achth drieh 05

 

 

 

Schets met achthoek en acht driehoeken.                                  terug naar de inleiding
Toets "s" rotaties stoppen met de overige toetsen starten de rotaties weer.

                                                                        achthoek en acht driehoeken in fullscreen

 

hn = (n+a)/2  is de straal van de binnencirkel van de achthoek en hoogte van de gelijkzijdige driehoek

De schuine zijde van de driehoek dan is de straal van de binnencirkel van de achthoek

De schets in p5.js

De schets maakt gebruik van objecten van de p5.js classes  "Vhoek_n8" , "Drieh_nh" en de superclass  "Vormen"

 
let vorm = []; let achthoek = true;
function setup() {
 createCanvas(windowWidth, windowHeight)
 buttonR = createButton('reset');
 buttonR.position(20,40);buttonR.style('width','70px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 button0 = createButton('dp 0');
 button0.position(20,80);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('dp 1');
 button1.position(20,120);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('dp 2');
 button2.position(20,160);button2.style('width','70px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('dp 3');
 button3.position(20,200);button3.style('width','70px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('dp 4');
 button4.position(20,240);button4.style('width','70px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('dp 5');
 button5.position(20,280);button5.style('width','70px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('dp 6');
 button6.position(20,320);button6.style('width','70px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 button7 = createButton('dp 7');
 button7.position(20,360);button7.style('width','70px');
 button7.mouseClicked(button7Action);
 button8 = createButton('dp 8');
 button8.position(20,400);button8.style('width','70px');
 button8.mouseClicked(button8Action);
 buttonA = createButton('achthoek aan/uit');
 buttonA.position(20,440);buttonA.style('width','140px');
 buttonA.mouseClicked(buttonAAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,480);buttonD.style('width','140px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 let x = width/2; let y = height/2; let n = height/4;
 let a = sqrt(2*n*n);
 let hn = (n+a)/2; //de hoogte van de driehoek
 let alfa = 100; let sw = n/220; let sc = 0;
 vorm[0]=new Vhoek_n8(n,0, x,y, 0, color(255, 255, 0, alfa),sw,sc);
 vorm[1]=new Drieh_nh(n,hn,1,x-(a/2+n/2), y-n/2,90,color(255,0,0,  alfa),sw,sc);
 vorm[2]=new Drieh_nh(n,hn,5,x-(a/2+n/2), y-n/2,135,color(200,0,100, alfa),sw,sc);
 vorm[3]=new Drieh_nh(n,hn,1,x+n/2+a/2, y-n/2, -135,color(200,200,50,alfa),sw,sc);
 vorm[4]=new Drieh_nh(n,hn,5,x+n/2+a/2, y-n/2, -90, color(200,200,50,alfa),sw,sc);
 vorm[5]=new Drieh_nh(n,hn,1,x+a/2+n/2, y+n/2, -90, color(255,0, 0, alfa),sw,sc);
 vorm[6]=new Drieh_nh(n,hn,5,x+(a/2+n/2), y+n/2,-45,color(200,0,100, alfa),sw,sc);
 vorm[7]=new Drieh_nh(n,hn,1,x-(a/2+n/2), y+n/2, 45,color(200,200,50,alfa),sw,sc);
 vorm[8]=new Drieh_nh(n,hn,5,x-(a/2+n/2), y+n/2, 90,color(200,200,50,alfa),sw,sc);
}
function draw() {
 //background("#E6FBFF");
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 if (achthoek) {vorm[0].display();}
 for (let i = 1; i < 9; i++){vorm[i].display();}
 if (key == 's') { }
  else
 {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); vorm[8].dpRotLi(vorm[8]);
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
 }
}
 
function windowResized() {
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
 
 function buttonRAction(){setup();}
 function button0Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 1;vorm[i+(i-1)].d = 5;}}
 function button1Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 2;vorm[i+(i-1)].d = 4;}}
 function button2Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 6;vorm[i+(i-1)].d = 6;}}
 function button3Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 3;vorm[i+(i-1)].d = 3;}}
 function button4Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 0;vorm[i+(i-1)].d = 0;}}
 function button5Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 0;vorm[i+(i-1)].d = 6;}}
 function button6Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 3;vorm[i+(i-1)].d = 3;}}
 function button7Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 5;vorm[i+(i-1)].d = 5;}}
 function button8Action()
 {for (let i = 1; i < 5;i++){vorm[i+i].d = 3;vorm[i+(i-1)].d = 6;}}
 function buttonAAction(){if(achthoek){achthoek=false;} else {achthoek=true;}}
 function buttonDAction(){save('acht_driehoeken_rond_achthoek.png');}