header drieh nh90
 
 De driehoeken in de draaipunten met h1 = 2*n
 
Driehoek met 90 graden hoek  "Drieh_nh90".                            terug naar de inleiding
argumenten van de constructor:

1) n = basis,  2)  h1 = hoogte, 3) lr = 1 schuine zijde --> rechts, lr = 0 schuine zijde --> links, 4) draaipunten 0 t/m6, 5) x positie, 6) y positie, 7) hoek, 8) kleur

 

class Drieh_nh90 extends Vormen { 
 Drieh_nh90(float n_, float h1_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) {  
 super();  
 n = n_;  
 h1 = h1_; 
 lr = lr_; 
 d = d_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_;  
 c1 = c1_;   
 } 
  
void display() {  
 fill(c1);  
 pushMatrix();  
 translate(x, y);  
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(-n/4,h1/4);vertex(-n/4,-3*h1/4);vertex(3*n/4,h1/4);} 
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0);vertex(0,-h1);vertex(n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,h1/2);vertex(0,-h1/2);vertex(n,h1/2);}  
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(0,h1);vertex(0,0);vertex(n,h1);}  
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(-n/2,h1/2);vertex(-n/2,-h1/2);vertex(n/2,h1/2);}  
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(-n,0);vertex(-n,-h1);vertex(0,0);}  
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(-n/2,0);vertex(-n/2,-h1);vertex(n/2,0);} 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(-3*n/4,h1/4);vertex(n/4,-3*h1/4);vertex(n/4,h1/4);}  
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0);vertex(n,-h1);vertex(n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(-n/2,h1/2);vertex(n/2,-h1/2);vertex(n/2,h1/2);} 
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-n,h1);vertex(0,0);vertex(0,h1);} 
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n,h1/2);vertex(0,-h1/2);vertex(0,h1/2);}  
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-n,0);vertex(0,-h1);vertex(0,0);}   
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-n/2,0);vertex(n/2,-h1);vertex(n/2,0);} 
 endShape(CLOSE);  
 popMatrix();  
}  
}