Schets waarin het middelste poppetje roteert.                  terug naar de inleiding
 
Het is niet mogelijk om een vorm te roteren. Het assenstelsel kan wel roteren. (zie regel 21 t/m 27 voor de code)
Het groene poppetje roteert in het (0,0) punt om zijn as. Het (0,0) punt bevindt zich linksboven.

Met translate(x+2*nx, y) wordt dit (0,0) punt verplaatst naar het punt (x+2*n, y)

Dankzij pushMatrix() en popMatrix() wordt het (0,0) punt alleen verplaatst voor het groene poppetje,
anders zouden de andere poppetjes ook verplaatsen en dat is niet de bedoeling.
De teller i zorgt er voor dan het poppetje in stappen van 1 graad roteerd.
Als het poppetje rond is (360 graden gedraaid) begint de teller weer bij 1 (zie regel 25)
 
Binnen pushMatrix() en popMatrix() moet je na translate altijd eerst de rotate functie aanroepen

en daarna de functie met de te roterende vorm!!

De schets maakt ook gebruik van een object van de class "Ruitjes" met een constructor met de vier argumeten  nx, ny, x en y

 

 

Ruitjes ruitjespap; 
float x;  
float y;  
float nx; 
float ny; 
float i; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
  x = width/2;  
  y = height/2;  
  nx = height/20; //nx is de lengte van het vakje 
  ny = height/20; //ny is de hoogte van het vakje 
  ruitjespap = new Ruitjes(nx, ny, x, y); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 ruitjespap.display(); 
 vrouw(x-6*nx, y, nx,  ny/2,  color(255,0,  0, 100));  
  
 pushMatrix(); 
 translate(x+2*nx, y); 
 rotate(radians(i));  
 i = i + 1;
 if (i > 360) i = 0;
// het groene poppetje staat links boven in het (0,0) punt
 vrouw(0,   0, nx,   ny,   color(0, 255, 0, 100)); 
 popMatrix(); 
  
 vrouw(x+9*nx, y, nx*0.5, ny*1.5, color(0, 0,  255,100));  
} 
 
void vrouw(float x, float y, float nx, float ny, color c) 
{  
 fill(255, 255, 0,100);  
 strokeWeight(2); 
 ellipse(x,  y-4*ny, 2*nx, 2*ny);  //hoofd   
 rect(x-nx,  y-3*ny, 2*nx, 3*ny);  //lichaam  
 rect(x-2*nx, y-3*ny, nx,  3*ny);  //arm li  
 rect(x+nx,  y-3*ny, nx,  3*ny);  //arm re  
 rect(x-nx,  y+2*ny, nx/2, 2*ny);  //li been  
 rect(x+nx/2, y+2*ny, nx/2, 2*ny);  //Re been  
 fill(c); //quad (is het jurkje) krijgt de kleur 
 quad(x-2*nx, y+2*ny, x-nx, y, x+nx, y, x+2*nx, y+2*ny); //jurk   
}