Cirkels 0 t/m 4

 

 

cirkels 1 t/m 4 straal x = n*2
cirkels 1 en 3, rotatie 90 graden

 

 

cirkel 0, stralen x en y = n*3
cirkels 1, straal x, n*1.5, rot -45 en + 45 gr
cirkels 3, straal x, n*1.5, rot -45 en + 45 gr
 

 

9 cirkels, zie schets voor de code

 

header ellips
 
 
Ellips                                 terug naar de inleiding    Zie ook "ellipsen en driehoeken" en "cirkels en driehoeken"
 
Argumenten van de constructor: 1)  n, straal in x richting,  2) h1, straal in y richting,  3) d, draaipunt,  4)  x positie,  5)  y posititie,  6)  hoek,  7)  kleur
 
 

class Ellips extends Vormen {  
 Ellips(float n_, float h1_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) {  
  super();  
  x = x_;  
  y = y_;  
  n = n_;  
  h1 = h1_;  
  c1 = c1_;  
  d = d_;  
  hoek = hoek_;  
 }  
 void display() {  
  fill(c1);  
  pushMatrix();  
  translate(x,y);  
  rotate(radians(hoek));   
  if (d == 0) ellipse(0, 0, n*2, h1*2);  
  if (d == 1) ellipse(n, 0, n*2, h1*2);  
  if (d == 2) ellipse(0, h1, n*2, h1*2);  
  if (d == 3) ellipse(-n, 0, n*2, h1*2);  
  if (d == 4) ellipse(0,-h1, n*2, h1*2); 
  if (d == 5) ellipse(0,-h1/2, n*2, h1*2); 
  popMatrix();  
 }  
}
 
Schets voor 9 cirkels     De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass "ellips"
 

 Vormen cirkel0; Vormen cirkel1; Vormen cirkel2; Vormen cirkel3;
Vormen cirkel4; Vormen cirkel5; Vormen cirkel6; Vormen cirkel7;
Vormen cirkel8;
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(960,540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 cirkel0 = new Ellips(n*2, n*2,0, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel1 = new Ellips(n, n, 1, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel2 = new Ellips(n, n, 2, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel3 = new Ellips(n, n, 3, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel4 = new Ellips(n, n, 4, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel5 = new Ellips(n*1.5,n*1.5, 3, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel6 = new Ellips(n*1.5,n*1.5, 1, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel7 = new Ellips(n*1.5,n*1.5, 2, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
 cirkel8 = new Ellips(n*1.5,n*1.5, 4, x, y, 0, color(#DE905C, 0)); 
} 
//9 cirkels 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line (0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 cirkel0.display(); 
 cirkel1.display(); 
 cirkel2.display(); 
 cirkel3.display(); 
 cirkel4.display(); 
 cirkel5.display(); 
 cirkel6.display(); 
 cirkel7.display(); 
 cirkel8.display(); 
}