bloem1

 

bloem2

 

bloem3

 

bloem4

roterende bloem           terug naar de inleiding
 
Door het opnieuw doorlopen van de draw lus wordt het assenstelsen weer in de oorspronkelijke stand gezet
In deze schets roteren twee vormen.
Als de schets geen andere, stilstaande of roterende, vormen bevat, zijn  popMatrx() en pushMatrix() niet nodig.
 
Bekijk de roterende bloem
 
 
 
float x; 
float y; 
float n; 
float i = 1; 
float j = 1; 
 
void setup() { 
//fullScreen(); 
size(960,540); 
x = 0; 
y = 0; 
n = height/3; 
} 
 
void draw() {   
background(#59E8D6); 
stroke(0); 
fill(#E361EA); 
 
pushMatrix(); 
translate(width/2, height/2); 
rotate(radians(i)); 
i = i + 0.5; 
if (i == 360) i = 0; 
if (i > 180) fill(#12FF13); 
ellipse(x, y, n,n); 
ellipse(x+n, y, n,n/2); 
ellipse(x-n, y, n,n/2); 
ellipse(x, y+n, n/2,n); 
ellipse(x, y-n, n/2,n); 
popMatrix(); 
 
pushMatrix(); 
translate(width/2, height/2); 
rotate(radians(j)); 
fill(#12FF13); 
j = j - 0.5; 
if (j == -360) j = 0; 
if (j < -180) fill(#E361EA); 
line(x+n/2*cos(PI/4), y-n/2*sin(PI/4), x+n*sin(PI/4) ,y-n*cos(PI/4)); 
line(x+n/2*cos(PI/4), y+n/2*sin(PI/4), x+n*sin(PI/4) ,y+n*cos(PI/4)); 
line(x-n/2*cos(PI/4), y+n/2*sin(PI/4), x-n*sin(PI/4) ,y+n*cos(PI/4)); 
line(x-n/2*cos(PI/4), y-n/2*sin(PI/4), x-n*sin(PI/4) ,y-n*cos(PI/4)); 
ellipse(x-n*cos(PI/4) ,y-n*sin(PI/4), n/3,n/3); 
ellipse(x+n*cos(PI/4) ,y+n*sin(PI/4), n/3,n/3); 
ellipse(x-n*cos(PI/4) ,y+n*sin(PI/4), n/3,n/3); 
ellipse(x+n*cos(PI/4) ,y-n*sin(PI/4), n/3,n/3); 
popMatrix(); 
}