Header X

 

pentomino "X"       bekijk de roterende pentomino's "X"           terug naar de inleiding 

 

 
 
class X extends Vormen { 
X(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2,1.5*n); vertex(-n/2,n/2);  vertex(-1.5*n,n/2);vertex(-1.5*n,-n/2); 
       vertex(-n/2,-n/2); vertex(-n/2,-1.5*n); vertex(n/2,-1.5*n);vertex(n/2,-n/2); 
       vertex(1.5*n,-n/2); vertex(1.5*n,n/2);  vertex(n/2,n/2);  vertex(n/2,1.5*n);} 
 if (d == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n); vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n); 
       vertex(0,-2*n); vertex(0,-3*n);vertex(n,-3*n); vertex(n,-2*n); 
       vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,-n);vertex(n,-n);  vertex(n,0);} 
 if (d == 2) {vertex(0,n);   vertex(0,0);  vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); 
       vertex(0,-n);  vertex(0,-2*n);vertex(n,-2*n); vertex(n,-n); 
       vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0); vertex(n,0);   vertex(n,n);} 
 if (d == 3) {vertex(n,n);   vertex(n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,-n); 
       vertex(n,-n);  vertex(n,-2*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,-n); 
       vertex(3*n,-n); vertex(3*n,0); vertex(2*n,0);  vertex(2*n,n);} 
 if (d == 4) {vertex(n,2*n);  vertex(n,n);  vertex(0,n);   vertex(0,0); 
       vertex(n,0);   vertex(n,-n); vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0); 
       vertex(3*n,0);  vertex(3*n,n); vertex(2*n,n);  vertex(2*n,2*n);} 
 if (d == 5) {vertex(0,2*n);  vertex(0,n);  vertex(-n,n);  vertex(-n,0); 
       vertex(0,0);   vertex(0,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,0); 
       vertex(2*n,0);  vertex(2*n,n); vertex(n,n);   vertex(n,2*n);} 
 if (d == 6) {vertex(0,3*n);  vertex(0,2*n); vertex(-n,2*n); vertex(-n,n); 
       vertex(0,n);   vertex(0,0);  vertex(n,0);   vertex(n,n); 
       vertex(2*n,n);  vertex(2*n,2*n);vertex(n,2*n); vertex(n,3*n);} 
 if (d == 7) {vertex(-n,3*n); vertex(-n,2*n);vertex(-2*n,2*n);vertex(-2*n,n); 
       vertex(-n,n);  vertex(-n,0); vertex(0,0);   vertex(0,n); 
       vertex(n,n);   vertex(n,2*n); vertex(0,2*n);  vertex(0,3*n);} 
 if (d == 8) {vertex(-n,2*n); vertex(-n,n); vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0); 
       vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); vertex(0,-n);  vertex(0,0); 
       vertex(n,0);   vertex(n,n);  vertex(0,n);   vertex(0,2*n);} 
 if (d == 9) {vertex(-2*n,2*n);vertex(-2*n,n);vertex(-3*n,n); vertex(-3*n,0); 
       vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n);vertex(-n,-n); vertex(-n,0); 
       vertex(0,0);   vertex(0,n);  vertex(-n,n);  vertex(-n,2*n);} 
 if (d == 10) {vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0);vertex(-3*n,0); vertex(-3*n,-n); 
       vertex(-2*n,-n); vertex(-2*n,-2*n);vertex(-n,-2*n);vertex(-n,-n); 
       vertex(0,-n);  vertex(0,0);  vertex(-n,0);  vertex(-n,n);} 
 if (d == 11) {vertex(-n,n);  vertex(-n,0); vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); 
       vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n);vertex(0,-2*n); vertex(0,-n); 
       vertex(n,-n);  vertex(n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,n);}  
 if (d == 12) {vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); vertex(-2*n,-n); vertex(-2*n,-2*n); 
       vertex(-n,-2*n); vertex(-n,-3*n);vertex(0,-3*n); vertex(0,-2*n); 
       vertex(n,-2*n); vertex(n,-n); vertex(0,-n);  vertex(0,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met de class "X"
de schets maakt ook gebruik van de superclass  "Vormen"
 
 

 Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm4; 
 
void setup() { 
 
 size(600, 600); 
 //fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 vorm1 = new X(n, 2, x-n, y-n, -45, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm2 = new X(n, 11,x+n, y-n, 45, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm3 = new X(n, 5, x-n, y+n, 90, color(0, 100, 0, 50)); 
 vorm4 = new X(n, 8, x+n, y+n, -90, color(0, 100, 0, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
 vorm1.dpRotLi(vorm1); 
 vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotRe(vorm3); 
 vorm4.dpRotLi(vorm4); 
} 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }   
 
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
}