pixel man rond het (0,0) punt                                                                      terug naar de inleiding
 
 

size(300, 300); 
background(#E6FBFF); 
fill(255); 
rect(-25, -50, 50, 75); // lijf 
ellipse(0, -75, 50, 50); // hoofd  
rect(-50, -50, 25, 50); // rechter arm 
rect(25, -50, 25, 50);  // linker arm 
rect(-25, 25, 20, 75);  // rechter been 
rect(5, 25, 20, 75);   // linker been 

pixel man met x en y toegevoegd

 

size(300, 300); 
background(#E6FBFF); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
fill(255); 
rect(x-25, y-50, 50, 75); // lijf 
ellipse(x, y-75, 50, 50); // hoofd  
rect(x-50, y-50, 25, 50); // rechter arm 
rect(x+25, x-50, 25, 50); // linker arm 
rect(x-25, x+25, 20, 75); // rechter been  
rect(x+5, x+25, 20, 75); // linker been 

pixel vrouw rond het (0,0) punt

 

size(300, 300); 
background(#E6FBFF); 
fill(255); 
rect(-25,-50, 50,50);    // lijf 
ellipse(0,-75, 50,50);   // hoofd  
rect(-50,-50, 25,50);    // rechter arm  
rect(+25,-50, 25,50);    // linker arm 
quad(-50,+50, -25,0, +25,0, +50,+50); //jurk 
rect(-25,+50, 20, 50);   // rechter been  
rect(+5, +50, 20, 50);   // linker been

pixel vrouw met x en y toegevoegd

 

size(300, 300); 
background(#E6FBFF); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
fill(255); 
rect(x-25,y-50, 50,50);   // lijf 
ellipse(x,y-75, 50,50);   // hoofd  
rect(x-50,y-50, 25,50);   // rechter arm 
rect(x+25,y-50, 25,50);   // linker arm 
quad(x-50,y+50, x-25,y, x+25,y, x+50,y+50); //jurk 
rect(x-25, y+50, 20, 50);  // rechter been 
rect(x+5, y+50, 20, 50);   // linker been