alien1

 

de code voor het ruitjespapier
staat onde de alien 1 schets

 

 

 

 

alien3

 

 

 

 

 

alien4

 

 

 

alien samengesteld met alien 1, 2 en 3

 

alien samengesteld met alien 1 , 2 en 3

 alien 3                                           terug naar de inleiding
 
De alien is samengesteld met de onderdelen: hoofd, armen en benen
 
 

size(960, 540); 
//fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float nx = height/15; 
float ny = height/25; 
background(#E6FBFF); 
 
fill(#F78E0C,200); 
//omtrek hoofd 
beginShape(); 
{ 
 vertex(x-nx/2,  y);     //1 
 vertex(x-nx/2,  y-ny);    //2 
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny);   //3 
 vertex(x-3.5*nx, y-3*ny);   //4 
 vertex(x-3.5*nx, y-4*ny);   //5 
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny);   //6 
 vertex(x-nx/2,  y-6*ny);   //7 
 vertex(x+nx/2,  y-6*ny);   //8 
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny);   //9 
 vertex(x+3.5*nx, y-4*ny);   //10 
 vertex(x+3.5*nx, y-3*ny);   //11 
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny);   //12 
 vertex(x+nx/2,  y-ny);    //13 
 vertex(x+nx/2,  y);     //14  
 endShape(CLOSE); 
} 
 
//antennes 
fill(0,255,0); 
triangle(x-1.5*nx, y-5*ny, x-2.5*nx, y-5*ny, x-1.5*nx, y-6*ny); 
triangle(x+1.5*nx, y-5*ny, x+2.5*nx, y-5*ny, x+1.5*nx, y-6*ny); 
 
//ogen 
fill(0,0,255); 
ellipse(x-nx, y-4.5*ny, nx/2, ny); 
ellipse(x+nx, y-4.5*ny, nx/2, ny); 
 
fill(255,0,0,200); 
//neus 
triangle(x-nx/2, y-3.5*ny, x, y-5*ny, x+nx/2, y-3.5*ny); 
//mond 
arc(x, y-3*ny, 3*nx, ny, radians(0), radians(180)); 
 
fill(0,255,0,200); 
//armen 
beginShape(); 
{ 
 vertex(x-nx/2,  y+2*ny);  //1 
 vertex(x-nx/2,  y+ny);   //2 
 vertex(x-2.5*nx, y+3*ny);  //3 
 vertex(x-3.5*nx, y+2*ny);  //4 
 vertex(x-3.5*nx, y+ny);   //5 
 vertex(x-2.5*nx, y+2*ny);  //6 
 vertex(x-nx/2,  y);    //7 
 vertex(x+nx/2,  y);    //8 
 vertex(x+2.5*nx, y+2*ny);  //9 
 vertex(x+3.5*nx, y+ny);   //10 
 vertex(x+3.5*nx, y+2*ny);  //11 
 vertex(x+2.5*nx, y+3*ny);  //12 
 vertex(x+nx/2,  y+ny);   //13 
 vertex(x+nx/2,  y+2*ny);  //14 
 endShape(CLOSE); 
} 
 
//benen 
fill(255,146,13,200); 
beginShape(); 
{ 
 vertex(x-nx/2,  y+7*ny);   //1 
 vertex(x-2.5*nx, y+7*ny);   //2 
 vertex(x-2.5*nx, y+6.5*ny);  //3 
 vertex(x-1.5*nx, y+6.5*ny);  //4 
 vertex(x-1.5*nx, y+6*ny);   //5 
 vertex(x-2.5*nx, y+5*ny);   //6 
 vertex(x-1.5*nx, y+4*ny);   //7 
 vertex(x-1.5*nx, y+3*ny);   //8 
 vertex(x-nx/2,  y+2*ny);   //9 
 vertex(x+nx/2,  y+2*ny);   //10 
 vertex(x+1.5*nx, y+3*ny);   //11 
 vertex(x+1.5*nx, y+4*ny);   //12 
 vertex(x+2.5*nx, y+5*ny);   //13 
 vertex(x+1.5*nx, y+6*ny);   //14 
 vertex(x+1.5*nx, y+6.5*ny);  //15 
 vertex(x+2.5*nx, y+6.5*ny);  //16 
 vertex(x+2.5*nx, y+7*ny);   //17 
 vertex(x+nx/2,  y+7*ny);   //18 
 vertex(x+nx/2,  y+6*ny);   //19 
 vertex(x+1.5*nx, y+5*ny);   //20 
 vertex(x+nx/2,  y+4*ny);   //21 
 vertex(x-nx/2,  y+4*ny);   //22 
 vertex(x-1.5*nx, y+5*ny);   //23 
 vertex(x-nx/2,  y+6*ny);   //24 
 endShape(CLOSE); 
}