in de wolken ruitjespapier

 

poster in de wolken met ruitjespapier                  terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van het object ruitjespap van de  class "Ruitjes"

zie ook het artikel "enkele functies"   met linken naar functies op de prcessing site

 
 
Ruitjes ruitjespap; 
float x; 
float y; 
float n;  
//Dit voorbeeld is uitgelijnd naar het computerscherm formaat 
void setup() { 
 fullScreen(); 
 // size(960,540);  //TV of computerscherm formaat
 // size(1191,842); //liggend A3 formaat 
 x = width/2; 
 y = height/2; 
 n = height/30; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n, x, y);
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 rectMode(CENTER);  
 fill(#C5E857);  
 rect(x, y-10.5*n, n*40, n, n);  
 rect(x, y+10.5*n, n*40, n, n);  
 fill(#F78794, 100);  
 ellipse(x-20*n, y, n*4, n*20);  
 ellipse(x+20*n, y, n*4, n*20);  
 fill(0, 25, 200, 50);  
 ellipse(x, y, n*30, n*20);  
 ellipse(x, y, n*20, n*20);  
 ellipse(x-14*n, y, n*8, n*12);  
 ellipse(x+14*n, y, n*8, n*12);  
 noFill();  
 arc(x-14*n, y-4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360));  
 arc(x+14*n, y-4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360));  
 arc(x+14*n, y+4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180));  
 arc(x-14*n, y+4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180));  
 fill(0, 255, 0);  
 triangle(x-16*n, y-6*n, x-14*n, y-8*n, x-12*n, y-6*n);  
 triangle(x+16*n, y-6*n, x+14*n, y-8*n, x+12*n, y-6*n);  
 triangle(x-16*n, y+6*n, x-14*n, y+8*n, x-12*n, y+6*n);  
 triangle(x+16*n, y+6*n, x+14*n, y+8*n, x+12*n, y+6*n);  
 textAlign(CENTER);  
 textSize(n*2);  
 fill(255, 0, 0);  
 text("in de wolken", x, y-4*n);  
 text("met", x, y+n/4);  
 text("ruitjespapier", x, y+4*n);  
 textSize(n);  
 text("om de 5 vakjes een controlepuntje", x, y+12*n);
 
 ruitjespap.display();
}