pentominos

pentomino's             terug naar de startpagina

Een pentomino is een meetkundige vorm, die uit vijf aan de zijde grenzende vierkanten bestaat.
Net zoals domino's en tetromino's zijn pentomino's een bijzonder type van polyomino's
Ze werden vanaf 1953 door de Amerikaanse professor SW Golomb beschreven.

Golomb gaf de vormen een naam als letter die ongeveer overeen kwam met de vorm

Er zijn twaalf verschillende pentomino-vormen waarin twee vormen, die elkaars spiegelbeeld zijn, voor een tellen
Ik heb van de pentomino's 12 classes gemaakt met de letter als class naam

en de class "Pentos" met alle pentomino's in een draaipunt

tetromino's

Er zijn vijf verschillende tetromino vormen
De class namen van de tetromino's hebben ook een letter met de letter "t" toegevoegd.
Met de class "Rechthoek" maak je de O en I tetromino.
De tetromino's hebben als extra constructor argumenten de lijndikte en lijnkleur.
Door in de class de functie "strokeJoin(ROUND);"  toe te voegen ontstaan ronde hoeken van de lijnen. (zie tetromino "St")
 
De classes maken gebruik van de     superclass "Vormen"
Door op een knop met de class naam te klikken zie je de code die je in je processing editor kan plakken.

Onder de code van iedere class staat de code van een schets als voorbeeld.

Alle vormen in de classes staan in het (0,0) punt.  De x en y waarden van de constructor komen in de class in translate().

Voor iedere vorm wordt een pushMatrix() en popMatrix uitgevoerd.

Code in processing 
De pentomino en tetromino classes zijn gecodeerd in processing.pde
Onder deze classes staan voorbeelden in processing.pde.
Zo kan je in de processing editor experimenteren met de classes en voorbeelden

De schetsen maken allemaal gebruik van de processing superclass "Vormen"

Code in p5.js
De animaties heb ik omgezet naar p5.js Deze animaties maken gebruik van p5.js classes en p5.js superclasses
Boven de animatie schetsen staan  de linken naar de benodigde p5.js classes en de p5.js superclass "Vormen"
De animaties zijn te manipuleren met knoppen 

  

pentomino classes met voorbeelden
in processing.pde   
 
animaties in p5.js

 

tetromino classes met voorbeelden
in processing.pde  
 

 

pentomino "F"

 

"F","X" animatie   "Rechthoek"
pentomino "I"

 

acht tetromino's "Lt"

 

tetromino "Lt"
pentomino "L"

 

 twaalf tetromino's "St"

 

tetromino "St"
pentomino "N"

 

"N","Z", parallellogrammen 

 

tetromino "Tt"

pentomino "P"

 

 animaties in p5.js

 

 

pentomino "T"

 

"T","Y" animatie

 

 

pentomino "U"

 

"U","F" achthoek 

 

 

pentomino "V"

 

"V","T","X","Hoek" animatie

 

 

pentomino "W"

 

"W", "St", "Paral", "Text"

 

 animaties in p5.js

pentomino "X"

 

 "U", "T", "X" animatie

 

"T", "X" en "Drieh_nh" animatie

pentomino "Y"

 

 

 

 

pentomino "Z"

 

"Z","F","Drieh_nh","Paral"

 

 

 

 

 

 

 

"T" , Drieh_nh maken achthoek

 

in de p5.js rubriek OOP vormen

 

 

 

met de classes "Kn7" en "Kn9" samen met "Rechthoek" kan je oa een oneindige knoop samenstellen
Deze animaties zijn gecodeerd in processing.pde

 

"Kn7" met een schets

      

van meerdere knopen

 

 

"Kn9" met een schets

 

van een oneindige knoop

 

 

 

4 pentominos "T" en 8 Drieh_nh"

                

pentomino chaos 

 

4 pentominos "T" en 8 Drieh_nh"

in de p5.js rubriek OOP vormen schetsen

 

pentomino chaos 

 

tetromino "Lt" animatie

pentomino "F" ,"X" animatie

 

tetromino "Lt" animatie

acht tetromino's "Lt" animatie

 

pentomino "T" , "X" en "driehoek" animatie

pentomino "T" , "X" en "driehoek" animatie

 

animatie met pentomino "W" en tetromino "S"

en "parallellogrammen"

 

 pentomino "T , "Y" animatie 

 


Tibetaanse knoop

Tibetaanse of oneindige knoop zie "Kn9"