classes van de gebruikte curven.                                terug naar de inleiding

De class "BezierQuadr"

 

class BezierQuadr extends Curven 
{  
BezierQuadr(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, //ankerpunten a1 en a2 
         float xc1_, float yc1_, //controlepunt c1 
         color c_) {          
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 vertex(xa1, ya1); //eerste ankerpunt 
 quadraticVertex(xc1, yc1, xa2,ya2); //eerste controlepunt en tweede ankerpunt 
 endShape(CLOSE); 
} 
}

 

De class "BezierCub"

 

 

class BezierCub extends Curven{ 
  
 BezierCub (float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, 
       float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, 
       color c_) { 
        
  xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; 
  xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; 
  c = c_; 
 } 
 void display() { 
  beginShape(); 
  fill(c); 
  vertex(xa1, ya1); 
  bezierVertex(xc1, yc1, xc2, yc2, xa2, ya2); 
  endShape(CLOSE); 
 } 
}

 

class "BezierQuadrCub"

 

 

class BezierQuadrCub extends Curven { 
 
//argumenten van de constructor 
BezierQuadrCub(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, float xa3_, float ya3_, //a1, a2, en a3 
 float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, float xc3_, float yc3_, //c1, c2, en c3 

color c_){ 
 
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; xc3 = xc3_; yc3 = yc3_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 vertex(xa1, ya1); //eerste ankerpunt 
 quadraticVertex(xc1,yc1, xa2,ya2); //eerste controlepunt en tweede ankerpunt 
 bezierVertex(xc2, yc2, xc3, yc3, xa3, ya3); //tweede en derde controlepunt en derde ankerpunt 
 endShape(CLOSE); 
 } 
}

 

 

class "Bezier2Quadr"

 

 

class Bezier2Quadr extends Curven 
{  
Bezier2Quadr(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, float xa3_, float ya3_, //ankerpunten  a1, a2 en a3 
         float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, //controlepunten c1 en c2 
         color c_) {          
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 vertex(xa1, ya1); //eerste ankerpunt 
 quadraticVertex(xc1,yc1, xa2,ya2); //eerste controlepunt en tweede ankerpunt 
 quadraticVertex(xc2,yc2, xa3,ya3); //tweede controlepunt en derde ankerpunt 
 endShape(CLOSE); 
} 
}

 

 

class "Bezier3Quadr" een classe met drie gekoppelde kwadratische bezier curven
 
 
 

class Bezier3Quadr extends Curven {  
 
 //argumenten van de constructor  
Bezier3Quadr(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, float xa3_, float ya3_, float xa4_, float ya4_, //ankerpunten  a1, a2 en a3 
         float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, float xc3_, float yc3_, //controlepunten c1 en c2 
         color c_){  
         
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; xa4 = xa4_; ya4 = ya4_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; xc3 = xc3_; yc3 = yc3_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
  fill(c); 
  beginShape(); 
  vertex(xa1, ya1); //eerste ankerpunt 
  quadraticVertex(xc1, yc1, xa2,ya2); //eerste controlepunt en tweede ankerpunt 
  quadraticVertex(xc2, yc2, xa3, ya3);//tweede controlepunt en derde ankerpunt 
  quadraticVertex(xc3, yc3, xa4, ya4);//derde controlepunt en vierde ankerpunt 
  endShape(CLOSE); 
 } 
}

 

De classs "Bezier2Cub"

 

 

class Bezier2Cub extends Curven {  
//argumenten van de constructor  
Bezier2Cub(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, float xa3_, float ya3_, //ankerpunten  a1, a2 en a3 
        float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, 
        float xc3_, float yc3_, float xc4_, float yc4_, //controlepunten c1, c2, c3 en c4 
        color c_){  
         
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; xc3 = xc3_; yc3 = yc3_; xc4 = xc4_; yc4 = yc4_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 vertex(xa1, ya1); //eerste ankerpunt 
 bezierVertex(xc1,yc1, xc2,yc2, xa2,ya2); //eerste en tweede controlepunt en tweede ankerpunt 
 bezierVertex(xc3,yc3, xc4,yc4, xa3,ya3); //derde en vierde controlepunt en derde ankerpunt 
 endShape(CLOSE); 
 } 
}

