4 rechthoeken                            bekijk de roterende rechthoeken                              terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik objecten van de class    "Rechth_9g_gk"    en de class   "Vormen"

 

Vormen vorm0;  
Vormen vorm1;  
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
 
void setup() {  
 size(1000, 560);  
/// fullScreen(); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4; 
 vorm0 = new Rechth_9g_gk(n, 1, 0, 9, x, y, 0, color(0)); 
 vorm1 = new Rechth_9g_gk(n, 1, 1, 9, x, y, 0, color(0)); 
 vorm2 = new Rechth_9g_gk(n, 1, 1, 9, x, y, 180, color(0)); 
 vorm3 = new Rechth_9g_gk(n, 1, 0, 9, x, y, 180, color(0)); 
  
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
 vorm0.display();  
 vorm1.display();  
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 
 vorm1.dpRotLi(vorm1);  
 vorm0.dpRotRe(vorm0);  
 vorm2.dpRotLi(vorm2);  
 vorm3.dpRotRe(vorm3); 
}  
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}