header vhoek n5
 
Schets met vier vijfhoeken en vier gouden driehoeken                     terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass  "Vormen"  en de objecten van de subclasses  "Vhoek_n5" en "Drieh_nh"
 
De vijfhoeken ,vorm[6] en vorm[7], draaien in draaipunten 4 en 2 , met de "b" toets verander je de draaipunten in 1 en 5
met de "a" toets draaien ze weer in draaipunten 4 en 2
 
Zie ook de afbeelding van Het Pentagon
 
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4;  
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de lange straal van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de korte straal van de vijfhoek 
 float h = (rl+rk);          //h is de lijn van vlak naar hoek 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Drieh_nh(n, h, 1, x-n/2, y,-90, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Drieh_nh(n, h, 5, x+n/2, y, 90, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n, h, 6, x, y,  0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, h, 6, x, y, -180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n5(n, 6,  x, y,  0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n5(n, 6,  x, y, 180, color(0, 0, 255, 50));  
 vorm[6] = new Vhoek_n5(n, 4, x-n/2, y, -90, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n5(n, 2, x+n/2, y,  90, color(200, 0, 0, 50)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 8; i ++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 if (key == 'a') { 
   vorm[6].d = 4; 
   vorm[7].d = 2; 
 } 
 if (key == 'b') { 
  vorm[6].d = 5; 
  vorm[7].d = 1; 
 } 
}