hoek: 270, dp: 8, 8, 8 en 8hoek:  270,  dp:  8, 8, 8 en 8

 

hoek: 270, dp: 0, 0, 3 en 0

hoek: 270,  dp: 0, 0, 3 en 0

 

hoek: 0, dp: 5, 0, 5 en 5

hoek:  330,  dp:  5, 0, 5 en 5

 

hoek: 0, dp: 5, 4, 5, 3

hoek: 0, dp: 5, 4, 5, 3

 

hoek: 300, dp: 5, 4, 5 en 3

hoek: 300, dp: 5, 4, 5 en 3

 

hoek: 150, dp: 1, 2, 0 en 7

hoek: 150, dp: 1, 2, 0 en 7

 

hoek: 150, dp: 6, 1, 7 en 2

hoek: 150, dp: 6, 1, 7 en 2

 

 hoek_ 330, dp: 8, 8, 8 en 8

 hoek_ 330, dp: 8, 8, 8 en 8

 

hoek: 330, dp: 4, 6, 7, 2

hoek: 330, dp: 4, 6, 7, 2

 

hoek: 30, dp: 6, 4, 0, 1hoek: 30, dp: 6, 4, 0, 1

 

hoek: 330, dp: 2, 5 ,0, 6hoek: 330, dp: 2, 5 ,0, 6

 

hoek: 180, dp 4, 4, 4 en 4hoek: 180, dp 4, 4, 4 en 4

 

hoek:330, dp 4, 4, 4 en 4hoek:330, dp 4, 4, 4 en 4

 

Schets met acht  zeshoeken die een zeshoek vormen.                terug naar de inleiding

enkele toetsfuncties

toetsen 1 t/m 0 , q en w veranderen de draaipunt hoeken in stappen van 30 graden
toets r verandert at random de draaipunten

Bekijk de   acht zeshoeken die een zeshoek vormen in fullscreen

De schets maakt gebruik van objecten van de zeshoek class  "Vhoek_n6" ,  en object van de  class   "Text"  en  de superclass  Vormen

 

Vormen [] vorm; 
Text tekst1; 
Text tekst2; 
Text tekst3; 
Text tekst4; 
Text tekst5; 
boolean uit = false; 
 int dp1 = 8; 
 int dp2 = 8; 
 int dp3 = 8; 
 int dp4 = 8; 
 float hoek = 0; 
 int alfa = 50; 
void setup() { 
 fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/7; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm = new Vormen[8]; 
  
 vorm[0] = new Vhoek_n6(n,dp1,x-hn*sin(radians(60)),y+hn*cos(radians(60)), 60+hoek, color(#D3ED43, alfa));  
 vorm[1] = new Vhoek_n6(n,dp2,x+hn*sin(radians(60)),y+hn*cos(radians(60)),-60-hoek, color(#43B3ED, alfa));  
 vorm[2] = new Vhoek_n6(n,dp3,x-hn*sin(radians(60)),y-hn*cos(radians(60)),120-hoek, color(255,0,255,alfa));  
 vorm[3] = new Vhoek_n6(n,dp4,x+hn*sin(radians(60)),y-hn*cos(radians(60)),-120+hoek,color(255,255,0,alfa)); 
  
 vorm[4] = new Vhoek_n6(n, dp1, x, y-hn,180-hoek,color(#80CB2B,alfa)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n6(n, dp2, x, y+hn,-hoek,  color(#F0D02E,alfa)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n6(n, dp3, x, y-hn,180+hoek,color(#2EC4F0,alfa)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n6(n, dp4, x, y+hn,+hoek,  color(#ED4349,alfa)); 
  
 tekst1 = new Text("" , n/8, 1, x-6*n, y-3*n, 0,color(0)); 
 tekst2 = new Text("" , n/8, 1, x-6*n, y-2.8*n,0,color(0)); 
 tekst3 = new Text("" , n/8, 1, x-6*n, y-2.6*n,0,color(0)); 
 tekst4 = new Text("" , n/8, 1, x-6*n, y-2.2*n,0,color(0)); 
 tekst5 = new Text("" , n/8, 1, x-6*n, y-2*n,0,color(0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 tekst1.text = ("toets u schakelt deze tekst uit, toets i schakelt de tekst in"); 
 tekst2.text = ("toetsen 1 t/m 0 , q en w veranderen de draaipunt hoeken in stappen van 30 graden"); 
 tekst3.text = ("toets r verandert at random de draaipunten"); 
 tekst4.text = ("ingestelde draaipunten: "+dp1+" , "+dp2+" , "+dp3+" en "+dp4);  
 tekst5.text = ("hoek = " + String.valueOf(vorm[7].hoek + " graden")); 
  
 if (key == 'u' || uit) {   
  uit = true;  
 }    
  else  
 {  
 tekst1.display(); 
 tekst2.display(); 
 tekst3.display(); 
 tekst4.display(); 
 tekst5.display(); 
 } 
 
 if (key == 'i') uit = false; 
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
} 
 
void keyPressed() {    
  if (key == '1') {      
   hoek = 30; 
   setup(); 
 }     
  
 if (key == '2') {  
  hoek = 60; 
   setup();    
 }  
  
  if (key == '3') {  
   hoek = 90; 
   setup();     
 }   
  
  if (key == '4') {  
  hoek = 120; 
   setup(); 
 }  
  
  if (key == '5') {  
   hoek = 150; 
   setup();   
 }   
  
 if (key == '6') {  
  hoek = 180; 
   setup(); 
 } 
  
 if (key == '7') {  
  hoek = 210; 
   setup(); 
 }  
  if (key == '8') {  
  hoek = 240; 
   setup();    
 }   
  
  if (key == '9') {  
  hoek = 270; 
   setup();   
 }  
  
  if (key == '0') {  
  hoek = 300; 
   setup();   
 }   
  
  if (key == 'q') {  
  hoek = 330; 
   setup();   
 }  
  
  if (key == 'w') {  
  hoek = 0; 
   setup();   
 }   
  
  if (key == 'r') { 
//(int) is een cast operator waarmee je float omzet naar int 
  dp1 = (int) random(0,8); dp2 = (int) random(0,8);  
  dp3 = (int) random(0,8); dp4 = (int) random(0,8);  
  setup();    
 }   
}

