alien1

 

 

 

 

alien2

 

 

 

alien3

 

 

 

 

 

alien ruitjes

Alien 1                                 terug naar de inleiding
 

bekijk de ontwerpschets van de alien in mijn schetsboek

Om gebruik te maken van het ruitjespapier (de code staat onder deze schets) moeten regel 1 t/m 6 vervangen worden door de code van het ruitjespapier
 

 
size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float ny = height/30; 
float nx = height/30; 
background(#E6FBFF); 
//--------------------hoofd-----------------------
fill(255, 0, 0); 
beginShape(); 
{ 
 vertex(x-nx/2, y);       //1 
 vertex(x-nx/2, y-ny);      //2 
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny);    //3 
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny);    //4 
 vertex(x-nx/2, y-2*ny);     //5 
 vertex(x, y-2.5*ny);      //6 
 vertex(x+nx/2, y-2*ny);     //7 
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny);    //8 
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny);    //9 
 vertex(x+nx/2, y-ny);      //10 
 vertex(x+nx/2, y);       //11 
 endShape(CLOSE); 
} 
 
fill(0, 0, 255); 
//ogen 
ellipse(x-nx/2, y-3*ny, nx/2, ny); 
ellipse(x+nx/2, y-3*ny, nx/2, ny); 
//mond 
fill(255, 255, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y-5*ny/3, 1.5*nx, ny/4); 
fill(255, 0, 0); 
//schedel 
arc(x, y-3*ny, 3*nx, 6*nx, radians(180), radians(360)); 
 
//--------------------Lichaam--------------------------- 
 
fill(200, 200, 0); 
beginShape(); 
{  
 vertex(x-1.5*nx, y+7*ny);   //1 
 vertex(x-2.5*nx, y+2.5*ny);  //2 
 vertex(x-nx, y+ny);    //3 
 vertex(x-4.5*nx, y);      //4 
 vertex(x+4.5*nx, y);      //5 
 vertex(x+nx, y+ny);      //6 
 vertex(x+2.5*nx, y+2.5*ny);  //7 
 vertex(x+1.5*nx, y+7*ny);   //8 
 vertex(x, y+3*ny);       //9 
 endShape(CLOSE); 
} 
fill(255, 0, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y+ny, 2*nx, ny/4);
 
Code voor het ruitjespapier
De code komt boven de alien schets ipv regel 1 t/m 6
 
 

//fullScreen(); 
size(960,540); 
float x = width/2;  
float y = height/2;  
float ny = height/20; 
float nx = height/20;
background(#E6FBFF);
// horizontale lijntjes 
for (float i = 0; i < height/2; i = i + nx) {   
 line(0, height/2+i, width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0, height/2-i, width, height/2-i); //naar boven 
}  
 
//verticale lijntjes 
for (float i = 0; i < width/2; i = i + ny) {   
 line(width/2+i, 0, width/2+i, height); //naar rechts 
 line(width/2-i, 0, width/2-i, height); //naar links 
} 
strokeWeight(2);  
stroke(255, 0, 0);  
//assenstelsel  
line(0, height/2, width, height/2);  
line(width/2, 0, width/2, height);  
//controle punten  
strokeWeight(8);  
//om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen  
for (int k = 0; k < height; k = k+5) {      
 point(x-k*nx, y);  
 point(x+k*nx, y);  
 point(x, y-k*ny);  
 point(x, y+k*ny); 
}   
strokeWeight(1);  
stroke(0);