Header y

 

pentomino "Y"         roterende pentomino's "Y"         terug naar de inleiding 

 

 

 class Y extends Vormen { 
Y(float n_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 lr = lr_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-4*n); vertex(n,-4*n); vertex(n,-3*n);  
             vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(n,-2*n); vertex(n,0);}  
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-2*n); vertex(-n,-2*n);vertex(-n,-3*n); 
             vertex(0,-3*n); vertex(0,-4*n); vertex(n,-4*n); vertex(n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(0,4*n);  vertex(0,0);   vertex(n,0);  vertex(n,n); 
             vertex(2*n,n);  vertex(2*n,2*n); vertex(n,2*n); vertex(n,4*n);}  
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,2*n);  vertex(0,0);   vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); 
             vertex(0,-n);  vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,2*n);}   
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-n,4*n); vertex(-n,0);  vertex(0,0);  vertex(0,n); 
             vertex(n,n);   vertex(n,2*n);  vertex(0,2*n); vertex(0,4*n);} 
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(n,2*n);  vertex(n,0);   vertex(0,0);  vertex(0,-n); 
             vertex(n,-n);  vertex(n,-2*n); vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,2*n);}  
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n,3*n); vertex(-n,-n);  vertex(0,-n);  vertex(0,0); 
             vertex(n,0);   vertex(n,n);   vertex(0,n);  vertex(0,3*n);} 
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(n,3*n);  vertex(n,n);   vertex(0,n);  vertex(0,0); 
             vertex(n,0);   vertex(n,-n);  vertex(2*n,-n); vertex(2*n,3*n);} 
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-2*n,3*n);vertex(-2*n,-n); vertex(-n,-n); vertex(-n,0); 
             vertex(0,0);   vertex(0,n);   vertex(-n,n);  vertex(-n,3*n);} 
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(0,3*n);  vertex(0,n);   vertex(-n,n);  vertex(-n,0); 
             vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(n,-n);  vertex(n,3*n);} 
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-2*n,2*n);vertex(-2*n,-2*n);vertex(-n,-2*n);vertex(-n,-n); 
             vertex(0,-n);  vertex(0,0);   vertex(-n,0);  vertex(-n,2*n);} 
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(0,4*n);  vertex(0,2*n);  vertex(-n,2*n); vertex(-n,n); 
             vertex(0,n);   vertex(0,0);   vertex(n,0);  vertex(n,4*n);} 
 if (d == 7 && lr == 1) {vertex(-n,2*n); vertex(-n,-2*n); vertex(0,-2*n); vertex(0,-n); 
             vertex(n,-n);  vertex(n,0);   vertex(0,0);  vertex(0,2*n);} 
 if (d == 7 && lr == 0) {vertex(-n,4*n); vertex(-n,2*n); vertex(-2*n,2*n);vertex(-2*n,n); 
             vertex(-n,n);  vertex(-n,0);  vertex(0,0);  vertex(0,4*n);} 
 if (d == 8 && lr == 1) {vertex(-n,0);  vertex(-n,-4*n); vertex(0,-4*n); vertex(0,-3*n); 
             vertex(n,-3*n); vertex(n,-2*n); vertex(0,-2*n); vertex(0,0);} 
 if (d == 8 && lr == 0) {vertex(-n,0);  vertex(-n,-2*n); vertex(-2*n,-2*n);vertex(-2*n,-3*n); 
             vertex(-n,-3*n); vertex(-n,-4*n); vertex(0,-4*n); vertex(0,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met de class "Y"
de schets maakt ook gebruik van de superclass  "Vormen"
 
 

 Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
 
void setup() { 
 
 size(600, 600); 
// fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/12; 
 vorm0 = new Y(n,0, 8, x-n, y-n, 0,  color(200, 255, 0, 50)); 
 vorm1 = new Y(n,1, 1, x+n, y-n, 0,  color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm2 = new Y(n,1, 1, x-n, y+n, 180, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm3 = new Y(n,0, 8, x+n, y+n, 180, color(0, 100, 0, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display();  
  
 vorm0.dpRotLi(vorm0); 
 vorm1.dpRotRe(vorm1); 
 vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotLi(vorm3); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {    
  noLoop();  
 }   
 if (key == 'r') {     
  loop();  
 }  
}