de reeds gebouwde huizen

De gefabriceerde huizen.
U kan ook hele grote huizen bestellen.
Het door u bestelde huis wordt op de door
u gewenste locatie gebouwd.
U kan kiezen uit alle dakkleuren.
Ik maak voor de fabricage gebruik
van een standaard model.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie reeds gebouwde huizen. Huisn is ook als hondenhok te gebruiken.

de gebouwde huizen, huisl, huisn en huisb

Huisn is ook als hondenhok te gebruiken.

 

 

 

 

blauwdruk van het huisje op het ruitjespapier. met breedte nx en hoogte nytekening van het standaard model van het huis op het ruitjespapier
 
Als je op de afbeelding klikt wordt hij groter weergegeven.

 

De huizenfabriek                    terug naar de inleiding

Een schets om met de class "Huis" verschillende huizen te bouwen. de schets is uitgelijnd naar het computerscherm formaat

De breedte en hoogte van een huis is nx, ny net als de man en vrouw in de schets:  "OOP familie met draaiende kinderen"

De schets maak gebruik van objecten van de classes Huis en  Ruitjes.  De class ¨Huis¨ staan onder deze schets.

Als je de Ruitjes class niet wilt gebruiken moet je in de schets:
1) Het gedelareerde ruitjepapierobject weglaten.
2) In setup het aangemaakte en geinitierde ruitjespapier object weglaten.
3) In draw  ruitjespapier.display();  weglaten.
 
Zie ook mijn schets van het model huis op  ruitjespapier.   Het model huis heeft de grootte van een nx, ny vakje
 
De schets staat ook op openprocesing omgezet naar p5.js
 
 

//3 huisobjecten gedeclareerd de class is Huis 
Huis huisl; 
Huis huisn; 
Huis huisb; 
//ruitjespapier object gedeclareerd, de class is Ruitjes 
Ruitjes ruitjespapier; 
 void setup() 

{ 
 size(960, 540); 
//fullScreen(); 
 //declareren en initieren van de in setup gebruikte variabelen 
 //initieren = een beginwaarde geven. 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 //De objecten aanmaken met ¨new¨" en de huizen construeren 
 ruitjespapier = new Ruitjes(n, x, y); 
 huisl = new Huis(x-4*n, y,  n, 4*n, color(255, 0, 0)); //lang huis met rood dak 
 huisn = new Huis(x,   y,  n,  n, color(255));    //normaal huis met wit dak 
 huisb = new Huis(x+5*n, y, 4*n, 2*n, color(0, 0, 255)); //breed huis met blauw dak 
} 
 
void draw() 
{ 
 background(123, 222, 212); 
 //De huizen tekenen 
 huisl.display(); 
 huisn.display(); 
 huisb.display(); 
 //het ruitjespapier tekenen 
 ruitjespapier.display(); 
 //Bewegingsfuncties uitgeschakeld want een bewegend huis vind ik raar. 
 //huisl.heenEnTerug(); 
 //huisn.terugEnHeen(); 
}

 
De code van de class ¨Huis¨
De class bevat 3 methodes: 1) display(),   2) heenEnTerug(),  3) terugEnHeen()
 
Zie ook mijn schets van het model huis op het ruitjespapier  zie voor de code van het model huis de display methode
 
 

class Huis  
{ 
 float x; 
 float y; 
 float nx; 
 float ny; 
 color c; 
 float snelh = 1; //wordt gebruikt in de bewegingsmethodes 
  
//argumenten van de constructor 
//1) x positie, 2) y positie, 3) nx breedte, 4) ny hoogte, 5) kleur van het dak 
 
Huis( float x_, float y_, float nx_, float ny_, color c_) 
 { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  nx = nx_; 
  ny = ny_; 
  c = c_; 
 } 
 void display() 
 //de code voor het model huis. Het model is nx breed en ny hoog. 
 { 
  fill(c); //Het dak krijgt een kleurtje 
  //Dak 
  triangle(x-nx/2, y-ny/2, x, y-ny, x+nx/2, y-ny/2); 
  //gevel is geel 
  fill(255, 255, 0); 
  rect( x-nx/2, y-ny/2, nx, ny/2);  
  //deur is groen 
  fill(0, 255, 0); 
  rect(x+0.2*nx, y-0.3*ny, 0.2*nx, 0.3*ny); 
  //raam is blauw 
  fill(0, 0, 255); 
  rect(x-0.4*nx, y-0.3*ny, 0.3*nx, 0.2*ny);  
  //Schoorsteen is bruin 
  fill(255, 165, 18); 
  beginShape(); 
  vertex(x+0.2*nx, y-0.8*ny); 
  vertex(x+0.2*nx, y-ny); 
  vertex(x+0.3*nx, y-ny); 
  vertex(x+0.3*nx, y-0.7*ny); 
  endShape(CLOSE); 
 } 
 
 void heenEnTerug() 
 {  
  x = x + snelh; 
  if (x > width || x < 0) 
  { 
   snelh = snelh*-1; 
  } 
 } 
 
 void terugEnHeen() 
 {  
  x = x - snelh; 
  if (x > width || x < 0) 
  { 
   snelh = snelh*-1; 
  } 
 } 
}