zestien roterende spiralen vormen een vierkant 1 on p5.js.                          terug naar de inleiding
Met de "s" toets stoppen de rotaties met iedere andere toets starten de rotaties weer.
                                                                                          roterende spiralen in fullscreen 

De schets maakt gebruik van objecten van de p5.js class   "Spiraal_8gr_gk"   en de p5.js superclass  "Vormen"
de spiraal is afgeleid van de gouden rehthoek
 

 vorm = []; let x; let y; let n;
 let stopGroen = false; let zwartwit = false; let sliderAan = true;
 function setup() {
  buttonR = createButton('reset');
  buttonR.position(20,40);buttonR.style('width','70px');
  buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
  button0x = createButton('x=0');
  button0x.position(20,80);button0x.style('width','70px');
  button0x.mouseClicked(button0xAction);
  button0y = createButton('y=0');
  button0y.position(100,80);button0y.style('width','70px');
  button0y.mouseClicked(button0yAction);
  button2x = createButton('x=2');
  button2x.position(20,120);button2x.style('width','70px');
  button2x.mouseClicked(button2xAction);
  button2y = createButton('y=2');
  button2y.position(100,120);button2y.style('width','70px');
  button2y.mouseClicked(button2yAction);
  button4x = createButton('x=4');
  button4x.position(20,160);button4x.style('width','70px');
  button4x.mouseClicked(button4xAction);
  button4y = createButton('y=4');
  button4y.position(100,160);button4y.style('width','70px');
  button4y.mouseClicked(button4yAction);
  buttonphi2 = createButton('2n*phi');
  buttonphi2.position(20,200);buttonphi2.style('width','70px');
  buttonphi2.mouseClicked(buttonphi2Action);
  buttonphi4 = createButton('4n*phi');
  buttonphi4.position(100,200);buttonphi4.style('width','70px');
  buttonphi4.mouseClicked(buttonphi4Action);
  buttonb2 = createButton('2 bogen');
  buttonb2.position(20,240);buttonb2.style('width','70px');
  buttonb2.mouseClicked(buttonb2Action);
  buttonb4 = createButton('4 bogen');
  buttonb4.position(100,240);buttonb4.style('width','70px');
  buttonb4.mouseClicked(buttonb4Action);
  buttonb6 = createButton('6 bogen');
  buttonb6.position(20,280);buttonb6.style('width','70px');
  buttonb6.mouseClicked(buttonb6Action);
  buttonb8 = createButton('8 bogen');
  buttonb8.position(100,280);buttonb8.style('width','70px');
  buttonb8.mouseClicked(buttonb8Action);
  buttonLi = createButton('Li');
  buttonLi.position(20,320);buttonLi.style('width','70px');
  buttonLi.mouseClicked(buttonLiAction);
  buttonRe = createButton('Re');
  buttonRe.position(100,320);buttonRe.style('width','70px');
  buttonRe.mouseClicked(buttonReAction);
  buttonLiRe = createButton('Li <--> Re');
  buttonLiRe.position(20,360);buttonLiRe.style('width','100px');
  buttonLiRe.mouseClicked(buttonLiReAction);
  buttonSG = createButton('stop/start groen');
  buttonSG.position(20,400);buttonSG.style('width','110px');
  buttonSG.mouseClicked(buttonSGAction);
  buttonRC = createButton('random kleur');
  buttonRC.position(20,440);buttonRC.style('width','100px');
  buttonRC.mouseClicked(buttonRCAction);
 
  if (sliderAan) {
  slidersw = createSlider(2, 50, 8, 1);
  slidersw.position(20,480);
  slidersw.style('width', '80px');
  sliderAan = false;
}
  buttonZW = createButton('zwart<->wit');
  buttonZW.position(20,520);buttonZW.style('width','110px');
  buttonZW.mouseClicked(buttonZWAction);
  buttonD = createButton('downloaden');
  buttonD.position(20,560);buttonD.style('width','110px');
  buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  x = width/2; y = height/2; n = height/25;
 let r = 8; let sw = 5;
 let c1 = color(245,27,27,150);//rode spiralen
 let c2 = color(27,245,45,150);//groene spiralen
 //kwadrant 1
 vorm[1] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x+4*n, y-4*n,-90,  sw,c1);
 vorm[2] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x+4*n, y-4*n,180,sw,c1);
 vorm[3] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x+4*n, y-4*n,-90,sw,c2);
 vorm[4] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x+4*n, y-4*n,180,sw,c2);
 //kwadrant 2
 vorm[5] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x-4*n, y-4*n,-180,sw,c1);
 vorm[6] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x-4*n, y-4*n, 90, sw,c1);
 vorm[7] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x-4*n, y-4*n,-180,sw,c2);
 vorm[8] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x-4*n, y-4*n, 90, sw,c2);
 //kwadrant 3
 vorm[9] = new Spiraal_8gr_gk( n*4,1,r,x-4*n, y+4*n, 90,sw,c1);
 vorm[10] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x-4*n, y+4*n, 0,sw,c1);
 vorm[11] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x-4*n, y+4*n, 90,sw,c2);
 vorm[12] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x-4*n, y+4*n, 0,sw,c2);
 //kwadrant 4
 vorm[13] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x+4*n, y+4*n, 0,sw,c1);
 vorm[14] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x+4*n, y+4*n,270,sw,c1);
 vorm[15] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,1,r,x+4*n, y+4*n, 0,sw,c2);
 vorm[16] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,0,r,x+4*n, y+4*n,270,sw,c2);
}
 
