8 gouden spiralen afgeleid van gouden rechthoeken in p5.js .                                       terug naar de inleiding
Met de "s" toets stoppen de rotaties met iedere andere toets starten de rotaties weer.

                                                                                          8 roterende spiralen in fullscreen

De schets maakt gebruik van objecten van de p5.js  class  "Spiraal_8gr_gk"  en objectmethodes van de p5.js superclass  "Vormen"
de spiraal is afgeleid van een gouden rechthoek (gr = gouden rechthoek)
 

de waarde van sw (strokeWeight) in de constructor (regel 58 t/m 65) wordt bepaald door slidersw (regel 4)

 

let vorm = []; let x; let n; let lr = true;
let zwartwit = false; let sliderAan = true;
function setup() {
 buttonReset = createButton('reset');
 buttonReset.position(20,40);buttonReset.style('width','70px');
 buttonReset.mouseClicked(buttonResetAction);
 buttonRH = createButton('rood h');
 buttonRH.position(20,80);buttonRH.style('width','70px');
 buttonRH.mouseClicked(buttonRHAction);
 buttonRV = createButton('rood v');
 buttonRV.position(100,80);buttonRV.style('width','70px');
 buttonRV.mouseClicked(buttonRVAction);
 buttonGH = createButton('groen h');
 buttonGH.position(20,120);buttonGH.style('width','70px');
 buttonGH.mouseClicked(buttonGHAction);
 buttonGV = createButton('groen v');
 buttonGV.position(100,120);buttonGV.style('width','70px');
 buttonGV.mouseClicked(buttonGVAction);
 buttonBH = createButton('blauw h');
 buttonBH.position(20,160);buttonBH.style('width','70px');
 buttonBH.mouseClicked(buttonBHAction);
 buttonBV = createButton('blauw v');
 buttonBV.position(100,160);buttonBV.style('width','70px');
 buttonBV.mouseClicked(buttonBVAction);
 buttonZ = createButton('zwart');
 buttonZ.position(20,200);buttonZ.style('width','70px');
 buttonZ.mouseClicked(buttonZAction);
 buttonX = createButton('x=x');
 buttonX.position(20,240);buttonX.style('width','70px');
 buttonX.mouseClicked(buttonXAction);
 buttonX1 = createButton('x=n/2');
 buttonX1.position(100,240);buttonX1.style('width','70px');
 buttonX1.mouseClicked(buttonX1Action);
 buttonX2 = createButton('x=n');
 buttonX2.position(20,280);buttonX2.style('width','70px');
 buttonX2.mouseClicked(buttonX2Action);
 buttonLR = createButton('li<->re');
 buttonLR.position(100,280);buttonLR.style('width','70px');
 buttonLR.mouseClicked(buttonLRAction);
 
 if (sliderAan) {
 slidersw = createSlider(2, 50, 8, 1);
 slidersw.position(20,320);
 slidersw.style('width', '80px');
 sliderAan = false;
}
 buttonZW = createButton('zwart/wit');
 buttonZW.position(20,360);buttonZW.style('width','110px');
 buttonZW.mouseClicked(buttonZWAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,400);buttonD.style('width','110px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth,windowHeight);
 x = width/2; let y = height/2; n = height/4;
  let sw = n/10; let c = color(255,0,0);
  // de waarde van sw wordt bepaald door slidersw
 vorm[0] = new Spiraal_8gr_gk(n, 0, 8, x-n, y,  0, sw,c);
 vorm[1] = new Spiraal_8gr_gk(n, 1, 8, x-n, y, -90, sw,c);
 vorm[2] = new Spiraal_8gr_gk(n, 0, 8, x-n, y, -90, sw,c);
 vorm[3] = new Spiraal_8gr_gk(n, 1, 8, x-n, y, 180, sw,c);
 vorm[4] = new Spiraal_8gr_gk(n, 0, 8, x+n, y,-180, sw,c);
 vorm[5] = new Spiraal_8gr_gk(n, 1, 8, x+n, y, 90, sw,c);
 vorm[6] = new Spiraal_8gr_gk(n, 0, 8, x+n, y, 90, sw,c);
 vorm[7] = new Spiraal_8gr_gk(n, 1, 8, x+n, y,  0, sw,c);
}
 
function draw() {
 if (zwartwit) {background(0)}
  else {clear(); background('rgba(255,255,255, 0)');}
 lijndikte()
 for (let i=0; i<8; i++){vorm[i].display()}
 if (key == 's' || key == 'S') { }
 else {
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
 }
}
 
function buttonResetAction(){setup();}
function buttonRHAction(){vorm[0].c=color(255,0,0);
 vorm[3].c=color(255,0,0);vorm[4].c=color(255,0,0);vorm[7].c=color(255,0,0);}
function buttonRVAction(){vorm[1].c=color(255,0,0);
 vorm[2].c=color(255,0,0);vorm[5].c=color(255,0,0);vorm[6].c=color(255,0,0);}
function buttonGHAction(){vorm[0].c=color(0,255,0);
 vorm[3].c=color(0,255,0);vorm[4].c=color(0,255,0);vorm[7].c=color(0,255,0);}
function buttonGVAction(){vorm[1].c=color(0,255,0);
 vorm[2].c=color(0,255,0);vorm[5].c=color(0,255,0);vorm[6].c=color(0,255,0);}
function buttonBHAction(){vorm[0].c=color(0,0,255);
 vorm[3].c=color(0,0,255);vorm[4].c=color(0,0,255);vorm[7].c=color(0,0,255);}
function buttonBVAction(){vorm[1].c=color(0,0,255);
 vorm[2].c=color(0,0,255);vorm[5].c=color(0,0,255);vorm[6].c=color(0,0,255);}
function buttonZAction()
 {for(let i=0; i<8; i++){vorm[i].c = color(0,0,0)}}
function buttonXAction()
 {for(let i=0; i<8; i++){vorm[i].x = x}}
function buttonX1Action()
 {for(let i=0;i<4;i++){vorm[i].x=x-n/2;}
 for(let i=4;i<8;i++){vorm[i].x=x+n/2;}}
function buttonX2Action()
 {for(let i=0;i<4;i++){vorm[i].x=x-n;}
 for(let i=4;i<8;i++){vorm[i].x=x+n;}}
 function buttonLRAction()
 {if(lr){vorm[0].lr=1;vorm[3].lr=0;vorm[4].lr=1;vorm[7].lr=0;lr=false;}
  else {vorm[0].lr=0;vorm[3].lr=1;vorm[4].lr=0;vorm[7].lr=1;lr=true;}}
function lijndikte(){let slider = slidersw.value();
 for (let i=0; i<8; i++){vorm[i].sw = slider}};
function buttonZWAction()
 {if(zwartwit){zwartwit = false;} else {zwartwit = true;}}
function buttonDAction(){save('acht_spiralens.png');}