cub3anim header

Bezier Cubic Cubic Cubic animatie

Een animatie met drie gekoppelde  Cubic curven.             terug naar de inleiding                     ga naar de animatie in fullScreen():

Met de "s" toets stopt, en met de "r" toets start de animatie. Met de "d" toets kan je een afbeelding van de animatie downloaden

De schets maakt gebruik van de class "Bezier3Cub"  zie  curven classes   en de superclass "Curven"

Object1 is  samengesteld mbv de Bezier cubic cubic cubic curve constructor creator.

 

Bekijk de animatie in fullScreen(): . Met de "s" toets stopt, en met de "r" toetst start de animatie.

 

Curven object1;  
Curven object2; 
Curven object3; 
Curven object4;
 
void setup() {  
size(1000, 1000); 
//fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/55; 
 
     //ankerpunten: a1=rood,    a2=groen,   a3=blauw   a4=lichtblauw 
object1 = new Bezier3Cub(x-10*n,y-10*n, x-5*n,y-10*n, x+5*n,y-10*n, x+10*n,y-10*n, 
// controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4=lichtgroen c5=bruin,   c6=lichtpaars 
          x,y-20*n, x-15*n,y-20*n, x+20*n,y-25*n, x-20*n,y-25*n, x+15*n,y-20*n, x,y-20*n, 
       color(247, 63, 35, 100)); 
       
// object1 gespiegeld in de y as      
     //ankerpunten: a1=rood,    a2=groen,   a3=blauw   a4=lichtblauw 
object2 = new Bezier3Cub(x-10*n,y+10*n, x-5*n,y+10*n, x+5*n,y+10*n, x+10*n,y+10*n, 
 //controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin c4=lichtgroen c5=bruin,   c6=lichtpaars 
          x,y+20*n, x-15*n,y+20*n, x+20*n,y+25*n, x-20*n,y+25*n, x+15*n,y+20*n, x,y+20*n, 
       color(150, 17, 150, 100)); 
       
//object1 90 graden gedraaid door x en y te verwisselen      
     //ankerpunten: a1=rood,    a2=groen,   a3=blauw   a4=lichtblauw 
object3 = new Bezier3Cub(x-10*n,y-10*n, x-10*n,y-5*n, x-10*n,y+5*n, x-10*n,y+10*n, 
// controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4=lichtgroen c5=bruin,   c6=lichtpaars 
          x-20*n,y, x-20*n,y-15*n, x-25*n,y+20*n, x-25*n,y-20*n, x-20*n,y+15*n, x-20*n,y, 
       color(150, 255, 0, 100)); 
        
//object3 in de y as gespiegeld        
      //ankerpunten: a1=rood,    a2=groen,   a3=blauw   a4=lichtblauw 
 object4 = new Bezier3Cub(x+10*n,y-10*n, x+10*n,y-5*n, x+10*n,y+5*n, x+10*n,y+10*n, 
//controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4=lichtgroen c5=bruin,   c6=lichtpaars 
          x+20*n,y, x+20*n,y-15*n, x+25*n,y+20*n, x+25*n,y-20*n, x+20*n,y+15*n, x+20*n,y, 
       color(50, 227, 213, 100));             
}  
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 object1.display(); 
 object1.ya1Up(); 
 object1.ya2Down(); 
 object1.ya3Down(); 
 object1.ya4Up(); 
  
 object2.display(); 
 object2.ya1Down(); 
 object2.ya2Up(); 
 object2.ya3Up(); 
 object2.ya4Down(); 
  
 object3.display(); 
 object3.xa1Li(); 
 object3.xa2Re(); 
 object3.xa3Re(); 
 object3.xa4Li(); 
 
 object4.display(); 
 object4.xa1Re(); 
 object4.xa2Li(); 
 object4.xa3Li(); 
 object4.xa4Re(); 
  
} 
 
 void keyPressed() {    
 if (key == 's') {    
  noLoop();  
 }   
  
 if (key == 'r') {     
  loop();  
 }  
}