12 parallellogrammen

tekenen met code voorbeelden 12 parallellogrammen
ruitjespapier met dpAan ingeschakeld.
 
 
pentomino animatie met "F" en "X"
 
 
 

tekenen met code, draaipunten in de class "Text"

tekenen met code, draaipunten in de class "Text"
 
 
 

poppetjes in een functie met argumenten

dynamisch coderen,
 
De "Ruitjes"  class.                                      terug naar de inleiding
 
De horizotale en verticale lijnen worden vanuit het middelpunt (width/2, height/2) getekend
De lijnen  hebben een afstand "i" tot elkaar want i = i + n.
 
In deze class is "n" de breedte en hoogte van een vakje.
Met de methode dpAan in de superclass "Vormen" worden de draaipunten als rode puntjes aangegeven.
 

In de "Ruitjes" class onder deze class is "nx" de breedte en "ny" de hoogte van een vakje

 

class Ruitjes { 
 float y; 
 float x; 
 float n; 
 
 Ruitjes(float n_, float x_, float y_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 n = n_; 
 } 
 
 void display() { 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) { 
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 } 
 
 //verticale lijntjes 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) { 
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
 
 strokeWeight(2); 
 stroke(255, 0, 0); 
 //rode assenstelsel 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 line(width/2, 0, width/2, height); 
 stroke(0); 
 strokeWeight(n/5); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) { 
 point(x-k*n, y); 
 point(x+k*n, y); 
 point(x, y-k*n); 
 point(x, y+k*n); 
 } 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 } 
}
 
De "Ruitjes" class waarin  nx = de breedte van het vakje en ny = de hoogte van het vakje
 
 

class Ruitjes {  
 float y; 
 float x; 
 float nx; 
 float ny; 
 // constructor 1) nx = breedte 2) ny is de hoogte van een vakje 
 Ruitjes(float nx_, float ny_, float x_, float y_) {  
 x = x_; 
 y = y_; 
 nx = nx_; 
 ny = ny_; 
 }  
  
 void display() {  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes ny is de afstand tussen de horizontale lijnen 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + ny) {  
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 }  
  
 //verticale lijntjes nx is de afstand tussen de verticale lijnen 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + nx) {  
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
  
 strokeWeight(2);  
 stroke(255, 0, 0);  
 //rode assenstelsel  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 line(width/2, 0, width/2, height);  
 stroke(0); 
 strokeWeight(nx/5); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen  
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) {  
 point(x-k*nx, y);  
 point(x+k*nx, y);  
 point(x, y-k*ny);  
 point(x, y+k*ny);  
 }  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0);  
 }  
}

tekenen met code, driehoek met 90 graden hoek

tekenen met code, driehoek met 90 graden hoek

 

 

"W" , "St" , "Paral" en  :Text" animatie

pentomino , tetromino,
 
 
 
pentomino class "Pentos"
 
pentomino class "Pentos"
 
 

OOP met class, De huizenfabriek

OOP met class, De huizenfabriek