Enkele functies                                     terug naar de inleiding
 
Statisch programmeren is het programmeren zonder bewegingen 
 

1) setup functies

enkele gangbare size formaten

TV of computer scherm formaat:      size(960,540);
A3 formaat                                        size(842,1191);
A4 formaat                                        size(595,842);

A5 formaat                                        size(420,592);

fullScreen();

2) vorm functies

rectMode(CENTER);        (de rechthoek wordt vanuit het centrum getekend)
rectMode(CORNER):       (is de default mode, de rechthoek wordt vanuit de li bovenhoek getekend)
quad(x1,y1, x2,y2, x3,y3, x4, y4);    (quad is een vierhoek)
arc(x,y,width,height,start,stop);       (start, en stop in radialen of in graden met de functie radians(graden); zie alien regel 36)
 
beginShape();                                (zie alien)
   vertex(x1,y1);                              (de vertex():  functies worden altijd binnen de beginShape();  en endShape(); functies gebruikt)
   vertex(x2,y2);
            .
   vertex(xn,yn);
endShape(CLOSE);         
 
 strokeWeight(pixels);          (lijnen of punt dikker maken default waarde: strokeWeight(1);)
 
Aan line();  ,point(); , en vertex();    kunnen ook z coordinaten worden toegevoegd!!
 
Je kan in statische schetsen ook met de rotate() functie werken zie het artikel
 
3) kleur functies
De kleur functies hebben de 3 argumenten, rood, groen en blauw, die kunnen varieeren tussen de 0 en 255
met een argument zijn het grijstinten, 0 = zwart en 255 = wit
Aan de functies color(); fill();  en stroke():, kan je ook alfa als argument toevoegen
 
color(r, b, g);                        (met c = color() kan je c als argument in een kleur functie gebruiken)
background(r, g, b);             (kleuren van de achtergrond,         default = background(127) = grijs)
fill(r, g, b);                            (met een kleur vullen van vormen, default  = fill(255) is wit)
noFill();                                (als je een vorm niet wil inkleuren)

stroke(r,g,b);                        (kleuren van lijnen of punten          default = stroke(0) = zwart

4) systeem variabelen
width                                   (default = 100)
height                                  (default = 100)
 
5) controle functie
 
println();                            (de println()  functie schrijft waarden van bijv een variabele naar het console)