ruit
de 9 ruiten in hun draaipunten
 

ruiten in dp 1 en 5, -45 gr rotatie
ruiten in dp 2 en 6, 90 gr rotatie
 
 
 
ruiten in dp 4 en 8 rotatie 90 graden
ruiten in dp 7 en 3 rotatie -45 graden
 header ruit
 
gelijkzijdig parallellogram of ruit:  "Ruit"                                terug naar de inleiding
 
                                                                                                   voorbeelden
de zijden:                            n                                                ruiten en trapeziums           
de lange diagonaal:      2* hn = 2*sqrt(3*n*n/4);                   ruiten en gelijkzijdige driehoeken             
de korte diagonaal:             n                                                tien ruiten en drie boxenboxen
                                                                                              acht ruiten en een vierkant
 
 

class Ruit extends Vormen { 
Ruit(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 if (d == 0) {vertex(0, hn); vertex(-n/2, 0); vertex(0, -hn); vertex(n/2, 0);}  
 if (d == 1) {vertex(0, 0); vertex(-n/2, -hn); vertex(0, -2*hn); vertex(n/2,-hn);}  
 if (d == 2) {vertex(n/4, hn/2);vertex(-n/4, -hn/2); vertex(n/4, -3*hn/2); vertex(3*n/4, -hn/2);}  
 if (d == 3) {vertex(n/2, hn); vertex(0, 0); vertex(n/2, -hn); vertex(n, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(n/4, 3*hn/2); vertex(-n/4, hn/2); vertex(n/4, -hn/2); vertex(3*n/4, hn/2);}  
 if (d == 5) {vertex(0, 2*hn); vertex(-n/2, hn); vertex(0, 0); vertex(n/2, hn);}  
 if (d == 6) {vertex(-n/4, 3*hn/2); vertex(-3*n/4, hn/2); vertex(-n/4, -hn/2);vertex(n/4, hn/2);}  
 if (d == 7) {vertex(-n/2, hn); vertex(-n, 0); vertex(-n/2, -hn); vertex(0, 0);}  
 if (d == 8) {vertex(-n/4, hn/2); vertex(-3*n/4, -hn/2); vertex(-n/4, -3*hn/2); vertex(n/4, -hn/2);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}