header pentos

 

 

 

 Galvagni figuur van U pentomino'sGalvagni figuur van U pentomino's

 

 

 

 

 

 

voorbeeld schets

zie voor de code de voorbeeldschets

 

de class "Pentos met de 12 pentomino vormen.                            terug naar de inleiding

De rode puntjes zijn de (0,0), en tevens rotatie punten van de pentomino's .
 
argumenten van de constructor 1) "n" grootte, 2) "lr" links of rechts, 3) "letter" de letter van de pentomino 4) en 5) x, y positie, 6) hoek, 7) kleur 
De pentomino's I,T,U,V en X hebben geen spiegelbeeld, om dit aan te geven voer ik voor argument lr een 2 in
 
 

class Pentos extends Vormen { 
  
Pentos(float n_, int lr_, char letter_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 lr = lr_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 letter = letter_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 //strokeWeight(2); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (letter == 'x')      {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n); 
                vertex(0,-2*n); vertex(0,-3*n); vertex(n,-3*n); vertex(n,-2*n); 
                vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,0);}             
 if (letter == 'p' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-3*n); vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,-n); vertex(n,-n); vertex(n,0);} 
 if (letter == 'p' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n);  vertex(-n,-3*n);vertex(n,-3*n);vertex(n,0);} 
 if (letter == 'w' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n);  vertex(-n,-3*n);vertex(0,-3*n); 
                vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,-n);  vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);}             
 if (letter == 'w' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(n,-n);  vertex(n,-2*n); vertex(2*n,-2*n); 
                vertex(2*n,-3*n);vertex(3*n,-3*n);vertex(3*n,-n); vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);} 
 if (letter == 'f' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n);vertex(0,-2*n); 
                vertex(0,-3*n); vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(n,-2*n); vertex(n,0);}  
 if (letter == 'f' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(-n,-2*n); vertex(-n,-3*n);vertex(n,-3*n); 
                vertex(n,-2*n); vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,0);}  
 if (letter == 'z' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(n,-n);  vertex(n,-3*n); 
                vertex(3*n,-3*n);vertex(3*n,-2*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,0);}  
 if (letter == 'z' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(-n,-2*n); vertex(-n,-3*n); 
                vertex(n,-3*n); vertex(n,-n);  vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);} 
 if (letter == 'u')      {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,-n); 
                vertex(2*n,-n); vertex(2*n,-2*n);vertex(3*n,-2*n);vertex(3*n,0);} 
 if (letter == 'v')      {vertex(0,0);   vertex(0,-3*n); vertex(n,-3*n); 
                vertex(n,-n);  vertex(3*n,-n); vertex(3*n,0);} 
 if (letter == 't')      {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(-n,-2*n); vertex(-n,-3*n); 
                vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(n,-2*n); vertex(n,0);} 
 if (letter == 'l' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-4*n); vertex(n,-4*n); vertex(n,-n); vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);} 
 if (letter == 'l' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(n,-n);  vertex(n,-4*n);vertex(2*n,-4*n);vertex(2*n,0);} 
 if (letter == 'y' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-4*n); vertex(n,-4*n); vertex(n,-3*n);  
                vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(n,-2*n); vertex(n,0);}  
 if (letter == 'y' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(-n,-2*n); vertex(-n,-3*n); 
                vertex(0,-3*n); vertex(0,-4*n); vertex(n,-4*n); vertex(n,0);}  
 if (letter == 'n' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,-4*n);  
                vertex(2*n,-4*n);vertex(2*n,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,0);} 
 if (letter == 'n' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n);  vertex(-n,-4*n);; 
                vertex(0,-4*n); vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,0);}   
 if (letter == 'i')      {vertex(0,0);   vertex(0,-5*n); vertex(n,-5*n); vertex(n,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met "Pentos"
 
Voor de pentomino's U, I, X, en T is in de constructor voor "lr"  2  ingevoerd, om aan te geven dat deze pentomino's geen spiegelbeeld hebben.
De schets maakt gebruik van objecten van de class  "Pentos" , "Ruitjes" en de superclass "Vormen"
 
 

Vormen [] vorm; 
Ruitjes ruitjespap; 
 
void setup() { 
//fullScreen(); 
size(800,800); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/18; 
 vorm = new Vormen[14]; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y);   
 vorm[0] = new Pentos(n,2,'u',x-1.5*n, y-5*n, 0, color(255,0,0,100)); 
 vorm[1] = new Pentos(n,2,'i',x-2.5*n, y-5*n, 90, color(0,255,0,100)); 
 vorm[2] = new Pentos(n,1,'w',x-5.5*n, y-2*n, 0, color(255,0,0,100)); 
 vorm[3] = new Pentos(n,0,'w',x+3.5*n, y-2*n, 0, color(255,0,0,100)); 
 vorm[4] = new Pentos(n,2,'x',x-2.5*n, y,   0, color(0,100)); 
 vorm[5] = new Pentos(n,2,'x',x+1.5*n, y,   0, color(0,100)); 
 vorm[6] = new Pentos(n,2,'t',x-7.5*n, y-n,  90, color(#15D8E8,150)); 
 vorm[7] = new Pentos(n,2,'t',x+7.5*n, y,  -90, color(#15D8E8,150)); 
 vorm[8] = new Pentos(n,2,'i',x-2.5*n, y+n,  90, color(#E815DA,150)); 
 vorm[9] = new Pentos(n,0,'w',x-3.5*n, y+n, 180, color(255,0,0,100)); 
 vorm[10]= new Pentos(n,1,'w',x+5.5*n, y+n, 180, color(255,0,0,100));  
 vorm[11]= new Pentos(n,0,'p',x-1.5*n, y+6*n, 0, color(255,255,0,150)); 
 vorm[12]= new Pentos(n,1,'p',x+n/2,  y+6*n, 0, color(255,255,0,150)); 
 vorm[13]= new Pentos(n,2,'i',x-n/2,  y+8*n, 0, color(#2FFA03,150)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 ruitjespap.display(); 
  
 for (int i = 0; i< 14; i++) 
 {  
 vorm[i].display(); 
 } 
}