spiraal8 01        spiraal8 04                                                        
 

8 gouden spiralen afgeleid van gouden rechthoeken .            Bekijk de 8 roterende spiralen                terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van objecten van de class  "Spiraal_8gr_gk"  en objectmethodes van de superclass  "Vormen"
 

De roterende spiralen in       fullScreen met zwarte achtergrond         met de "s" toets start en met de "r" toets stopt de rotatie

 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() {  
 size(780, 560); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4; 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 1, 8, x+n, y, 90, color(255,0,0)); 
 vorm[1] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 0, 8, x-n, y, -90, color(255,0,0)); 
 vorm[2] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 1, 8, x-n, y, 180, color(255,0,0)); 
 vorm[3] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 0, 8, x+n, y,-180, color(255,0,0)); 
 vorm[4] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 0, 8, x+n, y, 90, color(255,0,0)); 
 vorm[5] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 1, 8, x+n, y, 0, color(255,0,0)); 
 vorm[6] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 1, 8, x-n, y, -90, color(255,0,0)); 
 vorm[7] = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 0, 8, x-n, y, 0, color(255,0,0)); 
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 } 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
}  
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}