vijfhoek spiralen03

 3 bogen

 

4 bogen

4 bogen

 

5 bogen

5 bogen

 

6 bogen

6 bogen

 

7 bogen

7 bogen

 

8 bogen

8 bogen

     

2 bogen   1 boog   0 bogen
                               2 bogen                                 1 boog                                  0 bogen

Driehoeken en spiralen vormen vijfhoek.                       terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van class   "Drieh_9gt_gk""Spiraal_8gtd_gk"  en de superclass  "Vormen"
 
Bekijk de vijfhoek en bogen, met de toetsen 1 t/m 8 is het aantal bogen in te stellen, met toets 0 zie je de vijfhoek zonder bogen.
 
De toppen van de driehoek zijn de coordinatoren van de punten van een vijfhoek met het middelpunt in het (0,0) punt zie de class "Vhoek_n5"
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[10]; 
int drieh = 1; 
void setup() {   
 // size(780, 560);  
  fullScreen(); 
 float x = width/2;   
 float y = height/2;   
 float n = height/3; 
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; 
 float phi= ((1+sqrt(5))/2);   
 float nphi = n+n/phi;  
 float bl = rl/(2*phi); 
  
 vorm[0] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, drieh-1, x, y-rl, 0, color(255,0,0)); 
 vorm[1] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, drieh-1, x-n/2, y+rk, -144, color(255,0,0)); 
 vorm[2] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, drieh-1, x-nphi/2, y-bl, -72, color(255,0,0)); 
 vorm[3] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, drieh-1, x+nphi/2, y-bl, 72, color(255,0,0));  
 vorm[4] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, drieh-1, x+n/2, y+rk, 144, color(255,0,0)); 
  
 vorm[5] = new Drieh_9gt_gk(n, 1, 1, drieh, x, y-rl, 0, color(0));  
 vorm[6] = new Drieh_9gt_gk(n, 1, 1, drieh, x-n/2, y+rk, -144, color(0)); 
 vorm[7] = new Drieh_9gt_gk(n, 1, 1, drieh, x-nphi/2, y-bl,-72, color(0)); 
 vorm[8] = new Drieh_9gt_gk(n, 1, 1, drieh, x+nphi/2, y-bl, 72, color(0)); 
 vorm[9] = new Drieh_9gt_gk(n, 1, 1, drieh, x+n/2, y+rk, 144, color(0)); 
  
}   
void draw() {   
 background(#E6FBFF);   
// assenstelsel   
 stroke(255, 0, 0);   
 line (width/2, 0, width/2, height);   
 line(0, height/2, width, height/2);   
 stroke(0); 
  for (int i = 0; i < 10; i++)   
 {   
  vorm[i].display();  
 }    
}  
 void keyPressed() {   
  if (key == '0') {   
  drieh = 1; 
  setup(); 
 }     
  if (key == '1') {    
  drieh = 2; 
  setup();  
 }   
  if (key == '2') {    
  drieh = 3; 
  setup();  
 }   
  if (key == '3') {    
  drieh = 4; 
  setup();  
 }   
 if (key == '4') {    
  drieh = 5; 
  setup();  
 }   
 if (key == '5') {    
  drieh = 6; 
  setup();  
 }   
  if (key == '6') {    
  drieh = 7; 
  setup();  
 }   
  if (key == '7') {    
  drieh = 8; 
  setup();  
 }   
  if (key == '8') {    
  drieh = 9; 
  setup();  
 }   
 }