spiraal in 4de kwadrant "lr" = 0, "r" = 8
in derde kwadrant, "lr" = 1, 180 gr rotatie
 
 
 
 
 
"lr" = 0, "r" = 8,  rotatie 45 gr. 
"lr" = 1, "r" = 8 rotatie: -45 gr
 
 
 
spiraal met 4 bogen
 
spiralen met 4 bogen , "r" = 4
 
 
Animatie met 4 spiralen
 
 start situatie
 
 
 
 
 
 

spiralen met rechthoeken als achtergond

spiraal 8g 01

                spiraal met "lr" = 0 en "r" = 8                   spiraal met "lr" = 1 en "r" = 8

                                               De draaipunten staan in het (0,0) punt

 

gouden spiraal.  "Spiraal_8gr_gk"              terug naar de inleiding

Spiraal_8gr_gk is een spiraal van 8 bogen van 90 graden samengesteld met met 9 gouden rechthoeken
"gk" staat voor van groot naar klein , zie argument 4
 

De argumenten van de constructor

1) "n" = de straal  van de eerste boog (boog van 90 graden in vierkant "n"),  2) "sw" = dikte van de lijnen,  3) "lr" = 0 spiraal naar links, "lr" = 1 spiraal naar rechts

4) "r" = aantal bogen (max 8), van groot naar klein, dus voor "r" = 1  is alleen de grootste boog zichtbaar.

5) en 6) x, y positie,  7) hoek,  8) kleur van de lijnen van de spiraal

 
 

class Spiraal_8gr_gk extends Vormen {
 
 Spiraal_8gr_gk(float n_, float sw_, int lr_, int r_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
  super(); 
  n = n_; sw = sw_; lr = lr_; 
  x = x_;  y = y_;  
  hoek = hoek_; c1 = c1_; r = r_; 
 } 
 
 void display() { 
  stroke(c1); 
  noFill(); 
  strokeWeight(sw); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek));  
  float phi= (1+sqrt(5))/2; 
  float nphi = n*phi; 
  float a = nphi-nphi/phi;  
  float b = n-n/phi; float c = a-a/phi; float d = b-b/phi; float e = c-c/phi; 
  float f = d-d/phi; float g = e-e/phi; 
  if ((r==1 || r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-n,0, n*2 ,n*2, PI+HALF_PI, PI+PI);    
  if ((r==1 || r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8 ) && lr==1) 
   arc(n,0, n*2,n*2, PI, PI+HALF_PI);     
  if ((r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-n,-b, a*2 ,a*2,PI, PI+HALF_PI);    
  if ((r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(n,-b, a*2,a*2, PI+HALF_PI , PI+PI);      
  if ((r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-(n+c),-b, b*2 ,b*2, HALF_PI, PI);    
  if ((r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(n+c,-b, b*2,b*2, 0, HALF_PI );    
  if ((r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-(n+c),-c, c*2 ,c*2, 0, HALF_PI);     
  if ((r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(n+c,-c, c*2,c*2, HALF_PI, PI );   
  if ((r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-(n+d),-c, d*2 ,d*2, PI+HALF_PI, PI+PI);     
  if ((r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(n+d,-c, d*2,d*2,PI, PI+HALF_PI );    
  if ((r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-(n+d),-(c+f), e*2 ,e*2, PI, PI+HALF_PI);     
  if ((r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(n+d,-(c+f), e*2,e*2, PI+HALF_PI, PI+PI );    
  if ((r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(-(n+d+g),-(c+f), f*2 ,f*2, HALF_PI, PI);     
  if ((r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(n+d+g,-(c+f), f*2,f*2, 0, HALF_PI);   
  if ((r==8) && lr==0) 
   arc(-(n+d+g),-(c+g), g*2 ,g*2, 0, HALF_PI);     
  if ((r==8) && lr==1) 
   arc(n+d+g,-(c+g), g*2,g*2, HALF_PI, PI);   
  popMatrix(); 
  strokeWeight(1); 
 }  
 }


 
 

Animatie met 4 spiralen, de schets maakt gebruik van de class "Spiraal_8gr_gk" en de superclass "Vormen"

Bekijk de roterende spiralen

 
 

Vormen vorm0;  
Vormen vorm1;  
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
 
void setup() {  
size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4; 
 vorm0 = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 1, 8, x+n, y, 90, color(255,0,0)); 
 vorm1 = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 0, 8, x-n, y, -90, color(255,0,0)); 
 vorm2 = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 1, 8, x-n, y, 180, color(255,0,0)); 
 vorm3 = new Spiraal_8gr_gk(n, 2, 0, 8, x+n, y,-180, color(255,0,0)); 
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
 
 vorm0.display();  
 vorm1.display();  
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
  
 vorm0.dpRotLi(vorm0);  
 vorm1.dpRotRe(vorm1);  
 vorm2.dpRotLi(vorm2);  
 vorm3.dpRotRe(vorm3); 
}  
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}