Superclass  "Curven"                      terug naar de inleiding

De class, met de bewegingsmethodes.
Voor de ankerpunten 1 t/m 4 bewegingen in x richting die na starten naar links bewegen en die na starten naar rechts bewegen.
Voor de ankerpunten 1 t/m 4 bewegingen in y richting die na starten naar boven (Up) en die na starten naar beneden (Down) bewegen.
Voor de ankerpunten 1 t/m 3  bewegingen in diagonale richting die na starten schuin naar boven en die na starten schuin naar beneden bewegen.
 
Voorbeelden
ya1Up        beweegt de y coordinaat van ankerpunt 1 omhoog.
xa4Li          beweegt de x coordinaat van ankerpunt 4 naar links.
xya2ReBo   beweegt de x,y coordinaten van ankerpunt 2 naar rechts boven.
 
 

class Curven {    
 float xa1, ya1, xa2, ya2, xa3, ya3, xa4, ya4;   
 float xc1, yc1, xc2, yc2, xc3, yc3, xc4, yc4, xc5, yc5, xc6, yc6; 
 color c;    
   
 //variabelen gebruikt in de superclass    
 float yc3snelhUp = 2;  
 float yc2snelhDown = 2;  
   
 float ya1snelhUp  = 2, ya2snelhUp  = 2, ya3snelhUp  = 2, ya4snelhUp  = 2;  
 float ya1snelhDown = 2, ya2snelhDown = 2, ya3snelhDown = 2, ya4snelhDown = 2;   
   
 float xa1snelhRe = 2, xa2snelhRe = 2, xa3snelhRe = 2, xa4snelhRe = 2;  
 float xa1snelhLi = 2, xa2snelhLi = 2, xa3snelhLi = 2, xa4snelhLi = 2;  
  
 float xya1snelhLiOn = 2, xya1snelhLiBo = 2, xya1snelhReOn = 2, xya1snelhReBo = 2; 
 float xya2snelhLiOn = 2, xya2snelhLiBo = 2, xya2snelhReOn = 2, xya2snelhReBo = 2; 
 float xya3snelhLiOn = 2, xya3snelhLiBo = 2, xya3snelhReOn = 2, xya3snelhReBo = 2; 
  
 //De lege constructor    
 Curven() {  
 }     
 //De lege display methode    
 void display() {  
 }    
  
 //de beweginsmethodes    
 //beweging in x richting     
 void xa1Re() {      
  xa1 = xa1 + xa1snelhRe;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {      
   xa1snelhRe = xa1snelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xa2Re() {      
  xa2 = xa2 + xa2snelhRe;      
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {      
   xa2snelhRe = xa2snelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xa3Re() {      
  xa3 = xa3 + xa3snelhRe;      
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {      
   xa3snelhRe = xa3snelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xa4Re() {      
  xa4 = xa4 + xa4snelhRe;      
  if ((xa4 > width) || (xa4 < 0)) {      
   xa4snelhRe = xa4snelhRe * -1;  
  }  
 }     
  
 void xa1Li() {      
  xa1 = xa1 - xa1snelhLi;      
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {      
   xa1snelhLi = xa1snelhLi * -1;  
  }  
 }     
  
  
 void xa2Li() {      
  xa2 = xa2 - xa2snelhLi;      
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {      
   xa2snelhLi = xa2snelhLi * -1;  
  }  
 }     
  
 void xa3Li() {      
  xa3 = xa3 - xa3snelhLi;      
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {      
   xa3snelhLi = xa3snelhLi * -1;  
  }  
 }     
  
 void xa4Li() {      
  xa4 = xa4 - xa4snelhLi;      
  if ((xa4 > width) || (xa4 < 0)) {      
   xa4snelhLi = xa4snelhLi * -1;  
  }  
 }     
  
 //Bewegingen in yaUp richting    
 void ya1Up() {      
  ya1 = ya1 - ya1snelhUp;      
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {      
   ya1snelhUp = ya1snelhUp * -1;  
  }  
 }   
  
 void ya2Up() {      
  ya2 = ya2 - ya2snelhUp;      
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {      
   ya2snelhUp = ya2snelhUp * -1;  
  }  
 }    
  
 void ya3Up() {      
  ya3 = ya3 - ya3snelhUp;      
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {      
   ya3snelhUp = ya3snelhUp * -1;  
  }  
 }     
  
