De class CirkelVorm met 4 rotatie modi.

 

//CirkelVorm is een class waarin de vormen rect en ellipse in een cirkel worden gerangschikt  
class CirkelVorm {  
 float xpos; float ypos; float b; float l;  
 float diameter; float hoek; float snelh;  
 int rotatiemode; int aantal;  
 float teller;  
 color c;  
 
//Argumenten van de constructor:  
//1) x positie, 2) y positie, 3) vormlengte, 4) vormbreedte, 5) cirkelstraal, 
//6) start draaihoek, 7) draaisnelheid, 8) rotatiemode, 9) aantal vormen, 10) kleur.  
  
// rotatiemode: 1) assenstelsel, 2) x as, 3) y as, 4) Z as, dan moet de start draaihoek > 0 zijn  
//         1      2     3    4    5     6      7     8     9      10 
CirkelVorm(float xpos_,float ypos_,float l_,float b_,float d_,float hoek_,float snelh_,int rmod_,int aantal_,color c_) {  
  
 xpos = xpos_; ypos = ypos_; 
 b = b_; l = l_;  
 diameter = d_;  
 hoek = hoek_;  
 
 snelh = snelh_;  
 rotatiemode = rmod_;  
 aantal = aantal_;  
 c = c_;  
 }  
  
 void rechthoek() {  
 teller = teller + snelh;  
 for (int i = 0; i < 360; i+=360/aantal) {  
 float x = xpos + sin(radians(i))* diameter;  
 float y = ypos + cos(radians(i))* diameter;  
 pushMatrix();  
 translate(x, y);  
 if (rotatiemode == 1) rotate(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 2) rotateX(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 3) rotateY(radians(-i+teller+hoek)); 
 if (rotatiemode == 4) { 
  rotateX(radians(hoek)); 
  rotateZ(radians(-i+teller+hoek)); 
}  
 fill(c);  
 rectMode(CENTER);  
 rect(0, 0, l, b, 25);  
 popMatrix();  
 }  
 } 
void ellips() {  
 teller = teller + snelh;  
 for (int i = 0; i < 360; i+=360/aantal) {  
 float x = xpos + sin(radians(i))* diameter;  
 float y = ypos + cos(radians(i))* diameter;  
 pushMatrix();  
 translate(x, y);  
 if (rotatiemode == 1) rotate(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 2) rotateX(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 3) rotateY(radians(-i+teller+hoek)); 
 if (rotatiemode == 4) { 
  rotateX(radians(hoek)); 
  rotateZ(radians(-i+teller+hoek)); 
} 
 fill(c); 
 ellipse(0, 0, l, b);  
 popMatrix();  
 }  
 } 
}