false;setup();}else{ds=1.2;boxpos=true;setup();}}
function buttonRAction()
 {if(ruit){ruit = false;} else {ruit=true;}}
function boxhoek(){let slider = sliderhoek.value();
 for (let i=0; i<9; i++){vorm[i].hoek = slider}};
function buttonDAction() {save('onmogelijke_driehoek.png');}