de 7 driehoeken in hun draaipunt

 

 

 
 
driehoek in dp 5 45 gr rotatie
driehoek in dp 1, -45 gr rotatie
driehoek in dp 3, y = y-a
 
 
 
 
driehoek in dp 4, -30 gr rotatie
driehoek in dp 2, 30 gr rotatie
 
 
 
 
 

header an

de 7 draaipunten

 

driehoek  "Drieh_an".                                                 terug naar de inleiding

Ga naar het artikel "voorbeelden rechthoekige driehoeken" om met "Drieh_an" andere driehoeken samen te stellen. en de animatie met 24 driehoeken

basis  is         a = sqrt(2*n*n);    
schuine zijde    = n       Is het eerste argument in de constructor !!
hoogte              = a/2 
 
Omdat basis en hoogte bekend zijn kan je Drieh_an ook samenstellen met "Drieh_nh"
 
 

class Drieh_an extends Vormen { 
Drieh_an(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
//driehoek basis a = sqrt(2*n*n); 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 float a; 
 a = sqrt(2*n*n); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(a/2, a/4); vertex(-a/2, a/4); vertex(0, -a/4);} 
 if (d == 1) {vertex(a, 0); vertex(0, 0); vertex(a/2, -a/2);} 
 if (d == 2) {vertex(3*a/4, a/4); vertex(-a/4, a/4); vertex(a/4, -a/4);} 
 if (d == 3) {vertex(a/2, a/2); vertex(-a/2, a/2); vertex(0, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(a/4, a/4); vertex(-3*a/4, a/4);vertex(-a/4, -a/4);} 
 if (d == 5) {vertex(0, 0); vertex(-a, 0); vertex(-a/2, -a/2);} 
 if (d == 6) {vertex(a/2, 0); vertex(-a/2, 0); vertex(0, -a/2);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
} 
}