vier boxen vormen een acht- en tienhoek.  terug naar de inleiding
Toets "s" stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties
                                                                                        roterende boxen in fullscreen
 
De schets maakt gebruik van objecten van de superclass  ''Vormen''  en de subclass  ''Box_nh''
 
 

let vorm = []; let hoek = 0; let n; let langkort = true;
function setup() {
 buttonR1 = createButton('reset h 0');
 buttonR1.position(20,40);buttonR1.style('width','70px');
 buttonR1.mouseClicked(buttonR1Action);
 buttonR2 = createButton('reset h 45');
 buttonR2.position(100,40);buttonR2.style('width','80px');
 buttonR2.mouseClicked(buttonR2Action);
 buttonR3 = createButton('reset h 60');
 buttonR3.position(100,80);buttonR3.style('width','80px');
 buttonR3.mouseClicked(buttonR3Action);
 buttondp0 = createButton('dp 0');
 buttondp0.position(20,80);buttondp0.style('width','70px');
 buttondp0.mouseClicked(buttondp0Action);
 buttondp1 = createButton('dp 1');
 buttondp1.position(20,120);buttondp1.style('width','70px');
 buttondp1.mouseClicked(buttondp1Action);
 buttondp2 = createButton('dp 2');
 buttondp2.position(20,160);buttondp2.style('width','70px');
 buttondp2.mouseClicked(buttondp2Action);
 buttondp3 = createButton('dp 3');
 buttondp3.position(20,200);buttondp3.style('width','70px');
 buttondp3.mouseClicked(buttondp3Action);
 buttonl2n = createButton('lang-kort');
 buttonl2n.position(20,240);buttonl2n.style('width','70px');
 buttonl2n.mouseClicked(buttonl2nAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,280);buttonD.style('width','120px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth, windowHeight)
 let x = width/2; let y = height/2; n = height/6;{}
 let na = n+sqrt(2*n*n); let sw = n/100; let sc = color(0);
 let cb1 = color(255, 0, 0, 50); let cb2 = color(0, 255, 0, 50);
 let cb3 = color(0, 0, 255, 50);
 vorm[0] = new Box_nh(n, n, 6, x-n/2, y+na/2, 0+hoek, cb1,cb2,cb3,sw,sc);
 vorm[1] = new Box_nh(n, n, 6, x-n/2, y-na/2,180+hoek,cb1,cb2,cb3,sw,sc);
 vorm[2] = new Box_nh(n, n, 6, x+n/2, y-na/2,180+hoek,cb1,cb2,cb3,sw,sc);
 vorm[3] = new Box_nh(n, n, 6, x+n/2, y+na/2, 0+hoek, cb1,cb2,cb3,sw,sc);
}
function draw() {
 //background('#E6FBFF');
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 for (let i = 0; i < 4; i++){vorm[i].display();}
 
 if (key == 's' || key == 'S') { }
  else
 {
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);
  vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
 }
}
 
function buttonR1Action(){hoek = 0; langkort = true; setup();}
function buttonR2Action(){hoek = 45; langkort = true; setup();}
function buttonR3Action(){hoek = 90; langkort = true; setup();}
function buttondp0Action()
{for (let i = 0; i < 4; i++){vorm[i].d = 6;}}
function buttondp1Action()
{for (let i = 0; i < 4; i++){vorm[i].d = 0;}}
function buttondp2Action()
{for (let i = 0; i < 4; i++){vorm[i].d = 1;}}
function buttondp3Action()
{for (let i = 0; i < 4; i++){vorm[i].d = 4;}}
function buttonDAction(){save('vier_boxen.png');}
function buttonl2nAction()
{if(langkort){for(let i = 0; i < 4; i++){vorm[i].h = 2*n;langkort = false;}}
else{for(let i = 0; i<4; i++){vorm[i].h = n; langkort = true;}}}