drie poppen

 

 

 

 

 

 

Eenvoudig voorbeeld met roterende en bewegende poppetjes                             terug naar de inleiding
 

het poppetje is 9 vakjes hoog met h = n/9 is het poppetje 1 vakje hoog Het middelste poppetje, pop2 draait om zijn as en is 2 vakjes hoog

pop1 beweegt van links naar rechts en is 4 vakjes hoog. Pop3 is een vakje hoog

Zie voor het ruitjespapier de class  "Ruitjes".
 
 

Pop pop1; 
Pop pop2; 
Pop pop3; 
Ruitjes ruit; 
float x; 
float y; 
float n; 
float h; 
float i; 
 
void setup() {  
 size(960, 540);  
 // fullScreen(); 
 x = width/2; 
 y = height/2; 
 n = height/10; 
 h = n/9; 
 ruit = new Ruitjes(n, x, y); 
 
 pop1 = new Pop(x-5*n, y, 4*h); 
 pop2 = new Pop(0,   0, 2*h); 
 pop3 = new Pop(x+5*n, y,  h); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 ruit.display(); 
 pop1.display(); 
 pop1.xLiRe();  
  
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(i)); 
 i = i + 1; 
 if (i > 360) i = 1; 
 pop2.display(); 

 popMatrix();
 
 pop3.display(); 
}
 

 

de class Pop

 

class Pop { 
 float x; 
 float y; 
 float n; 
 
 float xsnelhLi = 1; 
 
 Pop(float x_, float y_, float n_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
 } 
 
 void display()  
 {  
 strokeWeight(2); 
 fill(255, 255, 0);  
  
 ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd   
 rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 3*n);  //lichaam  
 rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li  
 rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re  
 rect(x-n,  y+2*n, n/2, 2*n);  //li been  
 rect(x+n/2, y+2*n, n/2, 2*n);  //Re been  
  
 quad(x-2*n, y+2*n, x-n, y, x+n, y, x+2*n, y+2*n); //jurk  
 } 
 
  void xLiRe() {   
  x = x + xsnelhLi;   
  if ((x > width) || (x < 0)) {   
   xsnelhLi = xsnelhLi * -1;  
  }  
 } 
}