alien0

 

 

 

alien

 

 

 

 

 

alien2

 

 

 

 

 

 

Alien 2 hetzelfde lichaam als alien 1 maar nu met een ander hoofd                        terug naar de inleiding
 
Bekijk de ontwerpschets in mijn schetsboek
 
 


fullScreen();  
//size(960,540);  
float x = width/2;   
float y = height/2;   
float ny = height/20;  
float nx = height/20; 
background(#E6FBFF); 
fill(250, 100, 0); 
beginShape();  
{  
 vertex(x-nx/2, y-ny);      //1  
 vertex(x-1.5*nx, y-3*ny);    //2  
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny);    //3  
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny);    //4  
 vertex(x-1.5*nx, y-4*ny);    //5  
 vertex(x-1.5*nx, y-5*ny);    //6  
 vertex(x-nx/2,  y-6*ny);    //7  
 vertex(x+nx/2,  y-6*ny);    //8  
 vertex(x+1.5*nx, y-5*ny);    //9  
 vertex(x+1.5*nx, y-4*ny);    //10  
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny);    //11  
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny);    //12  
 vertex(x+1.5*nx, y-3*ny);    //13  
 vertex(x+nx/2, y-ny);      //14  
 endShape(CLOSE);  
}  
  
fill(0, 0, 255);  
//ogen  
ellipse(x-nx, y-4.5*ny, nx/2, ny);  
ellipse(x+nx, y-4.5*ny, nx/2, ny);  
//neus 
fill(255, 0, 0);  
triangle(x-nx/2, y-3*ny, x, y-4*ny, x+nx/2, y-3*ny); 
//mond  
fill(255, 255, 0);  
rectMode(CENTER);  
rect(x, y-2.5*ny, 2*nx, ny/4);  
fill(255, 200, 0);  
//hals 
quad(x-1.5*nx,y, x-nx/2,y-ny, x+nx/2,y-ny, x+1.5*nx,y); 
 
//_________________armen__________________________ 
 
fill(50,200,230); 
beginShape();  
{  
 vertex(x-0.5*nx, y+2*ny);    //1  
 vertex(x-0.5*nx, y+ny);     //2  
 vertex(x-nx,   y+1.5*ny);   //3  
 vertex(x-3*nx,  y+1.5*ny);   //4  
 vertex(x-3*nx,  y);      //5  
 vertex(x-2.5*nx, y+ny);     //6  
 vertex(x-1.5*nx, y+ny);     //7  
 vertex(x-0.5*nx, y);      //8  
 vertex(x+0.5*nx, y);      //9  
 vertex(x+1.5*nx, y+ny);     //10  
 vertex(x+2.5*nx, y+ny);     //11  
 vertex(x+3*nx,  y);      //12  
 vertex(x+3*nx,  y+1.5*ny);   //13  
 vertex(x+nx,   y+1.5*ny);   //14 
 vertex(x+0.5*nx, y+ny);     //15  
 vertex(x+0.5*nx, y+2*ny);    //16  
 endShape(CLOSE);  
}  
 
//-----------------benen------------------- 
 
fill(50,255,50); 
beginShape();  
{  
 vertex(x-nx/2,  y+7*ny);    //1  
 vertex(x-3*nx,  y+7*ny);    //2  
 vertex(x-3*nx,  y+6.5*ny);   //3  
 vertex(x-1.5*nx, y+6.5*ny);   //4  
 vertex(x-1.5*nx, y+6*ny);    //5  
 vertex(x-2.5*nx, y+5*ny);    //6  
 vertex(x-1.5*nx, y+4*ny);    //7  
 vertex(x-3*nx,  y+3*ny);    //8  
 vertex(x-1.5*nx, y+3*ny);    //9  
 vertex(x-0.5*nx, y+2*ny);    //10  
 vertex(x+0.5*nx, y+2*ny);    //11  
 vertex(x+1.5*nx, y+3*ny);    //12  
 vertex(x+3*nx,  y+3*ny);    //13  
 vertex(x+1.5*nx, y+4*ny);    //14 
 vertex(x+2.5*nx, y+5*ny);    //15  
 vertex(x+1.5*nx, y+6*ny);    //16  
 vertex(x+1.5*nx, y+6.5*ny);   //17  
 vertex(x+3*nx,  y+6.5*ny);   //18  
 vertex(x+3*nx,  y+7*ny);    //19  
 vertex(x+0.5*nx, y+7*ny);    //20  
 vertex(x+0.5*nx, y+6*ny);    //21  
 vertex(x+1.5*nx, y+5*ny);    //22  
 vertex(x+0.5*nx, y+3*ny);    //23  
 vertex(x-0.5*nx, y+3*ny);    //24 
 vertex(x-1.5*nx, y+5*ny);    //25  
 vertex(x-0.5*nx, y+6*ny);    //26 
 endShape(CLOSE);  
}