header Tt

 

class  "Tetros ".                            terug naar de inleiding

De 5 tetromino vormen in de class "Tetros"

 

class Tetros extends Vormen { 
  
Tetros(float n_, int lr_, char letter_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 lr = lr_; 
 letter = letter_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 sw = sw_; 
 c2 = c2_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c1); 
 strokeWeight(sw); 
 stroke(c2); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (letter == 'i')      {vertex(0,0);   vertex(0,-4*n);vertex(n,-4*n); vertex(n,-0);}  
 if (letter == 'l' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-3*n);vertex(n,-3*n); vertex(n,-n);  
                vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);}                 
 if (letter == 'l' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,-3*n); 
                vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,0);}                 
 if (letter == 'o')      {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,0);} 
 if (letter == 't')      {vertex(0,0);   vertex(0,-n); vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n); 
                vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,-n);vertex(n,-n);  vertex(n,0);} 
 if (letter == 's' && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,-2*n); 
                vertex(3*n,-2*n);vertex(3*n,-n);vertex(2*n,-n); vertex(2*n, 0);} 
 if (letter == 's' && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n); vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n); 
                vertex(n,-2*n); vertex(n,-n); vertex(2*n,-n); vertex(2*n, 0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
 }
 
voorbeeld schets met objecten van de class  "Tetros"    
de schets maakt ook gebruik van object methodes van de superclass "Vormen"

 

void setup() { 
//fullScreen(); 
size(800,800); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/18; 
int klgr = #FCD163; 
 vorm = new Vormen[14]; 
 vorm[0] = new Tetros(n*2,2,'t',x-n,  y-1.5*n, 0, color(klgr),2, color(0)); 
 vorm[1] = new Tetros(n, 2,'t',x-n/2, y-3*n,  0, color(255,0,0,100),n/2,color(0,255,255,100));     
 vorm[2] = new Tetros(n*2,2,'t',x+n,  y+1.5*n,180, color(klgr),2, color(0)); 
 vorm[3] = new Tetros(n, 2,'t',x+n/2, y+3*n, 180, color(255,0,0,100),n/2,color(0,255,255,100)); 
 vorm[4] = new Tetros(n*2,0,'i',x-4*n, y-n,   90, color(klgr), 2, color(0)); 
 vorm[5] = new Tetros(n, 0,'i',x-2*n, y-n/2,  90, color(0,255,0,100),n/2,color(255,0,0,100));    
 vorm[6] = new Tetros(n*2,0,'l',x-8*n, y-n,   0, color(klgr),2, color(0));   
 vorm[7] = new Tetros(n, 0,'l',x-6.5*n,y-1.5*n, 0, color(255,0,0,100),n/2,color(255,255,0,100));   
 vorm[8] = new Tetros(n*2,1,'l',x+4*n, y-n,   0, color(klgr),2, color(0));  
 vorm[9] = new Tetros(n, 1,'l',x+4.5*n,y-1.5*n, 0, color(255,0,0,100),n/2,color(255,255,0,100));   
 vorm[10] = new Tetros(n*2,1,'l',x-4*n, y+n,  180, color(klgr),2, color(0));  
 vorm[11] = new Tetros(n, 1,'l',x-4.5*n,y+1.5*n,180, color(255,0,0,100),n/2,color(255,255,0,100));   
 vorm[12] = new Tetros(n*2,0,'l',x+8*n, y+n,  180, color(klgr),2, color(0)); 
 vorm[13] = new Tetros(n, 0,'l',x+6.5*n,y+1.5*n,180, color(255,0,0,100),n/2,color(255,255,0,100));   
} 
 
void draw() { 
  background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i< 14; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }  
  
}