Met de "s" toets stopt, en met de "r" toetst start de animatie. Met de "d" toets kan je een afbeelding van de animatie downloaden

Bezier Quadratic Quadratic Quadratic animatie

Een animatie met drie gekoppelde  Quadratic curven.             terug naar de inleiding                 ga naar de animatie in fullScreen():

In de animatie zijn de snelheden xa2Re en xa2Li verdubbeld

De schets maakt gebruik van de class "Bezier3Quadr"  zie  curven classes   en de superclass "Curven"

Object1 is  samengesteld mbv de Bezier quadratic quadratic quadratic curve constructor creator.

 

Bekijk de animatie in fullScreen(): . Met de "s" toets stopt, en met de "r" toetst start de animatie.

 

Curven object1; 
Curven object2; 
Curven object3; 
Curven object4; 
 
void setup() {  
fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/25; 
 
       //ankerpunten:  a1=rood,   a2=groen, a3=blauw  a4=lichtblauw 
 object1 = new Bezier3Quadr(x-15*n,y-10*n, x-20*n,y, x-7*n,y-7*n, x-15*n,y-10*n,  
     //controlepunten: c1=geel, c2=paars,c3=lichtgroen 
              x-5*n,y, x,y-5*n, x-15*n,y, 
              color(247, 63, 35, 100)); 
               
      //ankerpunten:   a1=rood,  a2=groen, a3=blauw   a4=lichtblauw 
 object2 = new Bezier3Quadr(x-15*n,y+10*n, x-20*n,y, x-7*n,y+7*n, x-15*n,y+10*n,  
     //controlepunten: c1=geel, c2=paars, c3=lichtgroen 
              x-5*n,y, x,y+5*n, x-15*n,y, 
              color(150, 17, 150, 100)); 
                             
      //ankerpunten: a1=rood, a2=groen, a3=blauw a4=lichtblauw 
 object3 = new Bezier3Quadr(x+15*n,y+10*n, x+20*n,y,x+7*n,y+7*n, x+15*n,y+10*n,  
     //controlepunten: c1=geel, c2=paars, c3=lichtgroen 
              x+5*n,y, x,y+5*n, x+15*n,y, 
              color(150, 255, 0, 100)); 
                               
       //ankerpunten: a1=rood,    a2=groen, a3=blauw   a4=lichtblauw 
 object4 = new Bezier3Quadr(x+15*n,y-10*n, x+20*n,y, x+7*n,y-7*n, x+15*n,y-10*n,  
     //controlepunten: c1=geel, c2=paars, c3=lichtgroen 
              x+5*n,y, x,y-5*n,  x+15*n,y, 
              color(50, 227, 213, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 object1.display(); 
 object1.xa2Li(); 
 object1.xya3LiBo(); 
 object1.xa4Li(); 
 object1.xa1Li(); 
  
 object2.display(); 
 object2.xa2Li(); 
 object2.xya3LiOn(); 
 object2.xa4Li(); 
 object2.xa1Li(); 
  
 object3.display(); 
 object3.xa2Re(); 
 object3.xya3ReOn(); 
 object3.xa4Re(); 
 object3.xa1Re(); 
  
 object4.display(); 
 object4.xa2Re(); 
 object4.xya3ReBo(); 
 object4.xa4Re(); 
 object4.xa1Re(); 
} 
 
void keyPressed() { 
  if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
 
  if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 }