  

Schets met acht  zeshoeken draaiend rond zeshoek                 terug naar de inleiding

Bekijk de   acht zeshoeken in de achthoek in fullScreen

De schets maakt gebruik van objecten van de zeshoek class  "Vhoek_n6" ,  en object van de class   "Text"  en  de superclass  Vormen

 

Vormen [] vorm; 
Text tekst1; 
Text tekst2; 
Text tekst3; 
Text tekst4; 
Text tekst5; 
boolean uit = false; 
 int dp1 = 8; 
 int dp2 = 8; 
 int dp3 = 8; 
 int dp4 = 8; 
 float hoek = 0; 
 int alfa = 50; 
void setup() { 
 fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/7; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm = new Vormen[8]; 
 
 vorm[0] = new Vhoek_n6(n,dp1,x-hn*sin(radians(60)),y+hn*cos(radians(60)), 60+hoek, color(#D3ED43, alfa));  
 vorm[1] = new Vhoek_n6(n,dp2,x+hn*sin(radians(60)),y+hn*cos(radians(60)),-60-hoek, color(#43B3ED, alfa));  
 vorm[2] = new Vhoek_n6(n,dp3,x-hn*sin(radians(60)),y-hn*cos(radians(60)),120-hoek, color(255,0,255,alfa));  
 vorm[3] = new Vhoek_n6(n,dp4,x+hn*sin(radians(60)),y-hn*cos(radians(60)),-120+hoek,color(255,255,0,alfa)); 
  
 vorm[4] = new Vhoek_n6(n, dp1, x, y-hn,180-hoek,color(#80CB2B,alfa)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n6(n, dp2, x, y+hn,-hoek,  color(#F0D02E,alfa)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n6(n, dp3, x, y-hn,180+hoek,color(#2EC4F0,alfa)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n6(n, dp4, x, y+hn,+hoek,  color(#ED4349,alfa)); 
  
 tekst1 = new Text("", n/8, 1, x-6*n, y-3.2*n, 0, color(0)); 
 tekst2 = new Text("", n/8, 1, x-6*n, y-3*n,  0, color(0)); 
 tekst3 = new Text("", n/8, 1, x-6*n, y-2.8*n, 0, color(0)); 
 tekst4 = new Text("", n/8, 1, x-6*n, y-2.6*n, 0, color(0)); 
 tekst5 = new Text("", n/8, 1, x-6*n, y-2.4*n, 0, color(0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 tekst1.text = ("toets u schakelt deze tekst uit, toets i schakelt de tekst in"); 
 tekst2.text = ("toetsen 1 t/m 0 selecteren van ingestelde draaipunten, toets r selecteert toeval draaipunten."); 
 tekst3.text = ("Met de s toetst stopt, en met iedere andere toets start de animatie."); 
 tekst4.text = ("ingestelde draaipunten: "+dp1+" , "+dp2+" , "+dp3+" , "+dp4); 
 tekst5.text = ("hoek = " + String.valueOf(vorm[7].hoek + " graden")); 
  
 if (key == 'u' || uit) {   
  uit = true;  
 }    
  else  
 {  
 tekst1.display(); 
 tekst2.display(); 
 tekst3.display(); 
 tekst4.display(); 
 tekst5.display(); 
 } 
 if (key == 'i') uit = false; 
  
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  if (key == 's') {   
    
 }    
  else  
 {  
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
  vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
  vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
  vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
  
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
  vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
  vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
  vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
 } 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == '1') {      
   dp1 = 8; dp2 = 8; dp3 = 8; dp4 = 8; 
   setup();    
 }     
  
 if (key == '2') {  
  dp1 = 5; dp2 = 5; dp3= 5; dp4 = 5;  
  setup();    
 }  
  
 if (key == '3') {  
  dp1 = 3; dp2 = 3; dp3 = 3; dp4 = 3;  
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '4') {  
  dp1 = 8; dp2 = 4; dp3 = 8; dp4 = 3;  
  setup();    
 }  
  
 if (key == '5') {  
  dp1 = 2; dp2 = 6; dp3 = 3; dp4 = 3;  
  setup();    
 }   
  
 if (key == '6') {  
  dp1 = 7; dp2 = 4; dp3 = 6; dp4 = 2;  
  setup();    
 } 
  
 if (key == '7') {  
  dp1 = 0; dp2 = 6; dp3 = 3; dp4 = 6;  
  setup();    
 }  
 if (key == '8') {  
  dp1 = 7; dp2 = 8; dp3 = 7; dp4 = 8;  
  setup();    
 }   
  
 if (key == '9') {  
  dp1 = 7; dp2 = 4; dp3 = 3; dp4 = 4;  
  setup();    
 }  
  
 if (key == '0') {  
  dp1 = 4; dp2 = 3; dp3 = 2; dp4 = 1;  
  setup();    
 }   
  
 if (key == 'r') { 
//(int) is een cast operator waarmee je float omzet naar int 
  dp1 = (int) random(0,8); dp2 = (int) random(0,8);  
  dp3 = (int) random(0,8); dp4 = (int) random(0,8);  
  setup(); 
 }   
}