noStroke(), regel 28, ingeschakeld

 noStroke() ,regel 28, ingeschakeld
ivm met stroke(0) in de Ruitjes class

werkt noStroke() niet voor ruitjespap.display();

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellipsen maken sinus en cosinus beweging                  terug naar de inleiding

De schets maakt ook gebruik van het object ruitjespap van de class    "Ruitjes"   

Bekijk de sinus cosinus bewegingen van ellipsen.

De schets is een aangepaste versie van het sin cos voorbeeld op de processing site.

 

 

 Ruitjes ruitjespap; 
 
float x1, x2, y1, y2; 
float hoek1, hoek2; 
float amplitude; 
float b; float h; 
float x; float y; 
float n; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
//fullScreen(); 
  x = width/2;   
  y = height/2;   
  n = height/15; //n is de grootte van het vakje 
  amplitude = 2*n; //de amplitude van de bewegende ellipsen is 2 vakjes 
  b = 1.5*n; //breedte van de ellipsen 
  h = 1.5*n; //hoogte van de ellipsen 
  
  ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
} 
 
void draw() { 
 background(255); 
 ruitjespap.display();
 //noStroke();     // stroke(0) in de Ruitjes class maakt noStroke() ongedaan
 
 //omrekenen van graden naar radialen 
 float radHoek1 = radians(hoek1); 
 float radHoek2 = radians(hoek2); 
//de sin en cos bewegen rond het x,y punt 
 x1 = x + (amplitude * cos(radHoek1)); 
 x2 = x + (amplitude * cos(radHoek2)); 
  
 y1 = y + (amplitude * sin(radHoek1)); 
 y2 = y + (amplitude * sin(radHoek2)); 
  
 fill(0,255,255,100); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y, 4*n, 4*n); 
 
 fill(0, 102, 153,100); 
 ellipse(x1, y-3*n, b, h); 
 ellipse(x2, y+3*n, b, h); 
  
 fill(255, 204, 0,100); 
 ellipse(x-3*n, y1, b, h); 
 ellipse(x+3*n, y2, b, h); 
 
 hoek1 += 2; 
  if (hoek1 > 360) hoek1 = 2; 
 hoek2 += 3; 
 if (hoek2 > 360) hoek2 = 3; 
}
 

schets met  lijnen, vanuit de hoeken van het vierkant, verbonden met de middelpunten van de cirkels

 

Ruitjes ruitjespap; 
float x1, x2, y1, y2; 
float hoek1, hoek2; 
float amplitude; 
float b; float h; 
float x; float y; 
float n; 
 
void setup() { 
 size(960, 540);  
//fullScreen(); 
  x = width/2;   
  y = height/2;   
  n = height/15; //n is de grootte van het vakje  
  amplitude = 2*n; //de amplitude van de bewegende ellipsen is 2 vakjes 
  b = 1.5*n; //breedte van de ellipsen 
  h = 1.5*n; //hoogte van de ellipsen 
 // noStroke(); 
  ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
} 
void draw() { 
 background(255); 
 ruitjespap.display(); 
 noStroke(); 
 //omrekenen van graden naar radialen 
 float radHoek1 = radians(hoek1); 
 float radHoek2 = radians(hoek2); 
  
//de sin en cos bewegen rond het x,y punt 
 x1 = x + (amplitude * cos(radHoek1)); 
 x2 = x + (amplitude * cos(radHoek2)); 
  
 y1 = y + (amplitude * sin(radHoek1)); 
 y2 = y + (amplitude * sin(radHoek2)); 
  
 fill(0,255,255,100); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y, 4*n, 4*n); 
 
 fill(0, 102, 153,100); 
 ellipse(x1, y-3*n, b, h); // blauwe ellips boven 
 ellipse(x2, y+3*n, b, h); // blauwe ellips onder 
  
 fill(255, 204, 0,100); 
 ellipse(x-3*n, y1, b, h); // gele ellips links 
 ellipse(x+3*n, y2, b, h); // gele ellips rechts 
  
// Lijnen, vanuit de hoeken van het vierkant, verbinden met de middelpunten van de cirkels 
 strokeWeight(n/10); 
 stroke(255,0,0); 
 line(x-2*n, y-2*n, x-3*n, y1);  // gele ellips links  
 line(x+2*n, y-2*n, x1,  y-3*n); // blauwe ellips boven  
 line(x+2*n, y+2*n, x+3*n, y2);  // gele ellips rechts 
 line(x-2*n, y+2*n, x2,  y+3*n); // blauwe ellips onder 
  
 hoek1 += 2; 
  if (hoek1 > 360) hoek1 = 2; 
 hoek2 += 3; 
 if (hoek2 > 360) hoek2 = 3; 
}
 
schets met de sin en cos functies direct ingevoerd in de ellipse functies
 
 

 Ruitjes ruitjespap; 
 
float hoek1, hoek2; 
float x; 
float y; 
float n; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
//fullScreen(); 
  x = width/2;   
  y = height/2;   
  n = height/15; //n is de grootte van het vakje   
  ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
} 
 
void draw() { 
 background(255); 
 ruitjespap.display(); 
 
 fill(0,255,255,100); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y, 4*n, 4*n); 
 
 fill(0, 102, 153,100); 
 ellipse(x + (2*n * cos(radians(hoek1))), y-3*n, 1.5*n, 1.5*n); 
 ellipse(x + (2*n * cos(radians(hoek2))), y+3*n, 1.5*n, 1.5*n); 
  
 fill(255, 204, 0,100); 
 ellipse(x-3*n, y + (2*n * sin(radians(hoek1))), 1.5*n, 1.5*n); 
 ellipse(x+3*n, y + (2*n * sin(radians(hoek2))), 1.5*n, 1.5*n); 
 
 hoek1 += 2; 
  if (hoek1 > 360) hoek1 = 2; 
 hoek2 += 3; 
 if (hoek2 > 360) hoek2 = 3; 
}