header I

 

pentomino "I"                            bekijk de rotaties van pentomino "I"                      terug naar de inleiding 

 

 

class I extends Vormen { 
I(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2,2.5*n);vertex(-n/2,-2.5*n);vertex(n/2,-2.5*n);vertex(n/2,2.5*n);} 
 if (d == 1) {vertex(0,0); vertex(0,-5*n); vertex(n,-5*n); vertex(n,0);} 
 if (d == 2) {vertex(0,5*n); vertex(0,0); vertex(n,0); vertex(n,5*n);} 
 if (d == 3) {vertex(-n,5*n); vertex(-n,0); vertex(0,0); vertex(0,5*n);} 
 if (d == 4) {vertex(-n,0); vertex(-n,-5*n); vertex(0,-5*n); vertex(0,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met "I"
 
 

Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm0; 
 
void setup() { 
 size(600, 600); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/15; 
 vorm0 = new I(n, 4, x-n, y-n, 0, color(200, 255, 0, 50)); 
 vorm1 = new I(n, 1, x+n, y-n, 0, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm2 = new I(n, 3, x-n, y+n, 0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm3 = new I(n, 2, x+n, y+n, 0, color(0, 100, 0, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 
 vorm0.dpRotLi(vorm0); 
 vorm1.dpRotRe(vorm1); 
 vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotLi(vorm3); 
} 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {    
  noLoop();  
 }   
  
 if (key == 'r') {     
  loop();  
 }   
}