jpg afbeelding als achtergrond

jpg afbeelding als achtergrond

 

 

 

vijfhoeken toegevoegd

twee opjecten van de class "Vhoek_n5" toegevoegd

 

 

huis toegevoegd

 

een object van de class "Huis" toegevoegd

 

 

vormcirkel

objecten van de class "VormCirkel" toegevoegd

poster

 

poster met ruitjespapier                  terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van het object ruitjespap van de class "Ruitjes"  met nx , ny , x en y in de constructor                         Bekijk de afbeelding van de poster "Van alles wat"

voor de achtergrond afbeelding wordt "PImage" gebruikt, een datatype om afbeeldingen in setup met de methode "loadImage" te laden.

zie ook het artikel  "enkele functies"  met linken naar de functies op de processing site 

 

 
Ruitjes ruitjespap; 
float x; 
float y; 
float nx; 
float ny;
float n;
//Dit voorbeeld is uitgelijnd naar het computerscherm formaat 
void setup() { 
  fullScreen(); 
 // size(960, 540);  //TV of computerscherm formaat
 // size(1191,842); //liggend A3 formaat 
 x = width/2; 
 y = height/2; 
 nx = height/30;
 ny = height/30;
 n = height/30; 
 ruitjespap = new Ruitjes(nx, ny, x, y);
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);
 strokeWeight(n/5);
 stroke(0, 0, 255, 125);
 // fill(255, 255, 0,150); 
 noFill();
 
 beginShape(); 
 { 
  vertex(x-25*nx, y-ny);        
  vertex(x-15*nx, y-ny);      
  vertex(x-15*nx, y-10*ny);    
  vertex(x-10*nx, y-10*ny);     
  vertex(x-10*nx, y-ny); 
  vertex(x-5*nx, y-ny); 
  vertex(x-5*nx, y-3*ny); 
  vertex(x+5*nx, y-3*ny);
  vertex(x+5*nx, y-ny);
  vertex(x+15*nx, y-ny);    
  endShape();
 } 
 fill(255, 0, 0, 150); 
 arc(x, y-3*ny, 8*nx, 8*ny, radians(180), radians(360));
 fill(0, 255, 0, 150);
 quad(x+3*nx, y+10*ny, x+5*nx, y+2*ny, x+15*nx, y+2*ny, x+10*nx, y+10*ny);
 fill(255, 255, 0, 150);
 ellipse(x-20*nx, y-13*ny, 2*n, 2*ny);
 ruitjespap.display();
}