header oit

Rechthoek                   bekijk de rotaties van de tetrominos O               terug naar de inleiding 

Met objecten van deze class kan je tetromino O (lengte = 2*n , breedte = 2*n) en tetromino I (lengte = 4*n , breedte = n) maken.

argumenten van de constructor
1) lengte n,  2) breedte h1, 3) draaipunt d, 4) x positie, 5) y positie, 6) hoek 7) vormkleur c1, 8) lijndikte sw, 9) lijnkleur c2

 

class Rechthoek extends Vormen {
//argumenten van de constructor 
//1) lengte, 2) breedte,  3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie, 
//6) hoek  7) vormkleur, 8) lijndikte, 9) lijnkleur
 
//constructor   1     2    3     4     5     6      7     8      9
 Rechthoek(float n_, float h1_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_) {
  super();
  n = n_;
  h1 = h1_;
  d = d_;
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_;
  sw = sw_;
  c2 = c2_;
 }
 
 void display() {
  fill(c1);
  strokeWeight(sw); 
  stroke(c2); 
  pushMatrix();
  translate(x, y);
  rotate(radians(hoek)); 
  beginShape(); 
  if (d == 1) {vertex(0, 0);   vertex(0, -h1);   vertex(n, -h1);  vertex(n, 0); }
  if (d == 2) {vertex(0, h1);   vertex(0, 0);    vertex(n, 0);   vertex(n, h1);}
  if (d == 3) {vertex(-n, h1);  vertex(-n, 0);   vertex(0, 0);   vertex(0, h1);}  
  if (d == 4) {vertex(-n, 0);   vertex(-n, -h1);  vertex(0, -h1);  vertex(0, 0);}
  if (d == 0) {vertex(-n/2, h1/2);vertex(-n/2, -h1/2);vertex(n/2, -h1/2);vertex(n/2, h1/2);}   
  endShape(CLOSE);
  popMatrix();
 }
}

 
voorbeeld met tetromino I en tetromino O      

De schets maakt gebruik van objecten van de class "Rechthoek"  en beweginsmethodes van de superclass "Vormen".

 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
size(780,560); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
 
int klvorm = #FC0015; 
int stroke = #050505; 
float sw = 6; 
 
 vorm = new Vormen[10]; 
 //argumenten van de constructor 
//1) lengte, 2) breedte,  3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie, 
//6) hoek  7) vormkleur, 8) lijndikte, 9) lijnkleur 
 
//              1  2  3  4   5   6     7      8     9 
 vorm[0] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 4, x-2*n, y-n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[1] = new Rechthoek (n,  4*n, 1, x-2*n, y-3*n,90, color(#25A5F7,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[2] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 1, x+2*n, y-n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[3] = new Rechthoek (n,  4*n, 1, x-4*n, y+3*n, 0, color(#F7ED14,100),sw, color(stroke));  
 vorm[4] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 4, x-n,  y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[5] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 1, x-n,  y,   0, color(#60F725,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[6] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 1, x+n,  y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[7] = new Rechthoek (n,  4*n, 4, x+4*n, y+3*n, 0, color(#F7ED14,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[8] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 3, x,   y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[9] = new Rechthoek (2*n, 2*n, 2, x,   y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  
 for (int i = 0; i< 10; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }  
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);    
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);    
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);   
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]);  
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop();   
 }  
}