 void ya4Up() {      
  ya4 = ya4 - ya4snelhUp;      
  if ((ya4 > height) || (ya4 < 0)) {      
   ya4snelhUp = ya4snelhUp * -1;  
  }  
 }     
 //bewegingen in yaDown richting  
 void ya1Down() {      
  ya1 = ya1 + ya1snelhDown;      
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {      
   ya1snelhDown = ya1snelhDown * -1;  
  }  
 }     
 void ya2Down() {      
  ya2 = ya2 + ya2snelhDown;      
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {      
   ya2snelhDown = ya2snelhDown * -1;  
  }  
 }    
  
 void ya3Down() {      
  ya3 = ya3 +ya3snelhDown;      
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {      
   ya3snelhDown =ya3snelhDown * -1;  
  }  
 }    
  
 void ya4Down() {      
  ya4 = ya4 +ya4snelhDown;      
  if ((ya4 > height) || (ya4 < 0)) {      
   ya4snelhDown =ya4snelhDown * -1;  
  }  
 } 
  
 void yc2Down() {      
  yc2= yc2 + yc2snelhDown;      
  if ((yc2 > height) || (yc2 < 0)) {      
   yc2snelhDown = yc2snelhDown * -1;  
  }  
 }   
  
 void yc3Up() {      
  yc3 = yc3 - yc3snelhUp;      
  if ((yc3 > height) || (yc3< 0)) {      
   yc3snelhUp = yc3snelhUp * -1;  
  }  
 }   
   
 //bewegingen naar rechts- en linksboven  
 void xya1ReBo() {   
  xa1 = xa1 + xya1snelhReBo;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhReBo = xya1snelhReBo * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 - xya1snelhReBo;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhReBo = xya1snelhReBo * -1;  
  }  
 } 
  
 void xya2ReBo() {   
  xa2 = xa2 + xya2snelhReBo;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhReBo = xya2snelhReBo * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 - xya2snelhReBo;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhReBo = xya2snelhReBo * -1;  
  }  
 } 
  
  void xya3ReBo() {   
  xa3 = xa3 + xya3snelhReBo;   
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {   
   xya3snelhReBo = xya3snelhReBo * -1;  
  }   
  ya3 = ya3 - xya3snelhReBo;   
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {   
   xya3snelhReBo = xya3snelhReBo * -1;  
  }  
 }  
  
 void xya1LiBo() {   
  xa1 = xa1 - xya1snelhLiBo;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhLiBo = xya1snelhLiBo * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 - xya1snelhLiBo;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhLiBo = xya1snelhLiBo * -1;  
  }  
 }   
  
 void xya2LiBo() {   
  xa2 = xa2 - xya2snelhLiBo;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhLiBo = xya2snelhLiBo * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 - xya2snelhLiBo;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhLiBo = xya2snelhLiBo * -1;  
  }  
 } 
  
 void xya3LiBo() {   
  xa3 = xa3 - xya3snelhLiBo;   
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {   
   xya3snelhLiBo = xya3snelhLiBo * -1;  
  }   
  ya3 = ya3 - xya3snelhLiBo;   
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {   
   xya3snelhLiBo = xya3snelhLiBo * -1;  
  }  
 }   
   
 //bewegingen naar links- en rechtsonder  
 void xya1LiOn() {   
  xa1 = xa1 - xya1snelhLiOn;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhLiOn = xya1snelhLiOn * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 + xya1snelhLiOn;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhLiOn = xya1snelhLiOn * -1;  
  }  
 }  
  
 void xya2LiOn() {   
  xa2 = xa2 - xya2snelhLiOn;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhLiOn = xya2snelhLiOn * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 + xya2snelhLiOn;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhLiOn = xya2snelhLiOn * -1;  
  }  
 }  
  
 void xya3LiOn() {   
  xa3 = xa3 - xya3snelhLiOn;   
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {   
   xya3snelhLiOn = xya3snelhLiOn * -1;  
  }   
  ya3 = ya3 + xya3snelhLiOn;   
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {   
   xya3snelhLiOn = xya3snelhLiOn * -1;  
  }  
 }  
  
 void xya1ReOn() {   
  xa1 = xa1 + xya1snelhReOn;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhReOn = xya1snelhReOn * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 + xya1snelhReOn;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhReOn = xya1snelhReOn * -1;  
  }  
 }  
  
  void xya2ReOn() {   
  xa2 = xa2 + xya2snelhReOn;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhReOn = xya2snelhReOn * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 + xya2snelhReOn;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhReOn = xya2snelhReOn * -1;  
  }  
 }  
  
  void xya3ReOn() {   
  xa3 = xa3 + xya3snelhReOn;   
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {   
   xya3snelhReOn = xya3snelhReOn * -1;  
  }   
  ya3 = ya3 + xya3snelhReOn;   
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {   
   xya3snelhReOn = xya3snelhReOn * -1;  
  }  
 }  
}