de pijlen roteren in draaipunt 0de pijlen roteren in draaipunt 0

 

de pijlen roteren in draaipunt 1de pijlen roteren in draaipunt 1

 

de pijlen roteren in draaipunt 2de pijlen roteren in draaipunt 2

 

de vliegers roteren in draaipunt 3de vliegers roteren in draaipunt 3

 

de pijlen roteren in draaipunt 4

de pijlen roteren in draaipunt 4

 

de pijlen roteren in draaipunt 5

 de pijlen roteren in draaipunt 5

 

  

 

tien pijlen vormen een vijfhoek.                              terug naar de inleiding
Toets "s" stopt de rotaties. met de overige toetsen starten de rotaties weer

                                                                                           tien pijlen vormen een vijfhoek in fullscreen

De schets maakt gebruik de p5.js class   "Vlieger"  en de superclass   "Vormen"
 
 

//p5.js schets met 10 vliegers die een vijfhoek voren
let vorm = []; let sliderAan = true; let smal = true;
let blend = false; let rond = false; let alfa = 50;
function setup() {
 buttonR = createButton('reset, alfa = 50');
 buttonR.position(20,30);buttonR.style('width','120px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 buttonRA = createButton('reset, alfa = 100');
 buttonRA.position(20,60);buttonRA.style('width','120px');
 buttonRA.mouseClicked(buttonRAAction);
 button0 = createButton('dp 0');
 button0.position(20,90);button0.style('width','50px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('dp 1');
 button1.position(90,90);button1.style('width','50px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('dp 2');
 button2.position(20,120);button2.style('width','50px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('dp 3');
 button3.position(90,120);button3.style('width','50px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('dp 4');
 button4.position(20,150);button4.style('width','50px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('dp 5');
 button5.position(90,150);button5.style('width','50px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('dp 6');
 button6.position(20,180);button6.style('width','50px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 buttonN = createButton('n');
 buttonN.position(20,210);buttonN.style('width','50px');
 buttonN.mouseClicked(buttonNAction);
 
 if (sliderAan) {
  slidersw = createSlider(1, 50, 1, 1);
  slidersw.position(20,240);
  slidersw.style('width', '80px');
  sliderAan = false;
 }
 
 buttonSC = createButton('gekleurde lijnen');
 buttonSC.position(20,270);buttonSC.style('width','110px');
 buttonSC.mouseClicked(buttonSCAction);
 buttonBM = createButton('Blendmode');
 buttonBM.position(20,300);buttonBM.style('width','100px');
 buttonBM.mouseClicked(buttonBMAction);
 buttonRAU = createButton('rond aan/uit');
 buttonRAU.position(20,330); buttonRAU.style('width','100px')
 buttonRAU.mouseClicked(buttonRAUAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,360);buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 const x = width/2; const y = height/2; let n = height/6.5;
 const rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10;
 const rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10;
 const h = (rl+rk);
 const nphi = ((1+sqrt(5))/2)*n;
 const phi = ((1+sqrt(5))/2);
 const k  = rl/2*(3-phi);
 const bl  = rl/(2*phi);
 let sw = 1; let sc = color(0); alfa;
 vorm[0] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x,    y-rl, 0,color(237,230,86,alfa),sw,sc);
 vorm[1] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x,    y-rl, 0,color(237,230,86,alfa),sw,sc);
 vorm[2] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x+nphi/2,y-bl, 72,color(63,186,229,alfa),sw,sc);
 vorm[3] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x+nphi/2,y-bl, 72,color(63,186,229,alfa),sw,sc);
 vorm[4] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x+n/2,  y+rk,144,color(76,229,63,alfa), sw,sc);
 vorm[5] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x+n/2,  y+rk,144,color(76,229,63,alfa), sw,sc);
 vorm[6] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x-n/2,  y+rk,-144,color(76,229,63,alfa),sw,sc);
 vorm[7] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x-n/2,  y+rk,-144,color(76,229,63,alfa),sw,sc);
 vorm[8] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x-nphi/2,y-bl,-72,color(63,186,229,alfa),sw,sc);
 vorm[9] = new Vlieger(nphi,h+k,-k,5,x-nphi/2,y-bl,-72,color(63,186,229,alfa),sw,sc);
}
 
function draw() {
 clear()
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 if (blend) {blendMode(DIFFERENCE)}
 else {blendMode(BLEND)};
 lijndikte()
 for (let i = 0; i < 10; i++) {vorm[i].display()}
 
 if (key == 's' || key == 'S') { }
   else
  {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]); vorm[9].dpRotRe(vorm[9]);
 }
}
 
function windowResize() {
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
function buttonRAction() {alfa = 50; setup();}
function buttonRAAction() {alfa = 100;setup();}
function button0Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 0;}}
function button1Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 1;}}
function button2Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 2;}}
function button3Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 3;}}
function button4Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 4;}}
function button5Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 5;}}
function button6Action() {for(let i = 0;i< 10; i++){vorm[i].d = 6;}}
function buttonNAction()
{if (smal) {for(let i=0; i<10; i++){vorm[i].n=height/2;smal=false;}}
else {for(let i=0; i<10; i++){vorm[i].n = height/4.02; smal=true;}}}
function lijndikte(){let slider = slidersw.value();
 for (let i=0; i<10; i++){vorm[i].sw = slider}};
function buttonSCAction() {for (let i=0; i<10; i++)
 {vorm[i].sc = color(random(50,250),random(50,250),random(0,200),150);}}
function buttonBMAction()
 {if(blend){blend=false;} else {blend=true;}}
function buttonRAUAction(){if (rond) {strokeJoin(MITER); rond = false;}
 else {strokeJoin(ROUND);rond = true};} //rondingen aan /uit
function buttonDAction() {save('vlieger_rond_vijfhoek.png');}