 

 

De classs "Bezier3Cub"

 

 
 
class Bezier3Cub extends Curven {  
 
 //argumenten van de constructor  
Bezier3Cub(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_,  //ankerpunten a1 en a2 
      float xa3_, float ya3_, float xa4_, float ya4_,  //ankerpunten a3 en a4       
      float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_,  //controlepunten c1 en c2 
      float xc3_, float yc3_, float xc4_, float yc4_,  //controlepunten c3,en c4 
      float xc5_, float yc5_, float xc6_, float yc6_,  //controlepunten c5,en c6 
      color c_){  
         
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; xa4 = xa4_; ya4 = ya4_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; xc3 = xc3_; yc3 = yc3_; 
 xc4 = xc4_; yc4 = yc4_; xc5 = xc5_; yc5 = yc5_; xc6 = xc6_; yc6 = yc6_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
  fill(c); 
  beginShape(); 
  vertex(xa1, ya1); //eerste ankerpunt 
  bezierVertex(xc1, yc1, xc2, yc2, xa2, ya2); //eerste en tweede controlepunt en tweede ankerpunt 
  bezierVertex(xc3, yc3, xc4, yc4, xa3, ya3); //derde en vierde controlepunt en derde ankerpunt 
  bezierVertex(xc5, yc5, xc6, yc6, xa4, ya4); //derde en vierde controlepunt en derde ankerpunt 
  endShape(CLOSE); 
 } 
}

 

 

De class  "BezierQuadrCubQuadr"
 
 
 

class BezierQuadrCubQuadr extends Curven {  
 
//argumenten van de constructor ankerpunten 1 t/m 4 
BezierQuadrCubQuadr(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, float xa3_, float ya3_, float xa4_, float ya4_, 
       //controlepunten c1, c2 c3 en c4 
          float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, float xc3_, float yc3_, float xc4_, float yc4_, 
          color c_){  
         
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; xa4 = xa4_; ya4 = ya4_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; xc3 = xc3_; yc3 = yc3_; xc4 = xc4_; yc4 = yc4_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 vertex(xa1, ya1); //eerste rode ankerpunt 
 quadraticVertex(xc1,yc1, xa2,ya2); //eerste controlepunt en tweede ankerpunt 
 bezierVertex(xc2, yc2, xc3, yc3, xa3, ya3);//tweede en derde controlepunt en derde ankerpunt 
 quadraticVertex(xc4,yc4, xa4,ya4); //vierde controlepunt en vierde lichtblauwe ankerpunt 
 endShape(CLOSE); 
} 
}

 

 

 De class  "BezierCubQuadrCub"
 
 
 

class BezierCubQuadrCub extends Curven {  
 
//argumenten van de constructor ankerpunten a1 t/m a4 
BezierCubQuadrCub(float xa1_, float ya1_, float xa2_, float ya2_, float xa3_, float ya3_, float xa4_,float ya4_, 
       //controlepunten c1, t/m c5 
          float xc1_, float yc1_, float xc2_, float yc2_, float xc3_, float yc3_, 
          float xc4_, float yc4_, float xc5_, float yc5_, 
          color c_){  
         
 xa1 = xa1_; ya1 = ya1_; xa2 = xa2_; ya2 = ya2_; xa3 = xa3_; ya3 = ya3_; xa4 = xa4_; ya4 = ya4_; 
 xc1 = xc1_; yc1 = yc1_; xc2 = xc2_; yc2 = yc2_; xc3 = xc3_; yc3 = yc3_; xc4 = xc4_; yc4 = yc4_; xc5 = xc5_; yc5 = yc5_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 vertex(xa1, ya1); //eerste rode ankerpunt 
 bezierVertex(xc1,yc1, xc2,yc2, xa2,ya2); //eerste en tweede controlepunt en tweede ankerpunt 
 quadraticVertex(xc3,yc3, xa3,ya3); // derde controlepunt en derde ankerpunt 
 bezierVertex(xc4,yc4, xc5,yc5, xa4,ya4); // vierde en vijfde controlepunt en vierde ankerpunt 
 endShape(CLOSE); 
} 
}