animatie met 4 hoekbalken en 8 boxen.                      terug naar de inleiding
Toets "s" stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties.
Gebruik, voor het maken van een video , de zwarte achtergrond
                                                                                          hoekbalken en boxen in fullscreen
 

de schets in p5.js maakt gebruik van de objectmethodes van de superclass:  "Vormen" en objecten van de subclasses:  "Ruitjes"  "Hoek3d_na4n" ,  "Box_n4naLi"  en  "Box_n4naRe"

 
 

 
let vorm = [] ; let ruitjespap; let ruitjes;
let n; let x; let y; let h = 0; let zwartwit = false;
function setup() {
 buttonZW = createButton('zwart/wit');
 buttonZW.position(20,130);buttonZW.style('width','120px');
 buttonZW.mouseClicked(buttonZWAction);
 buttonR1 = createButton('reset h0');
 buttonR1.position(20,160);buttonR1.style('width','70px');
 buttonR1.mouseClicked(buttonR1Action);
 buttonH1 = createButton('reset h45');
 buttonH1.position(20,190);buttonH1.style('width','80px');
 buttonH1.mouseClicked(buttonH1Action);
 buttonH2 = createButton('reset h90');
 buttonH2.position(110,190);buttonH2.style('width','80px');
 buttonH2.mouseClicked(buttonH2Action);
 button0 = createButton('(x,y) 0');
 button0.position(20,220);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 buttondp0 = createButton('dp 0');
 buttondp0.position(100,220);buttondp0.style('width','70px');
 buttondp0.mouseClicked(buttondp0Action);
 button1 = createButton('(x,y) 1');
 button1.position(20,250);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 buttondp1 = createButton('dp 1');
 buttondp1.position(100,250);buttondp1.style('width','70px');
 buttondp1.mouseClicked(buttondp1Action);
 button2 = createButton('(x,y) 2');
 button2.position(20,280);button2.style('width','70px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 buttondp2 = createButton('dp 2');2*n
 buttondp2.position(100,280);buttondp2.style('width','70px');
 buttondp2.mouseClicked(buttondp2Action);
 button3 = createButton('(x,y) 3');
 button3.position(20,310);button3.style('width','70px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 buttondp3 = createButton('dp 3');
 buttondp3.position(100,310);buttondp3.style('width','70px');
 buttondp3.mouseClicked(buttondp3Action);
 buttonRuitAU = createButton('ruitjes aan/uit');
 buttonRuitAU.position(20,340);buttonRuitAU.style('width','100px');
 buttonRuitAU.mouseClicked(buttonRuitAUAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,370);buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  x = width/2; y = height/2; n = height/16; let alfa = 150;
  let ch1 = color(193,161,0,alfa); let ch2 = color(247,206,100,alfa);
  let ch3 = color(214,155,4,alfa); let ch4 = color(198,154,8, alfa);
  let ch5 = color(214,155,4,alfa); let ch6 = color(78,129,4,  alfa);
  let ch7 = color(121,198,8,alfa); let ch8 = color(121,198,8, alfa);
  let sc = color(0); let sw = n/50;
 vorm[0] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x-2*n, y-2*n, 135+h,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,sw,sc);
 vorm[1] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x+2*n, y-2*n, -135+h,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,sw,sc);
 vorm[2] = new Box_n4naRe( n, 1, x-2*n, y-2*n,  0+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[3] = new Box_n4naLi( n, 4, x+2*n, y-2*n,  0+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[4] = new Box_n4naLi( n, 4, x-2*n, y-2*n, -90+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[5] = new Box_n4naRe( n, 1, x+2*n, y-2*n,  90+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[6] = new Box_n4naRe( n, 1, x-2*n, y+2*n, -90+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[7] = new Box_n4naLi( n, 4, x+2*n, y+2*n,  90+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[8] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x-2*n, y+2*n,  45+h,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,sw,sc);
 vorm[9] = new Hoek3d_na4n(n, 4, x+2*n, y+2*n, -45+h,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,sw,sc);
 vorm[10] = new Box_n4naRe(n, 1, x+2*n, y+2*n, -180+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 vorm[11] = new Box_n4naLi(n, 4, x-2*n, y+2*n, 180+h,ch6,ch7,ch8,sw,sc);
 ruitjespap = new Ruitjes(n, x,y);
}
 
function draw() {
 if (zwartwit) {background(0)}
  else {clear(); background('rgba(255,255,255, 0)');}
 for (let i = 0; i < 12; i++)
 {
  vorm[i].display();
 }
 
