Schets met 8 roterende achthoeken            terug naar de inleiding   

Bekijk de roterende achthoeken

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  Vhoek_n8,     en objectmethodes van de superclass  Vormen

 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(780, 560); 
// fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/6; 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n8(n, 1, x, y, 0, color(100, 0, 50, 50)); 
 vorm[1] = new Vhoek_n8(n, 2, x, y, 0, color(200, 100, 0, 50)); 
 vorm[2] = new Vhoek_n8(n, 3, x, y, 0, color(0, 255, 0, 50)); 
 vorm[3] = new Vhoek_n8(n, 4, x, y, 0, color(255, 0, 200, 50)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n8(n, 5, x, y, 0, color(255, 0, 200, 50)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n8(n, 6, x, y, 0, color(0, 255, 0, 50)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n8(n, 7, x, y, 0, color(200, 100, 0, 50)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n8(n, 8, x, y, 0, color(100, 0, 50, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
} 
 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }   
    
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
}