roterende gouden driehoeken en rechthoeken   terug naar de inleiding    Bekijk de  roterende gouden driehoeken en rechthoeken

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "Rechthoek",    "Drieh_nh"   ,  "Vhoek_n5"  en de superclass  ¬®Vormen¬®.

Met toetsen 1t/m5 veranderen de draaipunten. Met de "s" toets stopt, en met de overige toetsen starten de rotaties

 
 
 Vormen[] vorm = new Vormen[9];
int dpDrieh1 = 5;
int dpDrieh2 = 1;
int dpR = 0;
void setup() {  
 size(780, 560); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/5; 
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de straal van de binnencirkel van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de straal van de buitencirkel van de vijfhoek 
 float h1 = (rl+rk); //h1 = lijn van vlak naar hoek, is de hoogtelijn van de gouden driehoek 
 float phi= (1+sqrt(5))/2;   //phi wordt gebruikt in bl 
 float bl = rl/(2*phi);      //bl is de lijn van het middelpunt naar de nphi li 
 float nphi = n+n/phi;      //nphi is de lengte van de gouden rechthoek 
 vorm[0] = new Vhoek_n5(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Rechthoek(n, nphi, 7, x-nphi/2, y-bl, 0, color(100, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Rechthoek(n, nphi, 1, x+nphi/2, y-bl, 0, color(252, 110, 114, 50));  
 vorm[3] = new Rechthoek(n, nphi, 5, x-n/2,  y+rk, 0, color(252, 110, 114, 50));  
 vorm[4] = new Rechthoek(n, nphi, 3, x+n/2,  y+rk, 0, color(122, 200, 100, 50)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n, h1, dpDrieh2, x-nphi/2, y-bl, -36,color(200, 200, 50, 50)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, h1, dpDrieh1, x+nphi/2, y-bl, 36, color(200, 200, 50, 50)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, h1, dpDrieh2, x-n/2,  y+rk, 180,color(200, 200, 50, 50)); 
 vorm[8] = new Drieh_nh(n, h1, dpDrieh1, x+n/2,  y+rk, 180,color(200, 200, 50, 50)); 
}  
void draw() {  
  background(#E6FBFF); 
 for (int i =0; i < 9; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 { 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
 }  
}
 
void keyPressed() {  
 if (key == '1') { 
  dpDrieh1 = 5; dpDrieh2 = 1;
  setup();
 }   
  
 if (key == '2') {     
  dpDrieh1 = 4; dpDrieh2 = 2; 
  setup();   
 }
 
  if (key == '3') {     
  dpDrieh1 = 6; dpDrieh2 = 6; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '4') {     
  dpDrieh1 =2; dpDrieh2 = 4; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '5') {     
  dpDrieh1 = 1; dpDrieh2 = 5; 
  setup();   
 } 
}