 if (ruitjes){
   ruitjespap.display();
   for(let i = 0; i < 12; i++){vorm[i].dpAan();}}
  if (key == 's' || key == 'S') { }
  else
 {
   vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
   vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
   vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
   vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
   vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); vorm[9].dpRotLi(vorm[9]);
   vorm[10].dpRotRe(vorm[10]);vorm[11].dpRotLi(vorm[11]);
 }
}
 function buttonZWAction()
  {if(zwartwit){zwartwit = false;} else {zwartwit=true;}}
 function buttonRuitAUAction()
  {if(ruitjes){ruitjes=false;}else{ruitjes=true;}}
 function buttonH1Action(){h = 45;setup();}
 function buttonH2Action(){h = 90;setup();}
 function buttonR1Action(){h = 0; setup();}
 function button0Action()
  {vorm[0].x = x-2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x-2*n; vorm[3].x = x+2*n;
  vorm[4].x = x-2*n; vorm[5].x = x+2*n; vorm[6].x = x-2*n; vorm[7].x = x+2*n;
  vorm[8].x = x-2*n; vorm[9].x = x+2*n; vorm[10].x= x+2*n; vorm[11].x= x-2*n;
 for(let i=0;i<6;i++){vorm[i].y=y-2*n;}for(let i= 6;i<12;i++){vorm[i].y= y+2*n;}}
 function button1Action()
  {vorm[0].x = x-4*n; vorm[1].x = x+4*n; vorm[2].x = x-4*n; vorm[3].x = x+4*n;
  vorm[4].x = x-4*n; vorm[5].x = x+4*n; vorm[6].x = x-4*n; vorm[7].x = x+4*n;
  vorm[8].x = x-4*n; vorm[9].x = x+4*n; vorm[10].x= x+4*n; vorm[11].x= x-4*n;
 for(let i=0;i<6;i++){vorm[i].y=y-3*n;}for(let i= 6;i<12;i++){vorm[i].y= y+3*n;}}
 function button2Action()
 {vorm[0].x = x-3*n; vorm[1].x = x+3*n; vorm[2].x = x-3*n; vorm[3].x = x+3*n;
  vorm[4].x = x-3*n; vorm[5].x = x+3*n; vorm[6].x = x-3*n; vorm[7].x = x+3*n;
  vorm[8].x = x-3*n; vorm[9].x = x+3*n; vorm[10].x= x+3*n; vorm[11].x= x-3*n;
 for(let i=0;i<6;i++){vorm[i].y=y-3*n;}for(let i= 6;i<12;i++){vorm[i].y= y+3*n;}}
 function button3Action()
 {vorm[0].x = x-3*n;vorm[0].y = y-3*n; vorm[1].x = x+3*n;vorm[1].y = y-3*n;
  vorm[2].x = x-n; vorm[2].y = y-n; vorm[3].x = x+n; vorm[3].y = y-n;
  vorm[4].x = x-n; vorm[4].y = y-n; vorm[5].x = x+n; vorm[5].y = y-n;
  vorm[6].x = x-n; vorm[6].y = y+n; vorm[7].x = x+n; vorm[7].y = y+n;
  vorm[8].x = x-3*n;vorm[8].y = y+3*n;vorm[9].x = x+3*n;vorm[9].y = y+3*n;
  vorm[10].x = x+n; vorm[10].y = y+n; vorm[11].x= x-n; vorm[11].y= y+n;}
 function buttondp0Action()
 {vorm[0].d = 4; vorm[1].d = 4; vorm[2].d = 1; vorm[3].d = 4;
  vorm[4].d = 4; vorm[5].d = 1; vorm[6].d = 1; vorm[7].d = 4;
  vorm[8].d = 4; vorm[9].d = 4; vorm[10].d = 1;vorm[11].d = 4;}
 function buttondp1Action()
 {vorm[0].d = 8; vorm[1].d = 8; vorm[2].d = 1; vorm[3].d = 4;
  vorm[4].d = 4; vorm[5].d = 1; vorm[6].d = 1; vorm[7].d = 4;
  vorm[8].d = 8; vorm[9].d = 8; vorm[10].d = 1;vorm[11].d = 4;}
 function buttondp2Action()
 {vorm[0].d = 4; vorm[1].d = 4; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 2;
  vorm[4].d = 2; vorm[5].d = 3; vorm[6].d = 3; vorm[7].d = 2;
  vorm[8].d = 4; vorm[9].d = 4; vorm[10].d = 3;vorm[11].d = 2;}
 function buttondp3Action()
 {vorm[0].d = 8; vorm[1].d = 8; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 2;
  vorm[4].d = 2; vorm[5].d = 3; vorm[6].d = 3; vorm[7].d = 2;
  vorm[8].d = 8; vorm[9].d = 8; vorm[10].d = 3;vorm[11].d = 2;}
 function buttonRuitAUAction()
 {if(ruitjes){ruitjes=false;}else{ruitjes=true;}}
 function buttonDAction(){save('vier_hoekbalken_acht_boxen.png');}