header

De "Ruitjes"  class                                        terug naar de inleiding
 

De horizontale en verticale lijnen worden vanuit het middelpunt (width/2, height/2) getekend en hebben een afstand i tot elkaar want i = i + n

In deze class is n de breedte en hoogte van een vakje
 

In de "Ruitjes" class onder deze class is nx de breedte en ny de hoogte van een vakje. De constructor heeft dus de argumenten nx, ny, x en y 

 

class Ruitjes { 
 float y; 
 float x; 
 float n; 
 
 Ruitjes(float n_, float x_, float y_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 n = n_; 
 } 
 
 void display() { 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) { 
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 } 
 
 //verticale lijntjes 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) { 
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
 
 strokeWeight(2); 
 stroke(255, 0, 0); 
 //rode assenstelsel 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 line(width/2, 0, width/2, height); 
 stroke(0); 
 strokeWeight(n/5); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) { 
 point(x-k*n, y); 
 point(x+k*n, y); 
 point(x, y-k*n); 
 point(x, y+k*n); 
 } 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 } 
}
 
De "Ruitjes" class waarin  nx = de breedte van het vakje en ny = de hoogte van het vakje
 
 

class Ruitjes {  
 float y; 
 float x; 
 float nx; 
 float ny; 
 // constructor 1) nx = breedte 2) ny is de hoogte van een vakje 
 Ruitjes(float nx_, float ny_, float x_, float y_) {  
 x = x_; 
 y = y_; 
 nx = nx_; 
 ny = ny_; 
 }  
  
 void display() {  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes ny is de afstand tussen de horizontale lijnen 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + ny) {  
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 }  
  
 //verticale lijntjes nx is de afstand tussen de verticale lijnen 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + nx) {  
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
  
 strokeWeight(2);  
 stroke(255, 0, 0);  
 //rode assenstelsel  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 line(width/2, 0, width/2, height);  
 stroke(0); 
 strokeWeight(nx/5); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen  
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) {  
 point(x-k*nx, y);  
 point(x+k*nx, y);  
 point(x, y-k*ny);  
 point(x, y+k*ny);  
 }  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0);  
 }  
}