poster in de wolken met Y rotatie

 

 

 

 

 

 

poster in de wolken met Y rotatie

 

 

 

 

poster in de wolken met Y rotatie

 

 

 

poster in de wolken met Y rotatie

 

 

poster in de wolken met Y rotaties.                                       terug naar de inleiding
 
In deze schets is gebruik gemaakt van de code in statische schets    "In de wolken met ruitjespapier"   
De schets maakt gebruik van het object ruitjespap van de class "Ruitjes"
 
 

Ruitjes ruitjespap; 
float x; 
float y; 
float n; 
int i; int j; int k; int l;int m; int o; int p; int q; 
 
void setup() { 
 fullScreen(P3D); 
 // size(960,540, P3D); 
 x = width/2; 
 y = height/2; 
 n = height/30; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //De onder en bovenbalken 
 rectMode(CENTER); 
 fill(#C5E857); 
 rect(x, y-10.5*n, n*40, n, n); 
 rect(x, y+10.5*n, n*40, n, n); 
 fill(#F78794, 100); 
 
 //Roterende ellipse li 
 pushMatrix(); 
 translate(x-20*n, y); 
 rotateY(radians(i)); 
 i = i +1; 
 ellipse(0, 0, n*4, n*20); 
 popMatrix(); 
 
 //roterende ellipse re 
 pushMatrix(); 
 translate(x+20*n, y); 
 rotateY(radians(-j)); 
 j = j +1; 
 ellipse(0, 0, n*4, n*20); 
 popMatrix(); 
 
 ellipse(x+20*n, y, n*4, n*20); 
 ellipse(x-20*n, y, n*4, n*20); 
 fill(0, 25, 200, 50); 
 // ellipse(x, y, n*30, n*20); 
 ellipse(x, y, n*20, n*20); 
 
 //roterende arc en ellipse li 
 fill(100, 25, 100, 100); 
 pushMatrix(); 
 translate(x-14*n, y); 
 rotateY(radians(-k)); 
 k = k + 1; 
 ellipse(0, 0, n*8, n*12); 
 noFill(); 
 arc(0, -4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360)); 
 arc(0, 4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180)); 
 fill(0, 255, 0); 
 popMatrix(); 
 
 //roterende arc en ellipse Re 
 fill(100, 25, 100, 100); 
 pushMatrix(); 
 translate(x+14*n, y); 
 rotateY(radians(o)); 
 o = o + 1; 
 ellipse(0, 0, n*8, n*12); 
 noFill(); 
 arc(0, -4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360)); 
 arc(0, 4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180)); 
 fill(0, 255, 0); 
 popMatrix(); 
 
 //roterende driehoek li boven 
 pushMatrix(); 
 translate(x-14*n, y-7*n); 
 rotateY(radians(-l)); 
 l = l + 1; 
 triangle(-2*n, +n, 0, -n, 2*n, n); 
 popMatrix(); 
 
 //roterende driehoek li onder 
 pushMatrix(); 
 translate(x-14*n, y+7*n); 
 rotateY(radians(-m)); 
 m = m + 1; 
 triangle(-2*n, -n, 2*n, -n, 0, n); 
 popMatrix(); 
 
 
 //roterende driehoek re boven 
 pushMatrix(); 
 translate(x+14*n, y-7*n); 
 rotateY(radians(p)); 
 p = p + 1; 
 triangle(-2*n, +n, 0, -n, 2*n, n); 
 popMatrix(); 
 
 //roterende driehoek Re onder 
 pushMatrix(); 
 translate(x+14*n, y+7*n); 
 rotateY(radians(q)); 
 q = q + 1; 
 triangle(-2*n, -n, 2*n, -n, 0, n); 
 popMatrix(); 
 //de tekst 
 textAlign(CENTER); 
 textSize(n*2); 
 fill(255, 0, 0); 
 text("in de wolken", x, y-4*n); 
 text("met", x, y+n/4); 
 text("ruitjespapier", x, y+4*n); 
 textSize(n); 
 text("een 3d animatie met Y rotaties", x, y+13*n); 
 ruitjespap.display(); 
}