ruit
de 9 ruiten in hun draaipunten
 

ruiten in dp 1 en 5, -45 gr rotatie
ruiten in dp 2 en 6, 90 gr rotatie
 
 
 
ruiten in dp 4 en 8 rotatie 90 graden
ruiten in dp 7 en 3 rotatie -45 graden
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 header ruit
 
gelijkzijdig parallellogram of ruit:  "Ruit"                                terug naar de inleiding
 
De draaipunten van de schets, onder deze class zijn, met de toetsen 1 t/m 9 te veranderen  ga naar de animatie ruit en vierkant 
 
                                                                                                   voorbeelden
de zijden:                            n                                                ruiten en trapeziums           
de lange diagonaal:      2* hn = 2*sqrt(3*n*n/4);                   ruiten en gelijkzijdige driehoeken             
de korte diagonaal:             n                                                ruiten en boxen
 
 

class Ruit extends Vormen { 
Ruit(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 if (d == 0) {vertex(0, hn); vertex(-n/2, 0); vertex(0, -hn); vertex(n/2, 0);}  
 if (d == 1) {vertex(0, 0); vertex(-n/2, -hn); vertex(0, -2*hn); vertex(n/2,-hn);}  
 if (d == 2) {vertex(n/4, hn/2);vertex(-n/4, -hn/2); vertex(n/4, -3*hn/2); vertex(3*n/4, -hn/2);}  
 if (d == 3) {vertex(n/2, hn); vertex(0, 0); vertex(n/2, -hn); vertex(n, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(n/4, 3*hn/2); vertex(-n/4, hn/2); vertex(n/4, -hn/2); vertex(3*n/4, hn/2);}  
 if (d == 5) {vertex(0, 2*hn); vertex(-n/2, hn); vertex(0, 0); vertex(n/2, hn);}  
 if (d == 6) {vertex(-n/4, 3*hn/2); vertex(-3*n/4, hn/2); vertex(-n/4, -hn/2);vertex(n/4, hn/2);}  
 if (d == 7) {vertex(-n/2, hn); vertex(-n, 0); vertex(-n/2, -hn); vertex(0, 0);}  
 if (d == 8) {vertex(-n/4, hn/2); vertex(-3*n/4, -hn/2); vertex(-n/4, -3*hn/2); vertex(n/4, -hn/2);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
Schets van de in hun draaipunt roterende ruiten met in het midden een vierkant met zijden a .

De schets maakt ook gebruik van de superclass "Vormen" en de class  "Rechthoek"

De draaipunten van de schets zijn met de toetsen 1 t/m 9 te veranderen  ga naar de animatie ruit en vierkant 
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[9]; 
int dp1 = 1;
int dp2 = 1;
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/6;  
 float a = sqrt(2*n*n);  
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm[0] = new Ruit(n, dp1, x-3*n/2, y-hn, 30, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Ruit(n, dp1, x+3*n/2, y-hn, -30, color(250, 110, 100, 100)); 
 vorm[2] = new Ruit(n, dp1, x+3*n/2, y+hn,-150, color(251, 122, 99, 100)); 
 vorm[3] = new Ruit(n, dp1, x-3*n/2, y+hn, 150, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Ruit(n, dp2, x-n,   y,   60, color(30, 247, 220, 100)); 
 vorm[5] = new Ruit(n, dp2, x+n,   y,  -60, color(247, 201, 30, 100)); 
 vorm[6] = new Ruit(n, dp2, x+n,   y,  240, color(178, 247, 50, 100)); 
 vorm[7] = new Ruit(n, dp2, x-n,   y,  -240, color(30, 176, 247, 100)); 
 vorm[8] = new Rechthoek(a,a, 0, x, y,   45, color(0, 200, 0, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);
 
 for (int i = 0; i < 9; i++)  
 {
  vorm[i].display();  
 } 
 if (key == 's') {   
   
 }    
  else 
 { 
vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 
vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 
vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 
vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
} 
} 
    
 void keyPressed() {     
 if (key == '1') {     
   dp1 = 1; dp2 = 1; 
   setup();   
 }    
 if (key == '2') {  
  dp1 = 2; 
  setup();    
} 
 if (key == '3') {     
   dp1 = 3; 
  setup();    
} 
 if (key == '4') {     
   dp1 = 4;   
  setup(); 
} 
 if (key == '5') {     
   dp1 = 5;  
   setup(); 
}   
 if (key == '6') {     
   dp2 = 2; 
   setup(); 
}   
 if (key == '7') {     
   dp2 = 3; 
   setup(); 
} 
 if (key == '8') {     
   dp2 = 4; 
   setup(); 
 }
 if (key == '9') {     
   dp2 = 5; 
   setup(); 
 }
}