Vierkant met z as en keuze uit rotate, rotateX en rotateY         terug naar de inleiding
 
Deze class is nog niet goed uitgetest. Ik heb de z as er gewoon bijgezet.
het javascript processing.js werkt niet met P3D. Om de schets op het internet te tonen moet je de code naar p5.js omzetten
 
 

class Vierkant extends Vormen { 
 
 Vierkant(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, float z_, int rotmod_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 z = z_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 rotatiemode = rotmod_; 
 } 
 
 void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y, z); 
 if (rotatiemode == 0) rotate(radians(hoek)); 
 if (rotatiemode == 1) rotateX(radians(hoek)); 
 if (rotatiemode == 2) rotateY(radians(hoek)); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2, n/2,z);vertex(-n/2, -n/2,z);vertex(n/2, -n/2,z);vertex(n/2, n/2,z);} 
 if (d == 1) {vertex(0, 0,z); vertex(0, -n,z); vertex(n, -n,z); vertex(n, 0,z); } 
 if (d == 2) {vertex(0, n/2,z); vertex(0, -n/2,z); vertex(n, -n/2,z);vertex(n, n/2,z);} 
 if (d == 3) {vertex(0, n,z); vertex(0, 0,z); vertex(n, 0,z); vertex(n, n,z); } 
 if (d == 4) {vertex(-n/2, n,z);vertex(-n/2, 0,z); vertex(n/2, 0,z); vertex(n/2, n,z);} 
 if (d == 5) {vertex(-n, n,z); vertex(-n, 0,z); vertex(0, 0,z); vertex(0, n,z);} 
 if (d == 6) {vertex(-n, n/2,z);vertex(-n, -n/2,z);vertex(0, -n/2,z);vertex(0, n/2,z);} 
 if (d == 7) {vertex(-n, 0,z); vertex(-n, -n,z); vertex(0, -n,z); vertex(0, 0,z);} 
 if (d == 8) {vertex(-n/2, 0,z); vertex(-n/2, -n,z); vertex(n/2, -n,z); vertex(n/2, 0,z);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}