 function draw() {
  if (zwartwit) {background(0)}
  else {clear(); background('rgba(255,255,255, 0)');}
 lijndikte();
 for (let i=1; i<17; i++) {vorm[i].display();}
 
  if (key == 's' || key == 'S') { }
  else
 {
  //rode spiralen
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]);  vorm[10].dpRotLi(vorm[10]);
 vorm[13].dpRotRe(vorm[13]); vorm[14].dpRotLi(vorm[14]);
 
  if (key == '0' || stopGroen) { }
 else
 {
  //groene spiralen
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);
 vorm[11].dpRotLi(vorm[11]);vorm[12].dpRotRe(vorm[12]);
 vorm[15].dpRotLi(vorm[15]);vorm[16].dpRotRe(vorm[16]);
 }
 }
}
 
function buttonRAction() {setup();}
function button0xAction(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].x=x;}}
function button0yAction(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].y=y;}}
function button2xAction()
{for(let i=1; i<5; i++){vorm[i].x=x+2*n;}
 for(let i=5; i<13;i++){vorm[i].x=x-2*n;}
 for(let i=13;i<17;i++){vorm[i].x=x+2*n;}}
function button2yAction()
{for(let i=1; i<9; i++){vorm[i].y=y-2*n;}
 for(let i=9; i<17;i++){vorm[i].y=y+2*n;}}
function button4xAction()
{for(let i=1; i<5; i++){vorm[i].x=x+4*n;}
 for(let i=5; i<13;i++){vorm[i].x=x-4*n;}
 for(let i=13;i<17;i++){vorm[i].x=x+4*n;}}
function button4yAction()
{for(let i=1; i<9; i++){vorm[i].y=y-4*n;}
 for(let i=9; i<17;i++){vorm[i].y=y+4*n;}}
 
function buttonphi2Action()
{for(let i=1; i<9; i++){vorm[i].y=y-2*n;}
 for(let i=9; i<17;i++){vorm[i].y=y+2*n;}
 for(let i=1; i<5; i++){vorm[i].x=x+2*n*(1+sqrt(5))/2;}
 for(let i=5; i<13;i++){vorm[i].x=x-2*n*(1+sqrt(5))/2;}
 for(let i=13;i<17;i++){vorm[i].x=x+2*n*(1+sqrt(5))/2;}}
 function buttonphi4Action()
 {for(let i=1; i<9; i++){vorm[i].y=y-4*n;}
 for(let i=9; i<17;i++){vorm[i].y=y+4*n;}
 for(let i=1; i<5; i++){vorm[i].x=x+4*n*(1+sqrt(5))/2;}
 for(let i=5; i<13;i++){vorm[i].x=x-4*n*(1+sqrt(5))/2;}
 for(let i=13;i<17;i++){vorm[i].x=x+4*n*(1+sqrt(5))/2;}}
 function buttonphi4Action()
 {for(let i=1; i<9; i++){vorm[i].y=y-4*n;
 for(let i=9; i<17;i++){vorm[i].y=y+4*n;}}
 for(let i=1; i<5; i++){vorm[i].x=x+4*n*(1+sqrt(5))/2;}
 for(let i=5; i<13;i++){vorm[i].x=x-4*n*(1+sqrt(5))/2;}
 for(let i=13;i<17;i++){vorm[i].x=x+4*n*(1+sqrt(5))/2;}}
 
function buttonb2Action(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].r = 2;}}
function buttonb4Action(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].r = 4;}}
function buttonb6Action(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].r = 6;}}
function buttonb8Action(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].r = 8;}}
function buttonLiAction(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].lr = 0;}}
function buttonReAction(){for(let i=1; i<17; i++){vorm[i].lr = 1;}}
function buttonLiReAction(){for(let i=1; i<9; i++)
 {vorm[i+i].lr=0; vorm[i+(i-1)].lr=1}}
function buttonSGAction()
 {if(stopGroen){stopGroen = false;} else {stopGroen = true;}}
function buttonRCAction(){for (let i=1; i<17; i++)
 {vorm[i].c = color(random(0,200),random(0,200),random(0,250),150);}}
function lijndikte(){let slider = slidersw.value();
 for (let i=1; i<17; i++){vorm[i].sw = slider}};
function buttonZWAction()
 {if(zwartwit){zwartwit = false;} else {zwartwit = true;}}
function buttonDAction(){save('zestien_spiralens.png');}