statische curven

 

 

 

 

statische curven

 

 

 

 

 

statische curven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statische curven op ruitjespapier               terug naar de inleiding
 
De rode curve is de bezier cubic curve met twee ankerpunten en twee controlepunten
De blauwe curve is de bezier quadratic curve met een ankerpunt en twee controlepunten
De groene curve is de curve functie met twee ankerpunten en twee controlepunten
 
 

size(960, 540);  
background(#E6FBFF); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/20; 
 
//code voor het ruitjespapier  
// horizontale lijntjes   
for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) {     
 
 line(0, height/2+i, width, height/2+i); //naar beneden   
 line(0, height/2-i, width, height/2-i); //naar boven 
}    
//verticale lijntjes   
for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) {     
 line(width/2+i, 0, width/2+i, height); //naar rechts   
 line(width/2-i, 0, width/2-i, height); //naar links  
} 
 
 //assenstelsel  
 strokeWeight(2); 
 stroke(255, 0, 0); 
 line(width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
  
 
 //---------------rode bezier cubic curve met de rode controlepunten-------------// 
 
 //1)eerste ankerpunt, 2)eerste controlepunt, 3)tweede controlepunt, 4)tweede ankerpunt 
 noFill(); 
 bezier(x-2*n, y, x-6*n, y-8*n, x+6*n, y-8*n, x+2*n, y); 
 strokeWeight(n/3); 
 stroke(255, 0, 0); 
 
 //rode controle punten van de bezier curve 
 point(x-6*n, y-8*n); 
 point(x+6*n, y-8*n); 
 
 //de blauwe ankerpunten van de beziercurve 
 stroke(0, 0, 255); 
 point(x-2*n, y); 
 point(x+2*n, y); 
 
 //de lijnen van ankerpunten naar controlepunten 
 stroke(0); 
 strokeWeight(2); 
 line(x-6*n, y-8*n, x-2*n, y); 
 line(x+6*n, y-8*n, x+2*n, y); 
 
 
 //----------------------blauwe bezier quadratic curve------------------------- 
 
 //met twee ankerpunten en een controlepunt 
 noFill(); 
 stroke(0, 0, 255); 
 beginShape();   
 vertex(x-2*n, y);           //eerste ankerpunt 
 quadraticVertex(x, y-8*n, x+2*n, y);  //controlepunt en tweede ankerpunt 
 endShape(); 
 
 //Het gele controle punt 
 strokeWeight(n/2); 
 stroke(255, 255, 0); 
 point(x, y-8*n); 
 
 //de twee raaklijnen van ankerpunten naar controlepunt 
 strokeWeight(2); 
 stroke(0); 
 line(x-2*n, y, x, y-8*n); 
 line(x+2*n, y, x, y-8*n); 
 
 //------------------------de groene curve ----------------------------- 
 //De ankerpunten van de bezier curve zijn de controlepunten van de curve 
 //De controlepunten van de bezier curve zijn de ankerpunten van de curve 
 stroke(0, 255, 0); 
 noFill(); 
 strokeWeight(n/15); 
 //1)begin controle punt, 2) ankerpunt 1, 3) ankerpunt 2, 4) eind controle punt 
 curve(x-2*n, y, x-6*n, y-8*n, x+6*n, y-8*n, x+2*n, y); 
 stroke(255, 0, 0); 
 point(x-6*n, y-8*n); 
 point(x+6*n, y-8*n);