Schets met 8 roterende achthoeken.                                                   terug naar de inleiding   
toets "s" stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties
 

                                                                             roterende achthoeken in fullscreen

 

De schets maakt gebruik van objecten van de p5.js classes  Vhoek_n8,     en objectmethodes van de superclass  Vormen

de schets in p5.js

 

 

 let vorm = []; let n; let x; let y;
let ruitjes = false; let ruitjespap;
function setup() {
 buttonR = createButton('reset');
 buttonR.position(20,40);buttonR.style('width','70px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 button0 = createButton('x,y');
 button0.position(20,80);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('x +-n/2');
 button1.position(20,120);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 buttonh1 = createButton('x +-n');
 buttonh1.position(20,160);buttonh1.style('width','70px');
 buttonh1.mouseClicked(buttonh1Action);
 buttonh2 = createButton('y +-n/2');
 buttonh2.position(20,200);buttonh2.style('width','70px');
 buttonh2.mouseClicked(buttonh2Action);
 buttonRuit= createButton('ruitjes aan/uit');
 buttonRuit.position(20,240);buttonRuit.style('width','140px');
 buttonRuit.mouseClicked(buttonRuitAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,280);buttonD.style('width','120px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 x = width/2; y = height/2; n = height/7;
 let alfa = 50; let sw = n/100; let sc = color(0);
 vorm[1] = new Vhoek_n8(n, 1, x, y, 0, color(100,0, 50, alfa),sw,sc);
 vorm[2] = new Vhoek_n8(n, 2, x, y, 0, color(200,100,0, alfa),sw,sc);
 vorm[3] = new Vhoek_n8(n, 3, x, y, 0, color(0, 255, 0, alfa),sw,sc);
 vorm[4] = new Vhoek_n8(n, 4, x, y, 0, color(255, 0,200,alfa),sw,sc);
 vorm[5] = new Vhoek_n8(n, 5, x, y, 0, color(255, 0,200,alfa),sw,sc);
 vorm[6] = new Vhoek_n8(n, 6, x, y, 0, color(0, 255, 0, alfa),sw,sc);
 vorm[7] = new Vhoek_n8(n, 7, x, y, 0, color(200, 100,0,alfa),sw,sc);
 vorm[8] = new Vhoek_n8(n, 8, x, y, 0, color(100, 0, 50,alfa),sw,sc);
 vorm[9] = new Vhoek_n8(n, 9, x, y, 0, color(100, 0, 50,alfa),sw,sc);
 vorm[10] = new Vhoek_n8(n,10,x, y, 0, color(100, 0, 50,alfa),sw,sc);
 ruitjespap = new Ruitjes(n , x, y);
}
 
function draw() {
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 if (ruitjes) {ruitjespap.display();
 for (let i=1; i<11; i++) {vorm[i].dpAan();}}
 
 for (let i=1; i<11; i++) {vorm[i].display();}
 if (key == 's' || key == 'S') { }
else {
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
 }
}
function buttonRAction(){setup();}
function button0Action()
 {for(let i=1; i<9; i++){vorm[i].x=x; vorm[i].y=y;}}
function button1Action()
 {vorm[1].x = x-n/2; vorm[2].x = x+n/2; vorm[3].x = x-n/2; vorm[4].x = x+n/2;
 vorm[5].x = x-n/2; vorm[6].x = x+n/2; vorm[7].x = x-n/2; vorm[8].x = x+n/2;}
function buttonh1Action()
 {vorm[1].x = x-n; vorm[2].x = x+n; vorm[3].x = x-n; vorm[4].x = x+n;
 vorm[5].x = x-n; vorm[6].x = x+n; vorm[7].x = x-n; vorm[8].x = x+n;}
function buttonh2Action()
 {vorm[1].y=y-n/2; vorm[2].y=y+n/2; vorm[3].y=y-n/2; vorm[4].y=y+n/2;
 vorm[5].y=y+n/2; vorm[6].y=y-n/2; vorm[7].y=y+n/2; vorm[8].y=y-n/2;}
function buttonRuitAction(){if(ruitjes){ruitjes = false;} else {ruitjes = true;}}
function buttonDAction(){save('tien_achthoeken.png');}